پيام تبريك نوروزي كانون مدافعان حقوق كارگر در سال 1396

اي بلبل خوش‌نوا فغان كن       عيد است، نواي عاشقان كن

چون سبزه زخاك سربرآورد      ترك دل و برگ بوستان كن

عطار نيشابوري

سالي نو را آغاز ميكنيم و سال گذشته را با همه خوبي ها و بدي هايش پشت سر ميگذاريم، با اميد آن كه در سال نوموفقيت ها و كاميابي هاي بيشتري براي دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان در پيش رو داشته باشيم. هر چند با اعلام حقوق هاي ناچيز براي كارگران و زحمتكشان، جامعه كارگري نميتواند نوروزي را با حداقل زندگي بگذراند اما شاد از آنيم كه اميدهايمان را از دست نداده ايم و همچنان براي حقوق از دست رفته خود بر سر پا ايستاده ايم و به مبارزه براي روزگاري بهتر و پر نشاط تر تلاشي بي و قفه را ادامه خواهيم داد .

 در سال گذشته بلايائي چند را از سر گذرانديم: گسترش فقر و سيه روزي كارگران و زحمتكشان و حقوق هاي نجومي مديران و سردمداران حكومتي همراه با رشوه ها و اختلاس هاي نجومي، گسترش اعتياد و بي خانماني همراه با خيل دستگیري هاي فعالان كارگري و اجتماعي، گسترش اعدام ها و ... همه و همه گوياي آن بود كه بايد از اصلاحات دولتي و حكومتي نااميد شده و دست ياري به سوي يكديگر دراز كنيم تا از اين فلاكت بيرون آیيم.

در كنار اين مسائل، اعتراضات سراسري كارگران، معلمان و زحمتكشان به صورت دسته جمعي ادامه داشت و در بسياري از موارد با موفقيت هائي همراه بود و نويد آن را ميدهد كه مردم تحت ستم اكنون راه مبارزات را گشوده اند و از حقوق حقه خود به خوبي دفاع ميكنند. اين اعتراضات و پيروزي ها چشم انداز آينده اي اميد بخش در پيش روي مردم ما ميگشايد و اثبات ميكند كه "حق گرفتني است ."

 با اميد گسترش حق خواهي ها و همبستگي بيشتر تشكل ها و نهادهاي مردمي در همه زمينه ها.

فروردین 1396

كانون مدافعان حقوق كارگر