نسرین بهمن پور: نگاه به دنیای من

 

باز دوباره منتظر روزی هستم که مرا به یاد زنانی می اندازد که دوران سخت مبارزه  برای رسیدن به حقوق حقه خودرا سپری کرده اند وپیشینه ای پر از فراز ونشیب را پشت سر گذارنده اند . 8 مارس مظهر زنان پویایست که راه های دشوار را به جان خریده اند وخواهند خرید . سر آغاز حرکت زنانی که فعالیت های اعتراضی خود را رقم زدند .

او دیگر با قدم های لرزان واز سر ترس نمی خواهد قدم بر دارد . برایش مفهوم زندگی ، دارد، جانی دوباره می گیرد من هستم با تمام وجو د وتمام قد چرا که من یک زنم . من فریاد خواهم کشید دیگر شهروند دست چندم نیستم هشت مارس به او آموخت برای رسیدن از هیچ ،به بودن ،میتوان خود را پذیرفت. دوست بدارد و دوست داشته شود .میخواهد خودش سرنوشتش را رقم بزند تا کی همیشه منتظر دگر جنس باشد تا برایش تصمیم بگیرد .حالا باور دارد او نیمی از دنیاست.نیمی که تربیت نیمی دیگر در دست اوست همراه با تمام مشقات .او میرود نشان دهد توان اداره خود و دیگران را دارد .او فرصت همدلی،مدارا،برابری،عشق می خواهد

حالا او دیگر نگاهش به دنیا نگاه پرسشگری است. چرا من را باید دیگران برای عشق انتخاب کنند. چرا در پستوی خانه دل ، آن را پنهان  کنم ودر تنها ترین تنهاییم اشک بریزم چرا باید به جرم زن بودن کودکیم همراه با کلمه تو یک دختری نباید و نباید ها تباه شود. نبایدی که برای جنس دیگر امتیاز است .خنده هایم با نگاه سنگین او (مرد) به لبم بخشکد چرا که خنده زن نباید دیده شود . بازی های کودکانه ام بخاطر وجود جنس زنانه ام باید ممنوع شود و بلوغم مایه شرم ساری باشد به جرم احساسی بودن انگ عدم لیاقت شغلی بزنندوکودکم را از آن من  ندانند با اینکه با تمام وجود او را در خود پرورش داده ام .چه زن هایی در قرون متمادی برای حتی یک لحظه دیدن فرزندانشان هزاران بار خفیف شده اند و بار تمام بی عدالتی هارا به دوش کشیدند. جنس من فریاد میزند مرا خارج از جنسیتم نگاه کنید، و هق هق درد های مرا با خود نمایی زنانه ام اشتباه نگیرید.

مرا در ارزش ها و باور ها و باید ها و نباید های بی ارزش نپوشانید تا برایم خط نشان بکشید و برای مورد توجه واقع شدن مجبور کنید . هزارات ترفند برای خود نمایی داشته باشم و آنگاه برای جلای دلتان زن ستیزی را باب کنید.

با خشونت های خانگی فرهنگی و اجتماعی ... تن و روان رنجورم را آزار ندهید و برای پنهان کردن زیبایی ظاهریم به رویم سیاهی  نپاشید و روحم را آزرده نکنید و به گناهی نا کرده مجازاتم نکنید من هنوز در لابه لای تاریخ خودم را جستجو میکنم. هویتم را ،هویت زیبای زن بودنم را ،دیگر خسته ام از اینکه برای رسیدن به حد اقل آزادیم خود را شبیه دگر جنس کنم و خواسته های نابه جای او را مرید باشم و برای سود های کلان کمپانی های لوکس خودم را قربانی کنم تا حقوقم را بی حقوق نکنند

همراه خواهم شد .با تمام زنان دنیا ما بیدار خواهیم شد هر روز بیشتر و بیشتر با وجود تمام تبعیض ها و نا ملایمات ،شرایط سخت کاری ، دست مزد کم و ناچیز.

حالا می دانم چه میخواهم من خواستار تغییرم تغییر خود و نگرش به خود .

احترام به زن بودنم بر مبنای فراعقیدتی ماندن. و ایستایی در قرون را بر نمی تابم چون من انسانم و کامل . حقوق شهروندیم مال من است رایم را بیهوده ارزانی کسی نمیکنم.

بله هشت مارس روز جهانی زنانیست که در برابر تبعیض ایستادگی کردند. وپیش از گذشت دهه ها هنوز زنان ومردانی هستند که یاد وخاطره اولین قدم های حق خواهی زنان مبارز را گرامی می دارند ومحرمیت وفشار این ستم جنسیتی را در تمام دوره ها که با روش های گوناگون بهره کشی آمیخته را احساس می کنند وبرای زودودن آن تلاش میکنند. وبا وجود تمام کار شکنی های متداول توانسته اند خود را بشناسانند و هرساله برای رفع تبعیض ونا برابری حقوق ودستمزد وسختی کار ودیگر شرایط گردهمایی داشت باشند. واز زنان پیشرو وخلاق تجلیلی شود . تا همگان بداننداز گذشته بسیار دور زنان در عرصه های مختلف سعی کردن حضور داشته باشند. وتا به امروز از این همت خود اندک زمانی کوتاه نیامدند شاید در برهه هایی توانشان را به اضمحلال می برند ولی او همیشه پایداری را پیشه کرده چرا که در ذات زن استقامت وپایداریست  . چون او یک زن است و"یک مادر " مادری که تا پایان جان از فرزندش دفاع می کند برای گرفتن حق او وزنده نگه داشتنش . پس در نهاد او مبارزه است تا ابد برای زندگی بهتر برای بودن تا احساس کند که هست ، هستی که بودن تمام دنیا به هستی اوست . پس او را بشناسیم تکریمش کنیم ، برای حرف هایش گوش شنوا داشته باشیم ، به او مهر بورزیم تا مهر نثارتان کند . دنیایمان را به او بسپا ریم او حتما بخاطر ذات دوست داشتن وزایندگیش عشق را به دنیا تقدیم می کند .

تا هیچ دختری، کودکی ویا انسانی  بخاطر خشونت وتبعیض اشک بر چشمانس نیاید و عاشقانه مهر بورزد ومهر دریافت کند . به امیددنیایی ساده

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران