رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ديروز از اختلاس يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا خبر داد. تمام قراردادهاي كوچك و بزرگ به فرزندان مديران و بستگان و آقازاده‌ها واگذار شده است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگي حياط خلوت احزاب و گروه‌ها و طيف?ها در دولت‌هاي قبلي و فعلي بوده است.

 

 

اموال 30 ميليون بازنشسته تامين اجتماعي در دست آقازاده‌ها

اظهارات رييس كميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي مجلس در حالي است كه شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) در واكنش به سخنان او خبر تخلف 1000 ميليارد توماني در سازمان بازنشستگي و شستا را كذب اعلام كرده است. به گزارش مهر، در توضيحاتي كه روابط عمومي اين شركت براي خبرگزاري مهر ارسال كرده آمده است: احتراما پيرو انتشار خبر تخلف هزار ميليارد توماني در سازمان صندوق بازنشستگي و شستا در آن خبرگزاري در مورخ 9/8/90 به استحضار مي‌رساند كه خبر مذكور كذب محض بوده و در صورت عدم ارايه مستندات لازم، شستا شكايت خود در اين خصوص عليه كساني كه اين ادعاها را مطرح مي‌كنند از طريق مراجع قضايي و ذي‌صلاح پيگيري خواهد كرد.

رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ديروز از اختلاس يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا خبر داد. شرکت‌هايي كه به گفته سليمان جعفر‌زاده تاكنون نظارتي بر آنها اعمال نشده است و اگر مخالفان مجال مي‌دادند شايد اين كميته مي‌توانست بيش از سه هزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شرکت‌ها را اثبات كند. سه هزار ميليارد تومان پس از برملا شدن اختلاس بانكي اخير رقم آشنايي است، يادآور پروندهيي كه بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي لقب گرفت. گزارش كميته تحقق و تفحص مجلس كه امروز به مجلس ارايه مي‌شود نخستين خبر رسمي پس از 16 ماه تحقيق و پيگيري درباره فعاليتهاي سازمان تامين اجتماعي است و به گفته سليمان جعفر‌زاده رسانهيي شدن آن مخالفان بسياري داشته كه جز فشارهاي همه‌جانبه سياسي و غيرسياسي بر اعضاي كميته تحقيق و تفحص، به نامه‌نگاري و رايزني مستقيم در اين باره نيز رسيده بود. جالب آنكه رييس مجلس نيز از جمله اين مخالفان است. سليمان جعفرزاده رييس كميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي ديروز در اين باره گفت: اگر هيات رييسه مجلس از ادامه كار جلوگيري نمي‌كرد مي‌توانستيم بيش از سه هزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شرکت‌ها را اثبات كنيم. چالشهاي پيش رو در اين پرونده آنقدر زياد است كه بنده با وجود اينكه دو دوره نماينده مجلس بوده‌ام در اين هشت سال هيچ موردي مانند تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اينچنين سياسي نشده بود. بيشترين بخش تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي مربوط به بررسي شرکت‌هاي شستا و پس از آن مراكز درماني و عمليات مالي سازمان تامين اجتماعي بوده است. شستا حدود 300 شركت دارد كه در اين گزارش حدود 100 تا 200 شركت اين مجموعه بررسي شده است. سليمان جعفر‌زاده در بيان مشكلات كميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي به مهر گفته است: از روز اولي كه طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي آغاز شد بلافاصله با فشارهاي سياسي از سوي بسياري از چهره‌ها و حتي هيات رييسه مجلس مواجه شديم چرا كه نمايندگان حاضر در تيم تحقيق و تفحص به سراغ شرکت‌هايي رفتند كه 60 سال هيچگونه نظارتي بر عملكرد آنها نبوده است. همين شرکت‌ها تهمت‌ها و افتراهاي بسياري به گروه تحقيق و تفحص وارد كردند ولي ما به دور از تمام اين حاشيه‌ها به كارمان ادامه داديم.جلوگيري از ادامه تحقيق و تفحص

