پیام سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اجلاس سازمان جهانی کار

 

 

به مناسبت صد و پنجمین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار و حضور هیئت ایرانی در آن اجلاس لازم میدانیم که مواردی را در خصوص وضعیت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که عضویت آن در فدراسیون جهانی آی یو اف ثبت شده است به عرض برسانیم. متاسفانه به دلیل فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر فعالان مستقل  کارگری و پرونده سازی های گسترده برای کارگران پیشرو و اعضای این تشکل ها امکان پیگیری مطالبات صنفی بصورت مسالمت آمیز آن وجود ندارد و ما اعضای هیئت مدیره ی این تشکل کارگری لازم دانستیم که مواردی از وضعیت خود را به آن سازمان اعلام کنیم تا از طریق اجلاس جهانی کار از "هیئت ایرانی" و وزیر کار جمهوری اسلامی بخواهید نسبت به رفع مشکلات و محدودیت های موجود حاکم بر تشکلهای مستقل کارگری طبق مقاوله نامه های جهانی اقدام نمایند.

 

دولت ایران از اعضای سازمان جهانی کار است، و از اینرو موظف به رعایت مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار می باشد که طبق آن دولتهای عضو حتی اگر مقاوله نامه های مورد نظر را تصویب نکرده باشند اما به دلیل عضویتشان در این سازمان موظفند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله نامه ها است، محترم بشمارند، ترویج کنند و مورد اجرا قرار دهند. این شامل مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ که مربوط به آزادی تشکل و حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری و مذاکره جمعی می باشد نیز هست. اما در ایران نه تنها از فعالیتهای تشکل های مستقل کارگری جلوگیری میشود بلکه اعضای آن را از کار اخراج و زندانی میکنند. ما خواهان رعایت و اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸  در ایران هستیم  و از سازمان جهانی کار مصرانه می خواهیم که دولت ایران را ملزم کند که به این مقاوله نامه ها احترام بگذارد.

 

ما همچنین بطور مشخص می خواهیم که احکام اخراج از کار اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه ابطال اعلام شود و از همه آنان برای بازگشت به شغل قبلی دعوت شود.  لازم به تاکید است که ادعای هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار در سال ۱۳۸۹ مبنی براینکه  اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه از کار اخراج نشده اند و زندانی نیز نشده اند، از اساس نادرست بوده است. ما بعد از شنیدن این ادعا تلاش کردیم که موضوع را از طریق وزارت کار پیگیری کنیم اما هیچ کس در این وزات خانه پاسخگو نبود و ما به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. نه تنها این، بلکه باید بگوییم که در پایان سال ۱۳۸۹  بعد از اجرای  احکام صادره شده قضایی و امنیتی علیه اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، ازاعضای این هیئت تعهد گرفتند از آن تاریخ به بعد حق هیچ گونه فعالیت سندیکایی ندارند و چنانچه این تعهد را نقض کنند و به فعالیت سندیکایی بپردازند مجددا علیه انها پرونده قضایی تشکیل داده خواهد شد.

 

کارنامه دولت در رابطه با  سندیکای کارگران  نیشکر هفت تپه و دیگر تشکلات مستقل کارگری بطور کلی، و رفتار این دولت  با اعضای هیئت مدیره این سندیکا بطور اخص،  نشان دهنده نقض آشکار و صریح مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار  به ویژه مقاوله نامه های  ۸۷ و ۹۸ است که بر آزادی تشکل، حق سازماندهی  و پیمان های دستجمعی تاکید می کنند.

 

ما از سازمان جهانی کار و صدوپنجمین اجلاس جهانی کار می خواهیم که نسبت به نقض حقوق ما کارگران  سکوت نکند و دولت ایران را نسبت به نقض حقوق پایه ای ما کارگران  پاسخگو بداند.    

         

با سپاس؛ اعضای هئیت مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۱۲ خرداد ۱۳۹۵

 

فریدون نیکوفر؛ جلیل احمدی؛ رمضان علیپور؛ رضا رخشان؛ محمد حیدری مهر؛ رحیم بساک؛ علی نجاتی

 

 

رونوشت: فدراسیون  جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی، هتل، رستوران، کیترینگ و تنباکو( آی یو اف) و دیگر تشکلات کارگری بین المللی