طرح کارورزی بازگشت به نظام آموزشی 80سال پیش است!

طرح کارورزی بازگشت به نظام آموزشی ماقبل دهه 40درایران است وتمامی مصوبات این سال ها در باره آموزش واشتغال(کار آموزی وکارآموز)را ازجمله قانون کاررا دور می زند.

آموزش ویادگیری درایران تا قبل از سال1339 به شیوه استاد- شاگردی یا کاروزی بوده است.

نظام آموزشی نوین درایران با تصویب آئين نامه كار آموزی و افزايش مهارت مصوب درشورای عالی كاربتاریخ 27دی 1339ماه آغازشد.ضمیمه 1

در28اردیبهشت ماه1349 قانون کارآموزی تصویب وبدنبالش شورای عالی کارآموزی تشکیل شد.ضمیمه2

15تیر1359 قانون تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی بتصویب رسید.ضمیمه3

آبان ماه 1369قانون کار بتصویب رسید که فصل پنجمش درباره آموزش واشتغال(کارآموزی وکارآموز)است.ضمیمه4

در سال 1383، در راستای ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه، طرح کارورزی در دستور کار مجلس وقت قرار گرفت و در بهمن ماه 1383، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ازطرف معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه دفتر امور شورای اقتصاد نیز ارائه شد.

در27فروردین 1386 طرح کارورزی با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی به تصویب شورای عالی اشتغال وقت رسید.ضمیمه5

پس از روی کارآمدن دولت یازدهم باردیگرطرح کارورزی در آذرماه 1393بتصویب شورای اشتغال رسید.که تا امروز6خردادماه سال1396 متن کامل آن دردسترس نیست.

در پیش‌نویس برنامه ششم،کارکردن فارغ التحصیلان دانشگاه ها 2سال با 75درصدحداقل حقوق  وخارج ازشمول قوانین کار و تامین اجتماعی پیشنهادشد-ضمیمه6و7

تبصره 33 پیش‌نویس برنامه ششم:

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

1-مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر 29 سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

2-تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان 75 درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.

تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد اما بندی مبهم تحت لوای کارورزباقی ماند؟!

ریش وقیچی در دست هیئت وزیران؟!

بند5 ماده15 لایحه برنامه ششم:

برای ترغیب کارفرمایان وکارآفرینان بخش خصوصی وتعاونی به جذب نیروی کارجوان،کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدارک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند،ازپرداخت سهم کارفرما وبیمه بیکاری برای مدت 2سال از تاریخ شروع کار معاف می باشند.آئی نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی،زمینه های کاری الویت دار،نحوه تامین هزینه وسایرموارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

هشدار!

روغنکاری تبصره های24 و33 پیش نویس برنامه ششم برای جانداختن به علی ربیعی واگذار شد!

علی ربیعی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت.

به گزارش21دی ایسنا، وزیر کار در همایش بررسی مسایل و مطالبات کارگران تصریح کرد: با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخشهای نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند.

متن طرح کارورزی اشتغال جوانان(کاج) منتشر باید گردد!

Bottom of Form

اخباروگزارشات کارگری13اردیبهشت1396:وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی از آغاز طرح کارورزی اشتغال جوانان از امروز13اردیبهشت1396 خبر داد.

علی ربیعی در نشست خبری تشریح برنامه‌های اشتغال دولت گفت: آغاز به کار طرح کاج را از امروز اعلام می‌کنم.

او افزود: این طرح در سال ۹۴ در ۴ استان اجرا و مورد آزمایش قرار گرفت. در سال ۹۵ این طرح توسعه یافت و در نهایت در بهمن ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رییس جمهور تصویب شد.

ربیعی ادامه داد: ما فکر می کنیم ۱۰۰ هزار نفر از این طرح استقبال کنند. در این مرحله آنها آموزش خواهند دید. در مرحله بعدی و جذب، یک سوم دستمزد و بیمه حوادث این افراد را پرداخت می‌کنیم و مابقی دستمزد توسط صاحب صنف پرداخته می شود.

بنابه گفته علی ربیعی طرح فوق دومرحله اجرایی دارد ودرمرحله جذب یک سوم دستمزد و بیمه حوادث کارورزان را دولت پرداخت می‌کند.

