رئیس تشخیص مصلحت نظام با اسرار خود، به گور رفت!

 

علی اکبرهاشمی رفسنجانی، در سن ۸۲ سالگی بطور ناگهانی مرد. هاشمی رفسنجانی یکی از موثرترین و قدیمی ترین بنیانگذاران حکومت اسلامی بود. او از معماران اصلی نظامی بود که سلطه ولایت مطلقه فقیه و فاشیسم مذهبی را پس از انقلاب نافرجام ۵۷ بر کشور ما حاکم کرد. با مرگ او، رژیم اسلامی یکی از بنیانگذاران اصلی نظام،عضو شورای "انقلاب" و  رئیس چند دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را از دست داد . دیگر مسئولیتهای رفسنجانی از جمله عبارت بودند از :

رئیس مادام العمر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، امام جمعه موقت همیشه فعال دهه خونین ۶۰ ، جانشین فرمانده ای کل قوا در دوره جنگ هشت ساله و رئیس جمهور دو دوره از حساسترین مقاطع حیات رژیم اسلامی. آخوندی  که در انتخاب بازرگان به نخست وزیری، خلع بنی صدر، خلع آیت الله منتظری و انتخاب خامنه ای بعنوان رهبر نظام نقشی کلیدی داشت. رفسنجانی، بعنوان یکی از چهره های اصلی قدرت در نظام اسلامی  در سازمان دادن سرکوب مخالفین سیاسی در دو دهه اول حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داری ، در "انقلاب فرهنگی" و بستن دانشگاهها، در بحران تسخیر سفارت و خلع ید از لیبرالها و حذف آنان از قدرت، در ادامه جنگ طولانی هشت ساله با عراق، در بستن نشریات و مجلات و ستادهای گروههای سیاسی، در دستگیری آیت الله شریعتمداری و سرکوب طرفداران او در آذربایجان ، در سرکوب وحشیانه دهه خونین شصت ، در سرکوب ملیتهای ساکن ایران در کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و بلوچستان ، در سازمان دادن ترور فعالان سیاسی در خارج از کشور و خصوصا قتل رهبران حزب دمکرات کردستان ایران ، در قتلهای سیاسی نویسندگان و روشنفکران در داخل کشور نقشی کلیدی  داشت . او نامش با نام و بنیاد نظام آدمخواری گره خورده است که جز مرگ و نیستی ، اعدام و شکنجه ، جنک و سرکوب  و اختناق، استبداد مذهبی و پاکسازی قومی و مذهبی وعقیدتی و سیاسی برای مردمان ایران و منطقه ارمغان دیگری نداشته است.

با پایان جنگ ایران وعراق ، هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. بر زمینه غارتهای بزرگ و اعمال سیاست نئولیبرال "تعدیل" اقتصادی،  بزرگترین کارخانه ها و صنایع کشور خصوصی شدند ودر اختیار روحانیون و پاسداران نظام اسلامی قرار گرفتند و دهها هزار کارگر از کار و اشتغال دائم محروم گشتند. در این دوره هشت ساله بود که خانواده عالیجناب سرخ پوش و سردار "سازندگی" رژیم اسلامی به یکی از بزرگترین سرمایەداران ایران تبدیل شدند. او با وارد کردن سپاه پاسداران  و نهادهای آن به پروژه های کلان اقتصادی، عملا سیاست عروج احمدی نژاد و تسلط سپاه و نیروهای امنیتی بر کشور را تدارک دید و که خود در ادامه یکی از "قربانیان" همین سیاست شد. هاشمی یعنوان  یکی از حامیان بازار آزاد و طرفداران پروپاقرص نئولیبرالیسم اقتصادی، از مسببین رانت خواری و دزدیهای کلان حکومتی و از عاملین اصلی تحمیل فقر و گرسنگی بر طبقە کارگر و مردم محروم جامعە ایران ، همگام با تحکیم پایەهای استبداد خونین مذهبی بود. رفسنجانی فارغ از دو دورە ریاست جمهوری و سە دورە نشستن بر ریاست مجلس ، حتی زمانیکە با تلاش باند بیت رهبری از رقیبش "احمدی نژاد " در جدال بر سر ریاست جمهوری شکست خورد ، در دوره پس از وقایع خرداد ۸۸ کماکان وفادار به نظام خونین جمهوری اسلامی بود و اختلافاتش با خامنەای همیشه در چهار چوب نظام ولایت فقیه  باقی ماند.