به گفته رييس كميته تحقيق و تفحص از شرکت‌هاي سازمان تامين اجتماعي اين فساد مالي در يك دوره زماني خاص انجام شده است اما هيات رييسه مجلس با كميته همراهي نكرده است. سليمان جعفرزاده گفت: متاسفانه هياترييسه مجلس به هيچ عنوان با تيم تحقيق همكاري نداشت و موانعي را سد راه ما مي‌كرد. حتي زماني‌كه از يك شركت خواستيم تا اسناد بلاتكليفي 70 ميليارد تومان از سرمايه خود را ارايه كند هيات رييسه مجلس دستور داد تا كار همانجا متوقف شده و ديگر ادامه ندهيم، در حالي كه داشتيم به سرنخهاي بيشتري در اين پرونده بزرگ اختلاس پي?مي‌برديم هيات رييسه مجلس از ادامه تحقيق و تفحص جلوگيري كرد. به اعتقاد اعضاي تيم تحقيق اگر فعاليت ما تا 60 روز ديگر ادامه داشت مي‌توانستيم بيش از سه هزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شرکت‌ها را اثبات كنيم.اموال 30 ميليون بازنشسته در دست آقازاده‌ها

به گفته سليمان جعفر‌زاده متخلفان اموال 30 ميليون بازنشسته تامين اجتماعي را تبديل به شرکت‌هاي خانوادگي كرده‌اند و تمام قراردادهاي كوچك و بزرگ به فرزندان مديران و بستگان و آقازاده‌ها واگذار شده است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: شرکت‌هاي زيرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگي حياط خلوت احزاب و گروه‌ها و طيف?ها در دولت‌هاي قبلي و فعلي بوده است. تحقيق ما درباره سه سال اخير بوده ولي به اين نكته پي برديم كه پاي دولت‌هاي قبلي هم گير است. ما در اين پرونده‌ها اشخاصي را داريم كه در 10 شركت عضو هيات‌مديره هستند.رييس كميته تحقيق و تفحص از شرکت‌هاي شستا و سازمان بازنشستگي گفت: در ادامه تحقيقات به مديري برخورديم كه كارخانهيي را بيش از 300 ميليارد تومان اضافه بر قيمتش خريداري كرده و به عنوان تشويق از پاداشهاي 450 ميليون توماني تا يكهزار سكه به برخي افراد و كاركنان سكه هديه داده استزارش كميته تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد برخي از نمايندگان در برخي از اين شرکت‌ها ورود پيدا كرده‌اند و در تخلف مالي آنها شريكند بطوري كه تخلفات برخي نمايندگان در اين فساد مالي محرز و مستند است. تخلفات شرکت‌هاي زيرمجموعه سازمان تامين اجتماعي هنوز به مراجع قضايي ارجاع نشده است اما گزارش نهايي امروز در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود. گزارشي كه جعفرزاده در روزهاي گذشته آن را تكاندهنده دانسته بود.شستا پيش‌تر هم مجلس را قانع نكرده بود

گزارشهاي غيررسمي مبني بر انجام تخلفات غيرقانوني و در پي آن انتقادات پياپي مجلسيان به عملكرد سازمان تامين اجتماعي كه زندگي گروه كثيري از افراد نيازمند حمايت چون بيمه‌شدگان تامين اجتماعي و بازنشستگان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، باعث شد طرح تحقيق و تفحص مجلس در خرداد ماه كليد بخورد. به اين ترتيب با دستور رييس مجلس تيمي متشكل از هادي مقدسي، سيدعلي?محمد (نايبرييس)، صمد فدايي (دبير) و سيدجواد زماني تحت رياست سليمان جعفر‌زاده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي بازنشستگي كشوري و شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) را آغاز كردند كه آن زمان در زيرمجموعه وزير وقت رفاه و تامين اجتماعي صادق محصولي فعاليت مي‌كردند. طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در تابستان سال جاري نهايي شد و در نيمه مهر ماه گزارشات اوليه در سه بخش تامين اجتماعي؛ سازمان بازنشستگي و شرکت‌هاي شستا به كميسيون اجتماعي مجلس رسيد اما به گفته داريوش قنبري نيروي انساني كافي براي رسيدگي به هر سه موضوع وجود نداشت. شرکت‌هاي خصوصي تلاش بسيار داشتند تا در گزارشات خود تا حدي مجلسيان را قانع كنند اما اين تلاش‌ها هم نتيجهيي در برنداشت و مجلس قانع نمي‌شد.