طرح کارورزی اشتغال جوانان (کاج)بنابه پیشینه اش با ابهامات فراوانی روبروست،ازجمله:

آیا کارورزان درمرحله جذب مشمول قانون کار هستند وحقوقشان چه مبلغی است که دولت یک سومش را پرداخت می کند؟

چرا کارورزان دراین مرحله بیمه حوادث می شوند؟مگرمشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند؟

آیا کارورزان درمرحله آموزشی مشمول قانون کار وبیمه تامین اجتماعی هستند؟حقوق کارورزان در مرحه آموزشی چه مبلغ است واز طرف کی پرداخت می شود؟

متن طرح کارورزی اشتغال جوانان(کاج) منتشرباید گردد تا مورد نقد وبررسی فعالین کارگران وکارشناسان قرارگیردتا روشن شودها هزاران نفر از جوانان تحت چه شرایطی آموزش وجذب می شوند؟

رونمایی قطره چکانی سطح دستمزد ووضعیت بیمه ای فارغ التحصیلان دانشگاهی در طرح های کارورزی وکاج!

اخباروگزارشات کارگری20اردیبهشت1396:در طرح کارورزی بیمه تامین اجتماعی مدنظر نیست بلکه کارورزتحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد.

کارورزان مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند که بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت می‌شود و مابقی را کارفرما می‌پردازد که پیش‌بینی شده مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان باشد.

درطرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) هم که بخشی از طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی است ،جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین ۲۵-۳۴ سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت شش ماه در کارگاهها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند.

آذرماه سال گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی اشتغال شورای عالی اشتغال، پنج دستور زیر برنامه‌های ملی اشتغال بررسی شد که یکی از آنها زیر برنامه ملی اشتغال با عنوان “طرح کارورزی”بود.

چندی بعد شورای عالی اشتغال نسبت به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی اقدام کرد.

پیشینه طرح کارورزی:

ناگفته نماند در پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال دولت نهم نیز، دستورالعملی تحت عنوان” طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی” به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی وقت به تصویب رسیده بود که بر اساس تعریف صریح این دستورالعمل “کارورز” به آن دسته از دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفته می‌شد که دارای مدرک کاردانی یا بالاتر در کلیه رشته‌های تحصیلی به جز رشته های علوم پزشکی بودند.

به موجب این مصوبه حداکثر ۵۰ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار به عنوان کمک هزینه کارورزی مجری طرح برای پرداخت به کارورزان به واحدهای پذیرنده پرداخت می‌شد و چنانچه واحد پذیرنده تمایلی به استخدام کارورز نداشت، موظف بود ۵۰ درصد هزینه پرداخت شده به کارورز را به مجری طرح پرداخت کند.

همچنین بر اساس این طرح، تمامی واحدهای پذیرنده موظف به انعقاد قرارداد با کارورز بودند و کلیه کارورزان طی دوره کارورزی توسط وزارت کار تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گرفتند. در نهایت به منظور سنجش مهارت کارورزی، مجری طرح موظف بود پیش‌بینی لازم برای آزمون کسب مهارت فرد را در پایان دوره از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای مرتبط با فعالیت واحد پذیرنده فراهم کند.

سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد.

در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت طرح کارورزی را تحت عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که بر طبق آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب فارغ ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند.

اما طرح کارورزی چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

درهمین رابطه،عیسی منصوری ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ، در پاسخ به این پرسش به ایسنا می‌گوید: در طرح کارورزی، جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارتهای لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره‌های کارورزی شرکت کنند از کمک هزینه بهره‌مند می‌شوند.

او می‌افزاید: در این طرح معافیت بیمه‌ای وجود ندارد بلکه برای کمک به تامین بخشی از هزینه‌های بیمه نیروی کار و کاهش هزینه بیمه نیروی کار جدید الورود مشوق‌هایی پیش بینی شده است.

آنطور که منصوری می‌گوید در این طرح بیمه تامین اجتماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد اما می‌تواند در یک فرایند مشخص و در صورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحله بیمه تامین اجتماعی برسد.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در بحث کارورزی فرد کار رسمی انجام نمی‌دهد و خدمات کامل ارائه نمی‌کند به همین دلیل پس از اتمام کارورزی و در صورت استمرار کار نزد کارفرما، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شود.

او درباره پیش‌بینی حقوق و مزایای کارورزان می‌گوید: فارغ التحصیلانی که از طریق طرح کارورزی مشغول کار شوند، مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند که بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت می‌شود و مابقی را کارفرما می‌پردازد که پیش‌بینی شده مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان باشد.

طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان)چیست؟

هفته گذشته وزیر کار در یک نشست خبری از آغاز اجرای طرح “کاج” (کارانه اشتغال جوانان) خبر داد و اعلام کرد که پرداخت کارانه با یارانه متفاوت است؛ این طرح در حقیقت بخشی از طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به موجب آن جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در سنین ۲۵-۳۴ سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت شش ماه در کارگاهها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند.

دولت روحانی ادامه دهنده راه دولت احمدی نژاد:

کارکردن فارغ التحصیلان دانشگاهی با دستمزدماهیانه400هزارتومانی

به بهانه راه اندازی سامانه کارورزی!

اخباروگزارشات کارگری23اردیبهش1396ت:امروز23اردیبهشت،وزارت کار سامانه کارورزی را راه اندازی کرد.با مراجعه به این سامانه

https://karvarzi.mcls.gov.ir/default.aspx

روشن می شود که مصوبه 27/1/1386 شوراي عالي اشتغال در دولت احمدی نژاد کماکان در دستور کار روحانی قرارداشته و دارد.

در بخش قوانین ومقررات این سامانه ودر آیین نامه و دستور العمل نظام هماهنگ اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی درباره مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی آمده است:

ماده 7 : طول دوره كارورزي حداقل 6 ماه و حداكثر 12 ماه براي هر كارورز بر اساس استاندارد هاي مصوب آموزشي مهارت تعيين مي گردد.

تبصره1 : مدت آموزش در هر ماه 140 ساعت تعيين ميگردد، ساعات آموزش در هر روز حداقل 6 و حداكثر 8 ساعت تعيين مي گردد.

تبصره 2: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه نسبت به تهيه استانداردهاي آموزشي اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع دستگاههاي مجري و ناظر استاني و ساير افراد و نهادهاي ذيربط برساند.

ماده 8 : كمك هزينه كارورزي ماهيانه در سال 1394 معادل چهار ميليون ريال تعيين مي گردد كه 70 درصد اين مبلغ توسط واحد پذيرنده و 30 درصد باقيمانده توسط دستگاه مجري به كارورز پرداخت ميشود. ميزان كمك هزينه كارورزي همه ساله توسط بالاترين مقام دستگاه ناظر تعيين وجهت اجرا ابلاغ مي گردد.

تبصره 1: در استانهايي كه نرخ بيكاري سالانه آنها در سه سال متوالي منتهي به سال اجراي طرح، بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور باشد، سهم پرداختي دستگاه مجري به كارورز معادل 50 درصد تعيين ميگردد.

تبصره 2: واحد پذيرنده مجاز است با رعايت كليه ضوابط اين آيين نامه، پرداخت 100 درصد كمك هزينه كارورزي، تقبل هزينههاي بيمه موضوع ماده 10 و همچنين سهم دستگاه مجري موضوع اين ماده، نسبت به پذيرش كارورز اقدام نمايد.

تبصره 3: چنانچه واحد پذيرنده، پيمانكار طرف قرارداد دستگاه مجري بوده و متقاضي پذيرش كارورز باشد مكلف است كل مبالغ موضوع ماده 8 و ماده 10 اين آيين نامه را تأمين نمايد.

ماده 9 : واحده پذيرنده مكلف است ماهانه بر اساس ساعات آموزش طي شده كارورز نسبت به واريز سهم خود به حساب كارورز اقدام نمايد. سهم دستگاه مجري پس از واريز سهم واحد پذيرنده به حساب كارورز واريز مي گردد.

تبصره: پرداخت كمك هزينه سهم دستگاه مجري و واحدپذيرنده مربوط به آخرين ماه دوره كارورزي منوط به ارائه گواهي نامه قبولي كارورز در آزمون سازمان آموزش فني و حرفه اي به دستگاه مجري مي باشد.

کارگری تحت لوای کارورزی با حقوق ماهیانه310هزارتومانی؟!

اخبار وگزارشات کارگری3خرداد1396: علاءالدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری وتوسعه اشتغال وزارت کار درباره حقوق کارورزان گفت: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.

امروزعلاءالدین ازوجی با تشریح جزئیات اجرای طرح کارورزی که به تازگی با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شده است،به مهر گفت: هدف اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۳ ساله تا ۳۲ ساله (با احتساب ۲سال خدمت سربازی) در همه رشته‌های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند.