اما مرگ هاشمی  رفسنجانی اثرات و بازتاب های گسترده ای را در درون حاکمیت خواهد داشت . با مرگ او خلاء جدی ای در حکومت اسلامی ایجاد خواهد شد  که به سادگی پر شدنی نیست و این خلاء "رئیس مصلحت نظام" میتواند  تفرقه ها و نزاعها  را تشدید کند .

اولین ضربه مرگ رفسنجانی تاثیر آن بر دولت روحانی خواهد بود که رفسنجانی را پشت و پناه خود میدانست. اما دومین و مهمترین ضربه به کل حکومت و بدنه حامی آن است است .رفسنجانی همواره نماد مصلحت نظام  جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن این حکومت بود. علیرغم  حذف شدن از " شماره دوی" نظام اسلامی و کاستن از قدرت اولیه، علیرغم بی اعتنایی  بیت رهبری به تلاشهایش و دور شدن  از  دایره ذوب شده گان در ولایت مطلقه ، علیرغم تقلب اشکار بیت رهبری در انتخاب احمدی نژاد در دو انتخابات و حذف رفسنجانی و سپس کروبی و  موسوی ، او تنها به اعلام نارضایتی از برخی از اقدامات جناح "تندرو" و نوشتن یکی دو نامه به رهبر اکتفا کرد و مصلحت نظام را بر دفاع از خود و خصوصا همراهان قدیمش ترجیح داد.  به همه این دلایل و به دلیل سابقه و نقش تعیین کننده ای که در کارکرد حکومت اسلامی داشت، رفسنجانی رهبر و قائد اعظم نیمی از بدنه حکومت بود. بی سبب نبود و نیست که اصلاح طلبان  حکومتی در داخل و خارج در پی آن بودند و هستند که چهره دیگری از "عالیجناب سرخپوش" ارائه کنند و "سردار سازندگی" ( بخوان رشد فلاکت و نابرابریهای طبقاتی) نظام اسلامی  و بنیانگذار غارتگریهای بزرگ و ویران سازی پردامنه محیط زیستی را ، "امیر کبیر" دوران  جلوه دهند تا در این وارونه سازی و تاریخ سازی ، منافع جناحی و خصوصا منافع کلیت نظام را حفظ کنند. بر همگان آشکار است که خاندان هاشمی، در راس یکی از امپراطوریهای عظیم اقتصادی و مالی قرار داشت که میلیاردها دلار ثروت را پشت سر خود دارند. امپراطوریهای اقتصادی عظیمی که هزار فامیل روحانیت حاکم و سرداران سپاه توانسته اند بر همان سنت تصرف و غارت اسلامی ، از ابتدای انقلاب در غالب بنیادهای اقتصادی سازمان دهند و سپس در راستای سیاستهای بازسازی رفسنجانی و پس از او ، آنرا خصوصی و یا خصولتی کنند.

 با مرگ رفسنجانی  ناگفتەهای زیادی از جنایات جمهوری اسلامی در عرصە داخلی و بین المللی به زیر خاک میرود . آرزوی اکثریت مردم ایران و بویژە خانواده های  قربانیان جنایت های جمهوری اسلامی این بود و خواهد بود کە سران جمهوری اسلامی در یک دادگاه مردمی وعادلانه وعلنی، در برابر انظار مردمان ایران و جهان محاکمە و تاوان جنایات و قصاوت هایی کە علیە این مردمان انجام دادەاند را بپردازند.

بی شک مرگ هاشمی رفسنجانی برای اکثریت مردمان ایران مایه هیچ تاسفی نیست و مرگ او بحران بالایی ها را تشدید میکند .در این شرایط سازماندهی اکثریت کارگران و زحمتکشان اهمیتی چند باره مییابد . لازم است در راستای آرمان آزادی و برابری ، تلاشمان را برای خودسازماندهی، اتحاد و مبارزە انقلابی و اگاهانه، با هدف بە گور سپردن کلیت نظام جمهوری اسلامی دو چندان کنیم. نظامی کە رفسنجانی مظهر و از معماران اصلی آن بود.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

10 ژانویه 2017 ۲۱ دی ۱۳۹۵

 

 

آدرس سایت راه کارگر ویزه اینترنت پرسرعت

www.rahekaregar.com

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران

http://rahekaregar.com/index1.php