گپ و گفت بامدادی رادیویی درباره نوروز، بهار و بحث حداقل دستمزد، با: فرزین ایران فر، بهروز خباز و شیرین محمدی صدا
گفتگو با اکبر ذوالقرنین درباره عید، ترانه و اطلاع رسانی در مورد رونمایی از دو کتاب جدید این شاعر و نویسنده تبعیدی صدا
جشن نوروز، شعر و ترانه، گفت و گوی فرزین ایران فر با عباس هژیر، شاعر و ترانه سرا صدا
انتخابات آتی عراق، وضعیت کنونی در عفرین و موقعیت نیروهای مدافع مردم، گفتگوی فرزین ایرانفر با احمد اسکندری صدا
پیامدهای خیزش دی ماه، اوضاع سیاسی و چشم انداز - گفت و گو با محمد پور عبداله، فعال سیاسی چپ صدا
آخرین خبرها در رابطه با زندانیان سیاسی، دستگیری های گسترده و مقاومت جنبش های اجتماعی در ایران با سولماز اسکندری صدا
مقاومت عفرین در برابر یورش ارتش ترکیه، ضرورت پشتیبانی از این مقاومت، گفتگو با ریناس ژان روزنامه نگار در روژاوا صدا
ارزیابی از فعالیت ها در اعتراض به تبعیض‌ها علیه زنان در ایران، گفتگو با پروین اردلان ژورنالیست و پژوهشگر مسائل زنان صدا
نقد و نظر با بهروز فراهانی شنبه 10 مارس 2018 صدا
نابرابری و ستم جنسی در روابط نزدیک، بحث و گفتگو با حضور فرخنده آشنا فعال کارگری و مینا خانی هنرمند و فعال چپ صدا