وی با بیان اینکه طرح کارورزی ذیل طرح کاج (کارآفرینی و اشتغال برای جوانان) در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: این طرح در سال گذشته در ۸ استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و امسال به سراسر کشور تعمیم داده شده است.

ازوجی، دوره کارورزی را حداقل ۴ ماه و حداکثر ۶ ماه برای هر کارورز عنوان کرد و درباره نحوه جذب متقاضیان بیکار مشمول این طرح گفت: پس از گزارش‌گیری از اطلاعات ثبت شده در سامانه باید بر اساس یکسری شاخص‌ها، افراد حائز شرایط با در نظر گرفتن اولویت‌ها شناسایی و به میزان ظرفیت بنگاه‌ها و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی فرد متقاضی از طریق وزارت کار به بنگاه اقتصادی مربوطه معرفی شوند.

وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح کارورزی اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل بیکار هدف‌گذاری شده است، درباره حقوق کارورزان گفت: دستمزد این افراد به میزان یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ از سوی دولت پرداخت می‌شود که حدود ۳۱۰ هزار تومان برای هر فرد است.

ازوجی در پاسخ به این سوال که آیا مکانیزم‌های نظارت بر عملکرد کارورز و کارفرما در قالب این طرح دیده شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه شیوه‌نامه‌ای به زودی تنظیم می‌شود؛ علاوه بر این بازرسان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و روابط کار بر فعالیت بنگاه‌های تحت پوشش نظارت دارند.

وی با بیان اینکه واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در قبال حذب قطعی کارورز در واحد مربوطه ندارند گفت: البته بر اساس گزارش‌های دریافتی ما از اجرای آزمایشی این طرح در سال گذشته، ۷۰ درصد کارورزان از سوی کارفرمایان جذب واحد مربوطه شدند.

مشاور وزیر کار همچنین از در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه‌ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان برای جذب کارورزان خبر داد و گفت: برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا ۲ سال ۱۰۰ درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد. بدین ترتیب کارفرمایان تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف خواهند بود.

علی ربیعی وزیرکار:باید طرح کارورزی را توسعه دهیم

علی ربیعی وزیر کارروزچهارم خردا دماه1396با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی ثبت نام کرده اند، گفت: باید سامانه های استانی کارورزی به سامانه مرکزی متصل شوند و بتوانیم این طرح را توسعه دهیم.

وی طرح‌های تکاپو، کارورزی و مهارت آموزی را از طرح‌های مهم در حوزه اشتغال دانست و گفت: رییس دولت نیز به طرح های تکاپو کارورزی و مهارت آموزی تاکید دارد.

ضمیمه1:آئين نامه كار آموزي و افزايش مهارت مصوب 27/10/39 شوراي عالي كار

فصل اول - كليات :ماده 1 – منظور از كار آموزي و افزايش مهارت ‘ تعليم مبتديان و توسعه معلومات فني و حرفه اي كارگران با سابقه جهت ازدياد بازده كار از لحاظ كيفيت و كميت و استفاده بهتر از وسايلي كه در اختيار آنها گذاشته ميشود ‘ مي باشد .

ماده 2 – برنامه هاي كار آموزي و افزايش مهارت ‘ بايد به نحوي تنظيم و تدوين گردد ‘ كه كار آموزان و كارگران ‘ به حرفه اي كه مي آموزند و به رموز رشته صنعت به خصوصي كه براي آن تحت تعليم قرار ميگيرند آشنا شده و بتوانند موجبات پيشرفت كار و ترقي  خود را فراهم سازند .

ماده 3 – برنامه كارآموزي و افزايش مهارت ‘ بايد با توجه به نيازمندي هاي رشته هاي مختلف فني هر كارگاه تنظيم و به مورد اجرا گذارده شود .

ماده 4 – وزارت كار به وسيله كارشناسان فن و ارباب حرف ‘ ميزان ها و قواعد مربوط به برنامه هاي آموزش هر يك از حرف صنايع را در زمينه كار آموزي و توسعه مهارت تنظيم خواهد نمود و براي اجرا به اطلاع مسئولين مراكز آموزشي و كار فرمايان  مربوطه خواهد رسانيد .

ماده 5 – تجديد نظر در ميزان و قواعد آموزش بايد به طريقي صورت گيرد كه مناسب با ترقيات فني و پيشرفت هر صنعت و حرفه اي باشد . اجراي برنامه هاي مزبور ‘ در كارگاهها يا مراكز آموزشي وابسته به كار فرمايان بايد تدريجا انجام يافته به قسمي كه متضمن وقفه كلي در عمليات توليدي صنعت يا حرفه مزبور نباشد .

