سرکوب مردم عرب  اهواز( خوزستان ) را محکوم میکنیم !

جوانان عرب اهواز (خوزستان) ، از حدود دو ماه قبل از طریق  شبکه های اجتماعی و فیس بوک تلاش میکردند که شرایط مساعدی برای برگزاری حرکات مسالمت آمیز در روز 15 آوریل  به مناسبت ششمین سالروز خیزش مردم عرب اهواز را فراهم آورند.

 در 15 اوریل 2005 تظاهرات مسالمت آمیز ایرانیان عرب ساکن در شهرهای اهواز ( خوزستان ) توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شده و در این جریان حدود 15 نفر کشته ، ده ها نفر زخمی و تعداد زیادی دستگیر شده بودند . امسال تحت تاثیر بر آمد مبارزه ضد استبدادی مردم ایران و بویژه  در ماه های اخیر رشد جنبش آزادیخواهانه مردم عرب منطقه ، و سقوط سران دیکتاتوردو کشور  تونس و مصر ، شرایط مساعدی برای خیزش دوباره مردم عرب کشور ما به وجود آمده بود .

 از اینرو جمهوری اسلامی از سه هفته قبل دستگیری های گسترده ای را از میان فعالین جنبش های اجتماعی مردم در این مناطق شروع کرده بود. سپس در روز جمعه 15 آوریل نیز حکومت در هراس از تاثیرات ناگزیر خیزش ضد استبدادی  مردم منطقه  با سرعت در برابر تجمعات اولیه مردم عرب در شهرهای مختلف اهواز ( خوزستان ) وارد عمل شد و با گشودن آتش اسلحه بر روی مردم موجب کشته شدن حدود 15 ــ 20  نفر و دستگیری  تعدادی از معترضین گردید و به این ترتیب با سرکوب سریع و خشن از شکل گیری تظاهرات گسترده مردم ممانعت  کرد  هر چند که تظاهرات  به صورت پراکنده در چند شهرروی داد .

ما ضمن محکوم کردن سرکوب جنبش مردم عرب اهواز علیه ستم ملی  و امید به تحکیم همبستگی  این مبارزات با میارزه عمومی مردم ایران برای  ازادی و نان و برابری اجتماعی ، خواهان ازادی تمام دستگیر شدگان مردم عرب شهرهای مختلف اهواز(خوزستان) و محاکمه آمران و مجریان این جنایات علیه مردم عرب ایران هستیم .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران !

زنده باد آزادی . زنده باد سوسیالیسم !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

31 فروردین 1390 ــ 20 آوریل 2011