توافق حماس و فتح در فلسطین.زمینه و چشم انداز؟ گفتگوی سعید افشار با بهروز عارفی کارشناس خاورمیانه و فلسطین صدا
ضرورت به هم پیوستن کمپین های کارگری برای آزادی زندانیان سیاسی، گفتگوی بهروز خباز با سیامک مؤیدزاده صدا
برجام در سیاست و استراتژی دونالد ترامپ. فرجام برجام؟ تحریم‌های تازه، تهدیدهای تازه !! گفتگو با مهران مصطفوی صدا
آزار جنسی زنان در فضاهای همگانی، برنامه در جستجوی برابری (۵) گفتگو با نیلوفر غلامی صدا
زمزمه های تغییر در ساختار نظام اسلامی زیر چتر ولایت فقیه، مواجهه رژیم با دوران پسا برجام، گفتگو با تقی روزبه صدا
محمد جراحی قربانی پروژه قتل زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران، گفتگو های کارگری با بهروز خباز صدا
در جستجوی برابری (۴) گفتگوی سعید افشار با نیلوفرغلامی: عوامل تاثیرگذار بر آسیب پذیری و سلامت روان زنان در ایران صدا
در جستجوی برابری (۳) گفتگوی سعید افشار با نیلوفر غلامی درباره حق زن بر بدن خویش، حق باردار نشدن و سقط جنین صدا
وضعیت مخاطره آمیز سهیل عربی، گفتگو با فرنگیس مظلوم مادر سهیل، وصیت نامه سهیل و گفتگو با سولماز اسکندری صدا
دستگیری کودکان کار در ایران و مبارزات کارگران هپکو و آذراب در اراک، برنامه گفتگوهای کارگری با بهروز خباز صدا