درود بر خانم نرگس محمدی, ننگ و نفرت باد بر جمهوری اسلامی


علی جلالخانم نرگس محمدی را بسیاری از ایرانیان و شاید همگان می شناسند و همچنین مبارزان حقوق بشر در پهنه جهانی از مبارزات او آگاه هستند
ایشان از بنیان گذاران کا نون مدافعان حقوق بشر در ایران, از مبارزان راه صلح و مخالفت با جنگ همچنین از مبارزان سرسخت و فداکار برای لغو حکم اعدام درایران می باشند
خانم محمدی سالهای سال است که بطور خستگی ناپذیر و پیگیر درراه این شریفترین اهداف انسانی, بویژه درشرایط کنونی میهن ما, که زیرسرکوب شدید حکومت ضد ایرانی, جمهوری اسلامی است, مبارزه می کند. او خانم بزرگواری است که درراه دفاع ازشرف مردان و زنان این سرزمین, زندگی خود رافدا می کند
ملاها وقتی در منابر سجایای امامان را وعظ می کنند, میزان آدم کشی آنها را بر می شمارند, می گویند خدا بندگان بدی دارد و کار این امامان قتل عام آنان استویی الله خود از این کار ناتوان است), پس جمهوری اسلامی خون ریزی را یکی از مهمترین تکالیف الهی خود می داند. خامنهای موجود ضد بشری, بنام صادق لاریجانی که از ایرانیان بویزه ایرانیان سنی کینه دارد, رابه سرکردگی "قوه قضائیه اسلامی" گمارده تا برای بقای این رژیم مرتبا ایرانیان را درقربانگاه "الله" بکشد. در زمستان
۱۳۹۳ آنان تصمیم گرفتند تا در سحرگاه ۱۳ اسفند ، شش جوان کرد ایرانی را اعدام کنند. بجز پدران و مادران پیر وشهرستانی محکومان تنها شمار اندکی و ازان جمله نرگس, آن شب سرد وسخت زمستانی را تاصبح پشت دیوار زندان رجایی شهر ایستادند تامگر از این کشتار جلوگیرند. هیهات !
خانم محمدی دراثر بارها دستگیری و شکنجه دچار بیماری فلج عضلانی است. در این روزها گذشته اورا صرفا به جرم فعالیتهایش در دفاع از حقوق بشر, به شانزده سال زندان محکوم کردند.

در اواسط خرداد ماه امسال رژیم یک خانم شهروند ایرانی- کانادایی بنام هما هودفرکه برای دیدن خانوادهاش درایران بسر می برد را به اتهام "همکاری با یک دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران" بازداشت کرد. رژیم همزمان با محکوم کردن نرگس محمدی که سخت بیماراست و دوکودک خرد سال دارد, به شانزده سال زندان. خانم هودفر را "بخشید" واز زندان آزاد نمود تا به کا نادا برود.
وزارت امور خارجه رژیم اعلام کرده است که خانم هما هودفر، "به دلایل انساندوستانه از جمله بیماری" آزاد شده است.
حکومت کانادا در شهريور
۱۳۹۱روابطش با جمهوری اسلامی را قطع، سفارتش را تعطیل و "دیپلمات‌"‌هایش را با خفت اخراج کرد. مقامات کانادایی گفتند، به دلیل مخالفت رژیم با اسرائیل چنین تصمیمی گرفته‌اند. اخیرا دولت جدید کانادا تصمیم به برقراری رابطه گرفته است, در عرف بین الملل, کشوری که اقدام به قطع رابطه می کند, اگر سپس خواهان برقراری رابطه شود, درموضع ضعف بوده و باید با نوعی عذر خواهی قدم پیش نهد. اما این جمهوری اسلامی است که برای جلب رضایت دولت کانادا, خانم هودفر را آزاد می کند .
بدیهی است که هر انسان آگاهی می داند که اتهامات جمهوری اسلامی به خانم هودفر دروغ است و همه ازآزادی او خوشحالیم. اما این باز نشانگر ضد ایرانی بودن این رژیم اسلامی است, که چگونه در برابر حکومت کانادا که پیشتر بطور یکجانبه "دیپلمات"‌های اورا اخراج کرده بود, کرنش نموده و برای جلب رضایت او, تبعه آن کشوررا آزاد می کند و می گوید که: به دلایل "انساندوستانه" از جمله "بیماری" خانم هودفر اورا آزاد کرده است. این رژیم می گوید که سیاست خارجی‌اش را برپایه : عزت!, حکمت ! و مصلحت ! بنا نهاده است. و گویی برای همین " عزت ، حکمت و مصلحت اسلام" است که درهمان حال نرگس را که به فلج عضلانی مبتلا است و بنا به تاکید دکترها باید دربیرون زندان درمان شود, ومادر دوکودک خردسال می باشد راصرفا به "جرم" دفاع از حقوق بشر به اشد مجازات, شانزده سال زندان محکوم می کند .

همسر خانم نرگس محمدی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که "این حکم ، حکم قاضی نیست! این حکم وزارت اطلاعات است" (
۱) این سخن درست است. کیست که نداند که این وزارت اطلاعات رژیم است که سرکوب, شکنجه, زندان و اعدام را در میهن ما برنامه ریزی و اجرا می کند. طبق قانون اسلامی, وزیر اطلاعات باید ملای مجتحد باشد. کیست که نداند که دو مجتحد: دری نجف آبادی و محمدی ری شهری ,جنایتکارترین وآدمکش‌ترین وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی هستند. همه ما، عامه ایرانیان, همه وجدانهای آگاه و بیدار انسانی در جهان پشتیبانی خود از خانم نرگس محمدی را اعلام کرده و همه توان خودرا برای براندازی جمهوری اسلامی بکار می بریم. همچنین از ملی‌مذهبی هایی که درجریان انتخابات اخیر مجلس خبرگان, مصرانه از مردم دعوت کردند که حتما به دری نجف آبادی و محمدی ریشهری نیز رای دهند ابراز بیزاری می کنیم(۲)ـ.
علی جلال
۰۳/۱۰/۲۰۱۶

پاورقی
یک (
۱) مصاحبه با رادیو فردا :۲۸/۰۹/۲۰۱۶
...دو(
۲) میزگرد انتخاباتی رادیو فردا با حضور تقی رحمانی و
هفتم اسفند.
۱۳۹۴