ی!

ی - Ԑ ی ی

 

 

ی Ә ی یی ϡ 䘝 ی ϡ یی ی ی ی یی. ی ی یʝ ی .

Dollar

ی 䘝ی ی ی یی . ی یی Ԙᝐیی ی ی ی ی یی ی.

ǐ ی Ә ۱۰ ییی ǁ ϡ ی . ی 捘ی ی . ی ی ǘ ی (MSIs) ییϺ یی ی 䘻 .

یی ی ی یϡ ی Әӝی јی ی ی . ی ییʺ یی ی ی ی ی ϡ ρ ی یی. ی یی ی یی ی ۹۷٪ . Ԙ یی ی ی ی ی ی Ԙ !

ی ی

ی ی ی ʡ ی یی ی ی ی یی (۲۰۱۰/۲۰۱۱) ی یһ ی ی ی ی 坁ی ی䝐 ی ی: 䘝ی ی ی ی ی ی ی 捘ی ѝ ی Ӂی ϡ ی یی.

Ԙ ی : ی ی ی ی Әی (ی ی 捘 ی) ییϡ ی ی یϡ ӝ Ӂی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی ̝ . 䘝ی ی ی ی یϡ ی ی ی . یی ی ی ی. ی ی یی ی Ә ی ی ی ی یی ی. ی ޝݘ یییی ی ی ی ییϿ یی ی ی ی ی.

䘝 یی ی ۱۱۵٪ ی . ی یȡ ی ǘ ی یی ی   Ә یی ی.

ی ی Ә

ی ی ی Ә یی ی یϡ ی یی یی. ی ی 䘝 ی ی . ی یی ی 坝 ی ی . ی یی ی ی یی ی ʝ ی ی:  ی یی ی ی .

ی ی ی یی یی یی Ͽ ی 䘝یی ی ǘی ی یی ی ʿ

јی ی ی ی : ی ǁ Ә ʡ ی 䘝یی یی یϡ . ی یی ی ی ی ی 䘝 ی. ی ی ϡ ǡ ی ی یی .

یی ی Ә ی ۲۵ یی ی ǁ یϡ 䘝ی یییی ی ۱۰۰ یی ی. ی ی ی ی . ی ی ی ی ǡ ی .

ی

یی ی ی یی ی ی ʝی 坘 . ۱۸۴۴ ی ی Әی ی Ԙ ی ϡ یی 䘝 ی ѐی ی یی ی. ی ی Ș ی ی ̝ ʝ.

ی ۱۸۴۴ 䘝 ی . ی یی ی ی ی . ʻ ی یԝی ی ی ی ی .

ی یی ی یϡ ی ی ی ی Ә یӘ . ی ی ی ی ݝϐ ی ی . ǡ јʝ ی坐ی ی ییی ی.

ی ی ی 坝ϡ 㝘 䘝 ی ی یی . ی یѡ ی ی ی ی ی ϡ ی ֝ 䘝 یϡ ی .

ی ی یʝی ʝی ی ϡ . یی ی 䘝 ی ی ʡ یی ی . ̝ 䘝 ی یی ʡ ی ی ی ی یԐیی .

ѐ : یǐ