پشتیبانی و دفاع از  مبارزه حق طلبانه کوبانی  در کردستان ضرورتی حیاتیست!

 

 

 

 

 کوبانی در معرض کشتار و قتل عام است.بربریت اسلامی در کمین مردم کوبانیست! به یاریشان بشتابیم!

 

بیش از چهار ماه است که نیروی نظامی داعش(دولت نوظهور اسلامی عراق و شام)، شهر کردنشین کوبانی  کردستان سوریه،  در مرز ترکیه را در محاصره خود دارند. شهر از سه جانب در محاصره نیروهای داعش است و از جانب چهارم،  پشت به ترکیه  دارد. خط مرزی ویژه ای  که با چند رشته سیم خاردار و گشت  مسلح مرزبانان ترک حراست می شود و امکان عبور از آن و یا آذوقه رسانی  از طریق آن  وجود ندارد. 

شهر کوبانی  را که بی گمان یکی از  آزادترین شهرهای کردستان باید دانست ، در سه سال گذشته با یک نظام شورائی و خود مدیریتی دمکراتیک اداره شده است. خود مدیریتی دمکراتیکی که با مشارکت  گسترده زنان همراه است. این شورا در سه سال گذشته با تصویب قوانینی ترقیخواهانه و دمکراتیک ، نگاهی بسیار انسانی و برابرطلبانه به انسان و حقوق اجتماعیش داشته است . این خود مدیریتی دمکراتیک ،ترکیبی از هشت حزب و سازمان سیاسی و نمایند گانی  از  بومیان کرد و آواره گان جنگی از کرد و عرب و مسیحی تا مسلمان سنی و علوی و ایزدی که از سایر نواحی اشغال شده و جنگ زده سوریه و عراق به این شهر روی آورده اند، است؛ این آلترناتیویست در مقابل تمام نظامهای خاورمیانه ؛ که اساسا نافی حقوق بنیادین انسانی و مشارکت دمکراتیک شهروندان خصوصا زنان هستند.  بدین سبب کوبانی ،خاری در چشم همه ی دولت های ارتجاعی منطقه و مداخله گران امپریالیستی است!

 

از آن جا که مهاجمان داعش پس از اشغال شهرها و یا روستاهای کردنشین، به شیوه ی صدر اسلام،  مردان غیر مسلمان سنی  را گردن می زنند و زنان و دختران را به عنوان سهم جهاد بین خود تقسیم می نمایند و زنان اسیر مورد تجاوز جنگ جویان قرار می گیرند. دراین شرایط است که شورای شهر تصمیم گرفت  که برای جلوگیری از تلفات ودر شرایط محاصره و گلوله باران شدید توسط نیروهای دولت اسلامی ، بیماران،  کودکان و پیران را از شهر خارج کند که با موانع و سختگیریهای جنایتکارانه دولت ترکیه در مرزهای این کشور روبرو شده اند. اینک زنان و مردان  مسلح  بر جای مانده اند، تا از کوبانی  دفاع  کنند . در حالی که نیروهای داعش روز به روز حلقه ی محاصره را تنگ تر می سازند، مدافعان شهر با تن دادن به تلفات  روزانه، هم چنان با نیروهای مهاجم به پیکاری خونین  ادامه می دهند  تا از ورود آنان به شهر  جلوگیری کنند.

 

آن چه که در این قضیه اندوه بار است،  بی تفاوتی قدرت های امپریالیستی و دولت های ارتجاعی منطقه نسبت به این تجاوز گستاخانه است  وحمایتهای آشکار و پنهان دولت ترکیه از داعش برای قتلعام کردها و  پیشمرگان پ.ک.ک و نیز "واحدهای مدافع خلق" !

در این نبرد نابرابر،  که یکی با در اختیار داشتن سلاح های سنگین و  مدرنی که امپریالیست ها و کارگزاران منطقه ای آنان در اختیارشان گذاشته اند،  در حال تعرض است و مثل کفتار قصد دریدن شکار را دارد و سمت دیگر نبرد،  مردمی هستند که با جانبازی،  تفنگ بر دوش، در شرایط محاصره ی همه جانبه و با وجود  کمبود آذوقه و مهمات، هم چنان  پایداری نشان می دهند و از خانه و کاشانه ی خود دفاع می نمایند!

