اطلاعیه مشترک اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی درامریکای شمالی

بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن همراه با جزئیات برخی فعالیتها در شهرهای شیکاگو، مونترال و ونکوور

زنده باد 8 مارس

 

در آستانه ۸ مارسی دیگر قرار داریم. ۱۶۰ سال پیش روزی که زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک برعلیه شرایط کار و دستمزدهای نازل شورش کرده و خیابانها را از آن خود ساختند، اگر چه با این عصیان عمومی و متحد یک رویداد تاریخی و پر اهمیت را رقم زدند اما نمی دانستند که آن روز  در سالهای بعد یادآورعظمت کار و تلاش زنان خواهد بود و چنین نیز شد. در دومین کنگره بین المللی زنان سوسیالیست ( که در اگوست ۱۹۱۰ در دانمارک برگزار شد و در آن حدود صد تن از فعالین زن از ۱۷ کشور حضور داشتند)، به پیشنهاد کلارازتکین ( کمونیست آلمانی) ۸ مارس بعنوان روز جهانی زن به تصویب رسید تا به شکلی نمادین، نقش برجسته ای در روشنگری این نیمه جامعه و نیز کل آن داشته است. روزی که نماد همدلی و هم پیوندی است برای مبارزه بر علیه ستم جنسیتی، نابرابری، بی عدالتی، فقر و جنگ و نیز تلاشی است در ستایش زندگی بنام انسان و فارغ از هر گونه ستم. گرامیداشت ۸ مارس به نام زنان به گواه تاریخ معاصر فقط به این روز خلاصه نشده و بیداری و روشنگری عمیقی را در سطح جهانی بوجود آورده است. در اثر جنبش زنان بوده که سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ با اکثریت آراء ناگزیر از برسمیت شناختن این روز شد. با این وجود، سیستم موجود و نیروهای واپسگرای برخاسته از آن، کماکان شاهد تداوم مبارزه و مقاومت و تلاش زنان در جای جای جامعه، در خانه و بیرون از آن هستند و دیگر نمیتوانند این نیروی اجتماعی را که اکنون به جنبشی بزرگ تبدیل گشته است، نادیده بگیرند. هر چند بر شدت استثمار افزوده و تبعیض جنسیتی را هر جا که توانسته اند به اشکال گوناگون تداوم داده اند، اما نیروی عظیمی را در مقابل خود می بینند که خواهان تغییر بوده و با نگاهی زنانه در پی دستیابی به حقوق مساوی است و نیک می داند که در این راه تمامی مردان آزادیخواه و برابری طلب را نیز با خود همراه دارد. در این میان اما نکته کلیدی این است که از یک طرف جنبش فراگیر و توده ای زنان در تقابل با سنت و فرهنگ مردسالار حاکم بر جوامع، باید برای رسیدن به خواست های خود سیستم تاریخا کهنه غالب را پس زند که این خود مبارزه ای است مشترک و جنبش زنان در این راه پر پیچ و خم مبارزاتی، همپیمانان زیادی دارد و از طرفی دیگر هم سنت های ماقبل سرمایه داری و هم نظام طبقاتی سرمایه داری به درجاتی در این سیستم کهنه در برخورد با حقوق زنان هدفمند عمل می کنند. در جوامعی مثل ایران به سبب حاکمیتی زن ستیز چون رژیم جمهوری اسلامی زنان از ابتدایی ترین حقوق بی بهره اند. در چنین جوامعی زنان از حق انتخاب پوشش محرومند، چند همسری قانونمند است و با خشونت در محیط کار و خانه علیه زنان به تعامل برخورد می شود. در ایران زن کالایی است که رژیم ایدئولوژیک حاکم ارزش آن را تعیین میکند. بنیاد گرایی مذهبی حاکم در ایران اگرچه بی ربط به ایدئولوژی حاکم و ارگانهای قدرت آن نیست، اما زمینه پیدایش آن محدود به ایران نبوده بلکه رابطه مستقیمی با موقعیت کاری زنان و عدم توانایی آنها برای دستیابی به استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در این مرحله از رشد سرمایه داری دارد. کوشش نظام سرمایه جهانی برای دستیابی به بازارهای جدید و فائق آمدن بر بحرانهای دوره ای و ساختاری بر موقعیت زنان تاثیر مستقیمی می گذارد. کوششی که به جنگهای خونین، گسترش فقر، اعتیاد، فحشاء و فساد انجامیده است. مبارزه زنان برای دستیابی به استقلال اقتصادی و برابری درعرصه های سیاسی- اقتصادی صورت می گیرد و اگر بپذیریم که برابری واقعی ( و نه صوری) زنان در شرایط برابری طبقاتی ، سیاسی و اجتماعی میسر میگردد، لازم است که بر مسئله زنانه شدن فقر و گسترش فحشاء و اعتیاد، کارموقت، کار کنتراتی و کم درآمد زنان، مسئله اشتغال زنان و حقوق برابر برای کار برابر در سرمایه داری جهانی تامل کنیم. پائین آمدن نرخ رشد، گسترش جهانی شرکتهای غول آسا، تمرکز انباشت سرمایه در سرمایه مالی، همزمان با یکه تازی بخش های غیرتولیدی (بورس بازی و ...) به بلاتکلیفی و بی ثباتی اقتصادی سرمایه دامن زده و در نتیجه بر بحرانهای ساختاری آن افزوده است. قربانیان اول این بحرانها در سطح جهان و از جمله در ایران زنان هستند که همچنان نیروی کار اضافه به حساب می آیند و در ارگانهای تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی در جوامع مردسالار نقش تعیین کننده ای ندارند. از طرف دیگر بررسی مبارزه زنان ایران و جهان برای برابری باید این پرسش را نیز مورد توجه قراردهد که:

