وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران، زیر پوست جامعه چه می گذرد؟ گفتگوی سعید افشار با ناصر زرافشان صدا
در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟ گفتگوی سعید افشار با فریدا آفاری صدا
گزارش از گردهم آئی ها و اعتراض های دانشجوئی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو صدا
انباشت بحران های متعدد رژیم اسلامی پس از برجام، این نشانه ها به ما چه می گویند؟ با تقی روزبه و مهران مصطفوی صدا
بهروز فراهانی: تحولات در درون کابینه ترامپ، از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و ... صدا
گپ بامدادی ۲ دسامبر، از ورزش تا سیاست از احمدی نژاد تا احمدزاده از نان تا نژاد ... با سعید افشار و بهروز خباز صدا
خشونت بر زنان در ایران از کلام تا قانون، از حقوق تا اخلاق، از تبعیض تا آزار، گفتگوی نیلوفرغلامی با مرمر مشفقی صدا
نگاهی به ورزش در ایران.گفتگو با ربیع نیکو، از فساد و تبانی و باندبازی تا تبعیض و حجاب اجباری و فتیله پیچ شدن صدا
به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، با: سعید افشار، حمیلا نیسگیلی، لاله حسین پور و ژیلا مساعد، همراه چند ترانه صدا
در جستجوی برابری: ۲۵ نوامبر روزجهانی منع خشونت علیه زنان، گفتگوی نیلوفرغلامی با ماریا رشیدی دبیر انجمن حق زن صدا