اگر چه تحت فشار افکار عمومی ایالات متحده سرانجام ناچار شد در ائتلافی ، با بمباران هوائی نیروهای داعش، سد راه پیش روی آنان در بخشهایی از عراق شود ،  اما  این بمبارانهای موضعی مانع از پیشرویهای این نیروی وحشی و آدمخوار نشده است. نیرویی که از حمایتهای آشکار و پنهان متحدین منطقه ای ایالات متحده برخوردار است و سیاست این دول را در منطقه به آشکاری پیش میبرد.  سیاست تضعیف و نابودی دولت بشاراسد ، تضعیف نفوذ محور شیعی در منطقه و نابودی جنبش رهایبخش کرد ، سیاستی است که این دولتها سالهاست به پیش برده اند.  دقیقا در این راستاست که میتوان مماشات تاکنونی با داعش و چشم بستن بر تعرض آنان را درعراق و سوریه و خصوصا کردستان را درک کرد.  بی گمان فراتر از بی تفاوتی و مماشات ،  تمایل باطنی دول ارتجاعی منطقه است  بر غلبه ی داعش بر مردم  آزاده ی شهر.  زیرا دولت های امپریالیستی  و دولت های وابسته در منطقه،  تداوم و گسترش دموکراسی راستین توده ای و برقراری  نظام شورائی را دشمن ترند،  تا یک نظام وحشی اسلامی از نوع داعش! چرا که در منطقه ای  که در آن تبعیض، سرکوب، استبداد و زورگوئی، زن ستیزی کور و افسارگسیخته، شکاف عمیق و گسترده میان ثروت و فقر بیداد می کند، در منطقه ای که قوانین شریعت و قصاص ، برده سازی و فروش زنان سیاست آشکار و پنهان حکومتیست وفساد ، تباهی ،اعتیاد ، فقر ، بیکاری و بی آینده گی تمام این جوامع را تهدید میکند، وجود آلترناتیویی شورایی و دمکراتیک که بر برابری و آزادی و مشارکت همه شهروندان خصوصا زنان استوار است ودر کوتاه زمانی خودحکومتی مستقیم توده ای وشورایی را سازمان داده است ، نباید تحمل شود .  این کینه توزی تا آن جا جدی است که ایالات متحده ی آمریکا،  به رئیس شورای شهر گذرنامه نمی دهد  تا در شورای امنیت سازمان ملل  در نیویورک حضور پیدا کند و به ناچار پیام مردم شهر را با اسکایپ  می فرستد. 

 

در همین حال دولت اسلامی اردوغان در ترکیه، مرزهای خود را بر روی مردم شهر و مدافعان آن بسته است زیرا از حضور پیشمرگان وابسته به حزب کارگران کرد ترکیه که به یاری هم زنجیران خود در این شهر برخاسته اند،  ناخشنود است و اگر چه در روزهای اخیر  زیر فشار هم پیمانان خود در ناتو ناچار شده است به ائتلاف ضد داعش به پیوندد اما کردها و رژیم سوریه را دشمن تر می داند تا داعشی که هنوز هم با آن در داد و ستد بازرگانی و سیاسی است.

 

دولت ارتجاعی بشار اسد هم  که تمام منطقه ی کردنشین سوریه را از سه سال پیش تخلیه  و به حال خود رها  نموده است، خشنود از تعرض داعش به کردستان جنگ داعش علیه کردها وواحدهای مسلح مدافع  خلق را فرصتی برای سرگرم کردن نیروهای اپوزیسیون دیده تا از این فرصت به تحکیم مواضع خود در دیگر مناطق کشور بپردازد. فرصتی که به قیمت قتلعامهای گسترده و پاکسازیهای قومی- مذهبی در شمال و شرق سوریه تمام شده است. این تنها کوبانی نیست که در معرض تهاجم وحشیانه نیروی نظامی داعش قرار دارد و فراموش شده است نیروهای داعش در هر دو بخش کردستان عراق و سوریه، با وجود بمباران های هوائی آمریکا و هم پیمانانش،  هم چنان به تعرض وحشیانه خود در روستاها و شهرهای بزرگ و کوچک ادامه می دهند. کوبانی در معرض قتلعام و پاکسازی قومی- مذهبی است. اینک آدمکشان حرفه ای با تانک و توپ و مسلسل و بمب در آستانه دروازه های این شهر محاصره شده ایستاده اند تا زنان و مردانی را در خون غرقه کنند که آزادی ، برابری ، انسانیت و عدالت را برای مردمان بی هیچ تبعیضی  میخواهند.

 

سازمان راه کارگر ضمن پشتیبانی از دفاع عادلانه مردم کردستان و تاکید بر حق طبیعی آنان برای تعیین سرنوشت خویش ،از تمام انسانهای شریف و آزاده و همه سازمانهای ترقیخواه و بشردوست  می خواهد به دفاع قاطع از مقاومت شیرزنان و شیرمردان کوبانی برخیزند و صدای آنان باشند و در افشای توطئه های شوم قدرت های منطقه ای  و جهانی علیه این خلق قهرمان و این پرچمداران افق روشن در خاورمیانه از هیچ کوششی دریغ نورزند. باید با تمام قوا و از هر طریق ممکن به دفاع  از حماسه سازان کوبانی بپاخیزیم  و  سیاست مزورانه و جنایتکارانه امپریالیسم جهانی به سرکرده گی امپریالیسم آمریکا  و دول ارتجاعی منطقه را که مسبب اصلی جنایات داعش و دیگر نیروهای ارتجاعی اسلامی است به شدت محکوم کنیم.

 

پیروز باد مقاومت مردم کوبانی در مقابل جنایتکاران داعش و  همدستانش

زنده باد همبستگی بین المللی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

www.rahekaregar.com

چهارم اکتبر 2014