اگر ادعای سرمایه داری مبنی بر اینکه با کالایی شدن نیروی کار، تبعیض جنسیتی، ملی، نژادی و.... از بین میرود درست باشد، پس چگونه است که حتی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز ما کماکان علیرغم پیشروی های خیره کننده جنبش زنان، هنوز شاهد تداوم نابرابری جنسیتی و اشکال نوین این نوع نابرابریها هستیم. در چنین سیستم کهنه ای مخرج مشترک مدافعین سنت های قرون وسطایی و بورژوایی پیشبرد فرهنگ مردسالارانه و زن ستیزانه است. پیروزیهای اخیر راست گرایان ضد زنی چون ترامپ و رای میلیونی امریکایی ها به او اثبات این نکته در این سوی آبهاست که صد البته با مقاومت همه جانبه زنان مواجه شده و پس از تجربه جنبش ضدراسیستی سیاهان، در ماه های اخیر جنبش زنان در امریکا، در گسترده ترین شکل ممکن به مقاومت و مبارزه برخاسته است.                                                   

برای داشتن دنیایی عاری از هرگونه تبعیض و ستم راهی جز مبارزه و انقلاب علیه سکسیسم و کاپیتالیسم نیست و تا آن روز بر تمامی زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، مبارزه برعلیه فرهنگ مردسالاری یک وظیفه است، در خانه، محل کار و محیط زیست، از همین امروز!                                                                       

با بهترین شادباش ها بر تمامی زنان و مردان آزادیخواه و عدالت طلب در ایران و جهان پیشاپیش ۸ مارس را گرامی و افق روشنش را عزیز میداریم.

 

زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش زنان

زنده باد اتحاد و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی در امریکای شمالی

 

اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

 

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

- اتحاد چپ ایرانیان ونکوور

- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

- بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس

- کمیته چپ ایرانیان – شیکاگو

- كميته  دفاع إز مبارزات مردم ايران - شيكاگو

- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونتریال

  -----------------------------------------

ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری :  iranianleftinnorthamerica@gmail.com

  -------------------------------------------------------------------------

 

جزئیات برخی فعالیت ها درشهرهای ونکوور، مونترال و شیکاگو به مناسبت 8 مارس 2017

 

ونکوور:

برگزارکننده: کمیته روز جهانی زن 2017 - ونکوور

۱- شنبه ۴ مارس از ساعت 7 تا 12 شب، مراسم جشن و همبستگی

آدرس: BURNABY 5762 SPROTT ST SLOVENIAN SOCIETY

شامل: پیام های همبستگی فعالین زن از کشورهای مختلف، رقص فرشته ذاکری، موزیک شاد با متییو دی جی

 

۲- سمینار و بحث و گفتگو، جمعه 10 مارس از ساعت 6 تا 10 شب

مکان: ونکوور، موزائیک، شماره 1720 خیابان گرانت ( تقاطع گرانت و کامرشیال درایو)

سخنرانان عبارتند از:

- سهیلا دانش پژوه: اثر مدرنیزاسیون و انقلاب ایران در وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان

- سویل رهگذر: پیوند جنبش زنان با دیگر جنبش های مدنی و چالش حفظ ماهیت رادیکال آنها

- شهره قنبری: نقش زنان هنرمند در تحولات مترقيانه وعدالت خواهانه اجتماعی

- سلیمان بایزیدی: نگاهی به جنبش های برابری طلبانه زنان در پیوند با سوسیالیسم

  -------------------------------------------------

 

مونتریال

۱- کميته يادمان كشتار زندانيان سياسى دهه شصت در ايران- مونترال، كانادا، برگزار مى كند:

گراميداشت ٨ مارس، روز جهانى زن

بهمراه جشن، موسيقى، شعرخوانى و شناخت از زواياى آشكار و پنهان شخصيت  فروغ فرخزاد، شام و شراب

جمعه ١٠ مارس ساعت ٧ شب در محل كتابخانه نيما

٥٢٠٦ بلوار دكارى سوئيت ٣

 

۲- راهپيمايى به همراه "زنان ديگر تبار": بمناسبت روز جهانى زن

زمان:چهارشنبه  ٨ مارس ساعت ٥ بعد از ظهر

مكان: ميدان ٦ دسامبر، تقاطع خيابانهاى كوئين مرى و دسل

  -----------------------------------------------

 

شیکاگو

۱- كميته  دفاع إز مبارزات مردم ايران- شيكاگو

برنامه اَی  به مناسبت روز جهاني زن تدارك ديده است

از نكات عمده مورد بحث در اين برنامه اهمیتِ آزاديهای مدنی و حقوقی، تلاش برای حقوق برابرِ زنان و افشاگری در مورد نقض آنها در جهان و بخصوص ايران خواهد بود

اين برنامه همچنين شامل یك فيلم كوتاه و ديالوك بين شركت كنندگان است

زمان: یکشنبه، 5 مارس، ساعت 1:30 بعد از ظهر

مکان: کتابخانه اسکوکی، طبقه اول، ضلع غربی

Book Discussion Room

Skokie Public Library, 5215 Oakton St, Skokie, Il, 60022, Tel: 847-673-7774