اين تجديد نظر ممكن است مستقيما به وسيله اداره آموزش وزارت كار يا بنا به پيشنهاد كارفرمايان صنعت و حرفه مربوطه و موافقت آن اداره انجام پذيرد .

ماده 6 – به كار آموزان و كارگراني كه دوره آموزش مربوطه را طي مي كنند در آخر مدت پس از آزمايش ‘ گواهينامه اي داده مي شود كه در آن مدت كار آموزي و حرفه اي كه آموخته و ميتوانند انجام دهند قيد خواهد گرديد .

ماده 7 – كليه كارفرمايان ‘ به تشخيص وزارت كار بايد منفردا و در صورت تمايل مشتركا و به تدريج كه از طرف وزارت كار به كارگاهها اعلام ميشود وسايل آموزش كارگران خود را در كارگاه مربوطه و يا خارج از آن و با توجه به مقررات اين آئين نامه فراهم سازند .

ماده 8 – در هر كارگاه يا مراكز آموزشي وابسته به چند كارگاه بنا به تشخيص اداره آموزش وزارت كار يك يا چند نفر واجد صلاحيت از طرف كارفرمايان مربوطه تعيين خواهد شد تا امور مربوط به آموزش كارگاه يا مراكز اموزشي مربوطه تحت نظر آنها انجام گيرد .

فصل دوم - كارآموزي

ماده 9 – هيچگونه كار آموزي در كارگاه‘  نميتواند انجام پذيرد مگر آنكه قبلا كار فرما با كار امورز قرار داد كارآموزي كتبي منعقد نموده باشد .

ماده 10 – براي انجام كار آموزي در كارگاهها كارفرمايان مربوط به باتوجه به ماده 7 اين آئين نامه موظفند مراتب زير را در كارگاه خود رعايت و اجرا نمايند :

الف – ايجاد كلاس جهت دروس نظري .

ب – فراهم ساختن وسايل لازم جهت كار آموزي عملي در قسمت هاي مختلف كارگاه .

پ – تنظيم برنامه هاي نظري و عملي كار آموزي به نحوي كه كار آموز در ظرف مدت مورد نظر براي اين منظور كه كار آموزي مي نمايد آماده باشد ‘ اين برنامه  بايستي با ميزان ها و قواعدي كه از طرف اداره كل آموزش حرفه اي وزارت كار اعلام ميشود منطبق بوده و قبلا به موافقت اداره مزبور برسد .

ت – تهيه مربيان و معلمين صلاحيت دار براي كار آموزان نظري و عملي .

ث – فراهم نمودن كليه وسايل لازم براي انجام كار آموزي به نحوي كه هيچگونه

 وقفه اي در اجراي برنامه ايجاد نگردد .

ماده 11 – در قرار داد كار آموزي موارد زير بايستي صراحتا تعيين شود :

الف – مدت كار آموزي

ب – دوره آزمايش كار آموز ‘ اين دوره براي تشخيص استعداد و علاقه كار آموزي براي فرا گرفتن يا تكميل  حرفه يا صنعت مورد نظر بوده و مدت آن در هر حال نبايستي از سه ماه اول دوره كار آموزي تجاوز نمايد .

ث – ميزان مزدي كه كار آموز در دوره كار آموزي و پس از خاتمه دوره كار آموزي و شروع كار به عنوان كارگر دريافت خواهد نمود .

ت – حداقل مدتي كه كار آموز بعد از انجام كار اموزي بايستي نزد كار فرما مشغول شود .

ث – ايام تعطيل هفتگي ‘ مرخصي ساليانه و تعطيلات رسمي كار آموزان به نحوي كه از ميزان مقرر در قانون كار جهت كار گران كمتر نباشد .

تبصره – در قرار داد كار آموزي نبايستي مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار و قانون بيمه هاي اجتماعي مقرر شده منظور شود .

ماده 12 – كار فرما موظف است پس از انعقاد قرار داد منتهي در ظرف يك ماه يك نسخه از آن را به اداره كل محل تسليم نمايد .

ماده 13 – كارفرما مكلف است كليه مقررات حفاظتي و بهداشتي را در قسمت هايي كه كار آموزان به كار آموزي اشتغال مي ورزند اجرا نمايد .

