زیر بار ستم نمی کنیم زندگی      جان می دهیم در راه زندگی

 

در طی سی و هشت سال گذشته چه ها که این رژیم منحوس و ضد انسانی و دیکتاتور نکرده است. یک مرتبه سینه ها را آماج گلوله قرار می دهد. وقت دیگر گردنها را به گره طناب دارها می اندازد. زمانی تقاضای پول گلوله های شلیک شده را از خانواده های داغدیده و عزیز از دست داده می کنند. در عین حال با جعبه شیرینی به دروازه خانه های دختران نوجوان و جوان اعدام شده می روند. چه نکبتی از این بدتر برای انسانیت که همچنین انسان نماهایی هم موجودند. زمانی ترور جامعه را پیشه می کنند. گورهای دسته جمعی بدون نام و نشان درست می کنند. بندها را پر از مبارز و کمونیست و انقلابی می کنند و بعد هم قتل عامشان می کنند. شکنجه تا حد مردن انجام می دهند. قصابخانه هم تعریفی دارد. شاه و شیخ هر دو، لت و پار کردند و کشتند به جرم کذایی و من درآوردی اقدام علیه امنیت کشور.

بیکاری و تورم مزمن و فقر و فاصله طبقاتی، جامعه را از پای در آورده است. آزادیهای شخصی و سیاسی و اجتماعی و مدنی قدغن است. به مردم اجازه درست کردن و داشتن تشکلهای آزاد و مستقل داده نمی شود. بچه های خردسال دبستانی داخل کپرها و طویله گوسفندان و یا در چهار دیواریهای بی سقف درس می خوانند. گور خوابی و کارتن خوابی ، کلیه فروشی ، آب فاضلاب خوردن ، گرسنگی کشیدن مردم ، دزدی ، اعتیاد و فاحشه های صیغه ای و…… را همه، رژیم جمهوری اسلامی بوجود آورده است. مردم هوای آلوده و ریز خاکها را استنشاق می کنند و سران رژیم در گوش گاو خوابیده اند و ککشان هم نمی گزد و فکری به حال محیط زیست ویران شده نمی کنند. نیروهای نظامی رژیم آن بخش از مردم فقیر و زحمتکش را که به ابتکار خودشان در مرزها به فکر بدست آوردن لقمه نانی هستند را آماج گلوله قرار می دهند و یا آنها را از سنگلاخها پرت می کنند و اسبهایشان را هم از بین می برند.

تمام ثروت و دارایی کشور که مال مردم است را به جیب زدند و بانکهای کشورهای خارجی را پر کرده اند و همچنین گروههای مذهبی- فاشیستی را درست کرده و یا پشتیبانی مالی می کنند.

در این رژیم زنان تحت ستم مضاعف هستند و به عنوان یک انسان به حساب نمی آیند و از برابری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیستند.

رژیم ولایت فقیه دهان جامعه را می دوزد و شریان خون و تپش قلبها را مسدود می کند و سانسور و خفقان را مستولی کرده است. اما این رژیم کور خوانده است. خاکستر زیر آتش را ندیده است. مردم جان به لبشان رسیده است و حالا نوبت رژیم است که جواب پس بدهد. این رژیم هرگز مردمی نبوده و نخواهد بود و رفتنی است و باید هم سرنگون شود. زنده باد انقلاب !

بهمن یوسفی  بهمن ماه ۱۳۹۵