احکام بیدادگاههای رژیم اسلامی سرمایه علیه سه فعال جنبش کارگران و معلمان ایران

اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد مجموعا به ۲۸ سال زندان محکوم شدند

 

بنا به اطلاعات منتشر شده توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران – کانون صنفی معلمان ایران و سایتهای اطلاع رسانی کارگری، حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی که پیش تر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با اتهامات واهی "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" صادر شده بود، توسط شعبه ٣۶ دادگاه تجدید نظر تایید و ۱۶ مهر ماه جاری و به وکیل وی ابلاغ شد. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران (تهران) است و قبلا به دنبال صدور حکم شعبه ۱۵تهران، دست به اعتصاب غذا زده بود که رژیم با وثیقه سنگین ناگزیر از آزادی موقت او شده بود. به دنبال تائید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر، اکنون او باید برای گذراندن دوره حبس شش ساله خود به زندان برگردد.

در همین حال بیدادگاه دیگری در ساوه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو تن از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به جرم فعالیت در تشکل کارگری مذکور هر کدام را به دهسال حبس و به جرم تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم کرد یعنی مجموعا ۲۲ سال زندان. این در  حالیستکه هر دو نفر باید در یک دادگاه دیگر ساوه نیز حاضر شوند که میخواهد آنها را به جرم حمایت و دادن مشاوره به کارگران اعتصابی لوله نورد صفا در ساوه به حبس های بیشتری محکوم نماید. جعفر عظیم زاده همچنین علاوه بر یازده سالی که در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به زندان محکوم شده است پیش تر با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نیز با همان اتهامات شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به شش سال زندان محکوم شده بود و در حال حاضر او رسما زندانی بند ٨ زندان اوین محسوب می شود که بدنبال اعتصاب عذای ۶٣ روزه ای که انجام داد در بیرون از زندان بسر می برد. وی با حکم ۱۱ سال زندان دادگاه انقلاب ساوه مجموعا به ۱۷ سال زندان محکوم شده است!!!

صدور احکام سنگین زندان برای این سه فعال جنبش کارگری و نیز احکام سنگین مشابه برای فعالین مدنی نظیر: نرگس محمدی و آتنا دائمی و نیز فعالین جنبش ملیتهای تحت ستم ایران و ... بار دیگر نشان میدهد که رژیم سرمایه داری فاشیستی جمهوری اسلامی در وحشت از رشد جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی در دوران پسابرجام ، شمشیر را از رو بسته و با صدور احکام شداد و غلاظ سعی دارد دیگر فعالین کارگری، معلمین، زنان، ملیتهای تحت ستم، اقلیتهای مذهبی، فعالین زیست محیطی و مدنی را بترساند و آنها را از ادامه فعالیت بویژه در تشکلهای مستقل باز دارد، غافل از اینکه هیچیک از این تدابیر فاشیستی نخواهد توانست کارگران و اقشار تحت ستم کشورمان را از مبارزه برحق شان برای حقوق صنفی،آزادی، عدالت اجتماعی و برابری باز دارد. جنبش کارگری، جنبش معلمان و سایر جنبشهای اجتماعی در این شرایط حساس و سخت نباید یاران جسور و مقاوم خویش را تنها بگذارند. باید خواست رهایی بی قید و شرط همه فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی و عقیده تی را به یکی از اصلی ترین مطالبات جنبش های جاری تبیدل کنیم.

سازمان ما ضمن محکوم کردن این احکام قرون وسطایی از همه فعالین چپ، کارگری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور میخواهد که ضمن بلند کردن صدای اعتراض خود با تمام قوا به حمایت از این فعالین مقاوم و تشکل های مستقل آنها بپردازند.

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

15 اکتبر 2016 -  ۲۴ مهر ۱۳۹۵