http://www.iran-women-solidarity.net/local/cache-vignettes/L147xH200/arton3166-2b69f.png

اسناد سمینارهای زنان ایرانی در آلمان انتشار یافت!

دو شنبه 13 فوريه 2017

اسناد سمینارهای سراسری سالانهی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان پس از سی و پنج سال گردهمایی انتشار یافت. این حرکت که با فراخوان مسعوده پژوم بر علیه حجاب اجباری در پاییز ١۹۸١ در خارج از ایران آغاز شد، مبارزه‌ی مستقل زنان ایرانی در خارج از کشور را در چالش علیه پدر ـ مردسالاری کهن شکل داد. مجموعه‌ی اسناد جمع آوری شده در سه جلد و در ١٥٠٤ صفحه دفتری است ناتمام، که گوشه‌ای از تلاش‌های زنان ایرانی در تبعید را بازتاب می‌هد. در مقدمه‌ی جلد اول اسناد آمده است:

 

در زمانه‌ای به سر می‌بریم که جابه‌جایی‌های سهمگین انسانی آبستن تحولاتی عظیم‌ترند. پیش از آن که سیل عظیم حوادث تجارب گذشته را به امواج آینده بسپارند، تلاش کردیم که تجارب زنده‌گی‌های‌مان را به عنوان زنانی که اسلام سیاسی را تحت عنوان انقلاب اسلامی در زاد‌گاه‌مان تجربه کرده و در تبعید در پی رویاهای‌مان دویده‌ایم، گوشه‌هایی از آرزوها، رویاها، تلاش‌ها، کنکاش‌ها و توهمات زنانی از نسل ما را از امواج حوادث دور سازیم و این اسناد را ‌چون آیینه‌ای شکسته و زنگار گرفته از آسیب‌های سهل‌انگاری و گذر زمان در پیش روی‌مان بگیریم...

اسناد سمینارهای سراسری سالانه ی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان

گردآوری: سیمین نصیری

طرح جلد: فریده رضوی

انتشار: همایش زنان ایرانی - هانوفر

چاپ: مرتضوی، کلن، آلمان ٢٠١۷

همه‌ی حقوق محفوظ است.

Frauentribunal e.V.

بهای سه جلد: ٤٠ ایرو

آدرس تماس برای خرید کتاب:

hamayeshe.zanan@web.de

Bankverbindung: Hannoversche Volksbank eG

BIC: VOHADE2HXXX

IBAN: DE31 2519 0001 8258 6772 00