ماده 14 – امتحانات كارآموزي توسط مربيان و معلمين مربوط با نظارت نماينده اداره كار محل به عمل خواهد آمد به كار آموزاني كه از عهده انجام امتحان پايان كار آموزي برآيند گواهينامه پايان كار آموزي از طرف وزارت كار اعطا خواهد شد .

ماده 15 – در مواردي كه برنامه كار آموزي براي كارگران غير شامل اجرا ميشود كارفرما موظف است در درجه اول براي تهيه كاريابي محل مراجعه نمايد . اداره مزبور مكلف است كار آموزان واجد شرايط را پس از آزمايش لازم به كار فرما معرفي نمايد .

فصل سوم - افزايش مهارت كارگران

ماده 16 – كارفرمايان موظفند به منظور اجراي برنامه هاي مربوط به افزايش مهارت كارگران و بالا بردن سطح معلومات آنان با رعايت مواد 7 و 8 آئين نامه در تنظيم برنامه هاي نظري و عملي و فراهم ساختن وسايل اجراي آن اقدامات لازم بعمل آورند .

ماده 17 – اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور افزايش مهارت كارگران با توجه به مقتضيات وامكانات هر حرفه يا صنعتي به يكي از طريق زيرممكن است صورت گيرد.  الف – آموزش ضمن انجام كار

ب – آموزش در محل كار ولي خارج از اوقات كار

ج – آموزش در خارج از كارگاه ( در ساعات كار و يا خارج از كار ) ‘ در صورتيكه براي امر آموزش مناسب تر و مفيد تر تشخيص گردد .

تبصره – اداره آموزش وزارت كار اتخاذ هر يك از طريق فوق را به كار فرمايان مربوطه توصيه خواهد نمود .

ماده 18 – مربيان افزايش مهارت توسط اداره آموزش وزارت كار و با معرفي كار فرما از بين كارگران كارگاههاي مربوطه انتخاب ميشوند . مربيان مزبور پس از طي دوره آموزش در مراكز آموزشي براي تعليم كارگران به كارگاههاي مزبور عودت داده خواهند شد .

ماده 19 – مربياني كه براي تعليم افزايش مهارت انتخاب ميشوند بايد داراي شرايط زير باشند :

الف – صلاحيت فني و اطلاعات عمومي لازم

ب - تجربيات  كافي براي تعليم حرفه

ج – صلاحيت تعليم حرفه به بزرگسالان

د – سن كمتر از 25 سال نباشد

ماده 20 – اداره آموزش وزارت كار با توجه به ترقيات هر صنعتي در مواقع لزوم در تجديد آموزش و تكميل اطلاعات مربياني كه براي افزايش مهارت كارگران انتخاب ميشوند‘ اقدام لازم بعمل خواهد آورد .

ماده 21 – ساعاتي كه كارگران به آموزش اشتغال دارند جزو ساعات كار با استفاده از مزد آنان محسوب خواهد گرديد .

ماده 22 – دستمزد مربيان مادام كه در مراكز آموزشي مشغول تحصيل مي باشند از طرف كار فرماي مربوطه پرداخت خواهد شد .

ماده 23 – دستمزد يا حق التدريس مربيان كلاس هاي آموزشي هر كارگاه يا مراكز آموزشي وابسته به كارفرمايان از طرف كار فرما يا كارفرمايان مربوطه پرداخت خواهد شد .

ماده 24 – در پايان هر دوره آموزشي افزايش مهارت از كارگران كارآموز ‘ امتحان لازم بعمل خواهد آمد .

كارگراني كه از عهده امتحانات مربوطه بر آيند از لحاظ مزد ‘ مشمول مقررات مزد طبقه مربوطه خواهند بود .

فصل چهارم - شوراي عالي و كميته كارآموزي و افزايش مهارت

ماده 25 – شوراي عالي كارآموزي و افزايش مهارت در مركز از افراد زير :

1-معاون فني وزارت كار

2-معاون فني وزارت فرهنگ

3-معاون فني وزارت صنايع و معادن

4-مدير كل آموزش وزارت كار

5-مدير كل مشاغل و كاريابي

6-يك نفر نماينده كارفرما و يك نفر نماينده كارگر به انتخاب شوراي عالي كار ‘ تشكيل خواهد گرديد .