پيگيري‌هاي مجلس به دلايل مختلفي كه نمايندگان آنها را مشغله بسيار مي‌ناميدند به آرامي ادامه يافت. اين هيات اعلام كرد براي پرهيز از مسائل حاشيهيي روند تحقيق و نتايجي را كه به تدريج حاصل مي‌شود رسانهيي نخواهد كرد. در اين ميان رحمت‌الله حافظي رييس سازمان تامين اجتماعي نيز همكاري قابل قبولي با اين كيمته نمي‌كرد و همين سبب گلايههاي بسيار نمايندگان بود. نماينده ماكو افزود: نمي‌دانم نمايندگان مجلس چه تصميمي خواهند گرفت و چه پاسخي به بيش از 30 ميليون نفري كه تحت پوشش تامين اجتماعي هستند خواهند داد كه بايد اعلام كنند كه ادامه تحقيق و تفحص را ناقص گذاشتهايم يا فشار‌هاي بيروني نگذاشتند. به‌قدري اين فشارها زياد بود كه مي‌توانيم يادآور شويم برخي دستگاههايي كه ارتباط نداشته‌اند نيز مكاتباتي كردند و اعلام كردند كه وقت شما به اتمام رسيده است. آنان پرسيدند كه چرا تحقيق و تفحص‌ را ادامه مي‌دهيد؟


شستا و اجراي اصل 44 شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي ايران (شستا) كمتر گزارشي شفاف از فعاليت‌ها و سود و زيان خود ارايه كرده است و پيش از اين تنها در ميان اظهارنظرها و كشمكشهاي وزارت بهداشت و مسوولان تامين اجتماعي صحبت از بدهيهاي صندوق تامين اجتماعي به وزارت بهداشت بود. بدهياي كه گفته مي‌شد بيمارستان‌ها را با مشكلات جدي فراوان روبرو كرده است. مسوولان صندوق نيز مدام از بدهي 24 ميليارد دلاري دولت به صندوق صحبت مي‌كردند اما دولت احمدي‌نژاد زير بار اين بدهي نمي‌رفت. رييس‌جمهور در آغاز سال جاري در پاسخ به پرسشي درباره رقم بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و زمان پرداخت آن به ايلنا گفت: دولت به جايي بدهي ندارد يعني كاري نكرده است كه بدهي ايجاد كند. وقتي گفته مي‌شود كه دولت بدهي دارد يعني از جايي قرض گرفته و پس نداده است، در حالي كه اينطور نبوده و اينها تعهداتي است كه ديگران براي دولت ايجاد كرده‌اند. اما از شرکت‌هاي شستا خبري درز نمي‌كرد و چيزي اگر شنيده مي‌شد اخبار كوتاه رسمي بود. رييس هيات‌مديره در اسفند ماه 88 از واگذاري 100 شركت تابعه شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي ايران (شستا) خبر داد و گفت واگذاري اين شرکت‌ها در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي صـورت مي‌گيرد و اين شرکت‌ها جزو شرکت‌هاي كوچك است كه مردم توان خريد آنها را دارند. علي يوسف‌پور وعده داد كه شركت شستا در پي ايجاد كرسي مديريتي در طرح‌هاي بزرگ است تا 20درصد از سهام شرکت‌هاي بزرگ همانند پالايشگاههاي بزرگ، پتروشيمي و شرکت‌هاي بزرگ نفت و گاز را خريداري كند: مـردم تـوانايي خريد صنايع و شرکت‌هاي بزرگ را ندارند و شستا آنها را خـريداري مي‌كند و با تفكيك آنها در غالب شرکت‌هاي كوچك به مردم واگذار مي‌كند.او اعلام كرد در طول دو سال اخير (87 و 88) سود سرمايه‌گـذاري شركت شستا بيش از 60 درصد افزايش يافته است اين در حالي است كه كارشناسان همواره عملكرد شستا را زيانده و غير شفاف مي‌دانند. اكنون بايد ديد در گزارش هزار صفحه‌يي كميته تحقيق و تفحص چه حقايقي عيان و مستتر است و با توجه به تغييرات و تلفيق در وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي تخلفات انجام شده چگونه پيگيري خواهد شد و نمايندگان مردم چگونه دومين پرونده بزرگ اقتصادي را در سازمان متولي رفاه و تامين اجتماعي پي مي‌گيرند.
نرگس جودكي روزنامه اعتماد