پخش اعترافات اجباری چند چهره اینستاگرامی گفتگو با مینا خانی صدا
ship to gaza گفتگو با الدوز جاویدی صدا
تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر صدا
ترامپ در برابر اروپا. نقد و نظر با بهروز فراهانی صدا
خبرهای مبارزات مردمی در ایران صدا
سرنگونی، رژیم چنج، ثبات منطقه صدا
سرنگونی، رژیم چنج، ثبات منطقه صدا
نگرانی از آینده ایران یا نگرانی از حال ایران؟ گپ و گفت بامدادی شنبه 7 جولای با سعید افشار و بهروز خباز صدا
مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب و بی عرضه گی رژیم، گفتگو با علی دماوندی صدا
مبارزات مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و آلودگی آب ویرانی زیست بوم توسط حکومت مرکزگرا گفتگو با مهدی هاشمی صدا