ماده 26 – در مراكزي كه ادارات كار مستقل وجود دارد كميته اي به نام كميته هماهنگي برنامه هاي كار آموزي و افزايش مهارت از رئيس اداره كار محل ‘ رئيس دفتر كاريابي ‘ نماينده اداره صنايع و معادن و نماينده سنديكاهاي كارفرمائي و كارگري تشكيل خواهد شد . رياست اين كميته به عهده رئيس اداره كار خواهد بود .

تبصره – در نقاطي كه هنوز سنديكا تشكيل نشده نماينده مزبور از بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي كارگاه و به اكثريت آرا همان نمايندگان انتخاب خواهند شد .

ماده 27 -

الف : وظيفه شوراي عالي كار آموزي و افزايش مهارت تصويب برنامه هاي آموزشي و تطبيق آنها با ميزان ها و قواعدي است كه از طرف وزارت كار اعلام خواهد گرديد .

ب – وظيفه كميته هماهنگي نظارت در حسن اجراي برنامه هاي آموزشي بوده و همچنين نيازمندي هاي حرف و صنايع موجود در استان و شهرستان را از نظر رشته هاي مختلف كار آموزي مورد بررسي قرار داده و نظريات خود را براي توجيه برنامه هاي آموزشي به وسيله اداره كل آموزش وزارت كار به اطلاع شوراي عالي كار آموزي و افزايش مهارت خواهد رسانيد .

 که تاریخ رسمی این نوع آموزش در ایران به سال ۱۳۳۹ بر می‌گردد. در این سال، آئین نامه کارآموزی و افزایش مهارت به تصویب شورای عالی کار رسید. در سال ۱۳۴۹ قانون کارآموزی مصوب و به موجب آن، شورای عالی کارآموزی تشکیل شد.

‌ضمیمه2:قانون کارآموزی

‌مصوب 1349.2.28

‌ماده 1 - به موجب این قانون کارآموز شخصی است که بر طبق قرارداد کارآموزی برای

فرا گرفتن یا افزایش مهارت در رشته معینی از صنایع در‌کارگاه‌ها یا مراکز کارآموزی

که به وسیله صاحبان صنایع به موجب این قانون تأسیس می‌شود یا در مراکز وزارت کار و

امور اجتماعی و یا در سایر مراکز‌کارآموزی که وزارتخانه مذکور تشخیص دهد مشغول

گردد. اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی

می‌باشند‌مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

‌ماده 2 - قرارداد کارآموزی قراردادی است که در آن رابطه کارفرما و کارآموز به

منظور کارآموزی تنظیم می‌گردد.

‌تبصره - مدت و سن مقرر در ماده (2) قانون کار در موارد خاص که ضرورت پیدا کند با

تصویب وزیر کار و امور اجتماعی قابل تغییر خواهد بود.

‌ماده 3 - کارآموزی در مورد افراد ذیل انجام می‌یابد:

1 - جوانانی که بدون داشتن تخصص و یا اینکه بدون اتمام تحصیلات حرفه‌ای وارد بازار

کار می‌شوند.

2 - کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصصهای مورد نیاز و افزایش مهارت.

3 - کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت جدیدی کسب کنند.

‌ماده 4 - مرکز کارآموزی محلی است که به وسیله کارفرمایان یا به وسیله وزارت کار و

امور اجتماعی به منظور تعلیم کارآموزان یا کارگرانی که باید‌مهارت آنان افزوده شود

یا مهارت جدیدی کسب کنند تأسیس و یا تعیین می‌گردد.

‌تبصره - شروع کارآموزی در کلیه موارد پس از انعقاد قرارداد کارآموزی خواهد بود.

‌شورای عالی کارآموزی

‌ماده 5 - به منظور تعیین خط مشی کلی کارآموزی کشور شورایی به نام شورای عالی

کارآموزی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی - اقتصاد -‌آموزش و پرورش - علوم و

آموزش عالی - مدیر عامل سازمان برنامه - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

و یا معاونین آنان و دو نفر از‌مطلعین امور تعلیمات حرفه‌ای به انتخاب اتاق

بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر از کارگران مطلع به انتخاب وزیر کار و

امور اجتماعی تشکیل‌می‌شود. ریاست شورا با وزیر کار و امور اجتماعی و در غیاب

مشارالیه با وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

‌تبصره 1 - شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت کار و امور

اجتماعی تشکیل می‌شود.

‌تبصره 2 - طرز تشکیل جلسات و تشکیلات داخلی دبیرخانه شورای عالی کارآموزی به

وسیله آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی مذکور‌خواهد رسید تعیین می‌شود.

‌ماده 6 - وظایف شورای عالی کارآموزی عبارت است از:

‌تعیین خط مشی و برنامه کلی کارآموزی در کشور و نظارت بر نحوه مصرف درآمد حاصله از

اجرای این قانون - تعیین حدود اختیارات و وظایف‌کمیته‌های کارآموزی - تهیه و تصویب

مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به قرارداد کارآموزی مدت و نحوه کارآموزی - دستمزد

کارآموزان و سایر مسائل‌مربوط به امور کارآموزی.

‌تبصره - شورای عالی کارآموزی می‌تواند در اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کار و

امور اجتماعی قسمتی از وظائف خود را به کمیته کارآموزی‌تفویض نماید.

‌ماده 7 - شورای عالی کارآموزی بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تدریج

حرفه‌ها و مناطقی را که باید در آن کارآموزی انجام شود و‌صنایع مشمول این قانون را

با توجه به طبقه‌بندی مشاغل و استانداردهای آموزشی و با در نظر گرفتن نوع حرف و

صنایع و فراهم بودن موجبات‌آموزشی تعیین و اعلام خواهد کرد.

‌صندوق کارآموزی

‌ماده 8 - به منظور اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق کارآموزی ایجاد می‌شود.

صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و‌اداری بوده و اداره امور آن بر

اساس اصول بازرگانی و منحصراً طبق این قانون و اساسنامه صندوق و آیین‌نامه‌های

مربوط انجام می‌گیرد. ارکان صندوق‌عبارتند از شورای عالی کارآموزی - مدیر عامل -

حسابرس.

‌نحوه انتخاب حدود اختیارات و مسئولیتهای ارکان مزبور طبق اساسنامه‌ای خواهد بود

که بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب کمیسیون‌کار و امور اجتماعی

مجلسین خواهد رسید.

‌کمیته کارآموزی

‌ماده 9 - به تدریج در هر منطقه و یا برای هر رشته معینی از صنایع یا حرفه‌هایی که

موجبات کارآموزی فراهم باشد کمیته‌ای به نام کمیته کارآموزی به‌پیشنهاد وزارت کار

و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل می‌شود.

‌اعضای کمیته کارآموزی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی

تعیین خواهند شد ولی به هر صورت نماینده کارگران همان حرفه‌و نماینده کارفرمایان

مربوط در آن شرکت خواهند داشت.

‌تبصره - کمیته می‌تواند از سایر افرادی که به مسائل مربوط به آموزش حرفه‌ای

کارگران علاقمند و در آن صاحب نظر باشند دعوت نماید تا در‌جلسات کمیته کارآموزی

شرکت جویند.

‌ماده 10 - مقررات مربوط به نحوه تشکیل وظایف کمیته کارآموزی در حدود این قانون به

وسیله آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و‌امور اجتماعی تنظیم و به

تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.

‌مراکز کارآموزی

‌ماده 11 - کلیه مراکزی که در اجرای این قانون به وسیله کارفرمایان تشکیل شده و

می‌شود توسط کارفرما و یا کارفرمایان مربوط اداره خواهد شد. و‌در هر مورد نظارت بر

برنامه‌های کارآموزی و مدت و نحوه آن در این قبیل مراکز به عهده کمیته‌های

کارآموزی خواهد بود که گزارش کار خود را برای‌طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت

کار و امور اجتماعی تسلیم خواهند کرد.

‌ماده 12 - در هر یک از مراکز کارآموزی که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و

تصویب شورای عالی کارآموزی تشکیل خواهد شد هیأت‌امنایی مرکب از یک نفر نماینده

کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر به انتخاب وزارت کار و امور اجتماعی

تشکیل و امور مالی مرکز را به‌عهده خواهند داشت.

‌ماده 13 - نحوه تشکیل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش و در آنها جنبه عملی و

حرفه‌ای دارد و چگونگی نظارت در اداره امور و مؤسسات‌مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای

خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران

می‌رسد.

‌مقررات مالی

‌ماده 14 - کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه

به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه‌مبلغی معادل 2% مزد کارگران خود

را بر طبق صورتهایی که همه‌ماهه به سازمان بیمه‌های اجتماعی می‌فرستند جهت

هزینه‌های مذکور در این قانون در‌حساب بانک خاصی به نام صندوق کارآموزی واریز

می‌نمایند.

‌تبصره 1 - صورت حقوق‌بگیران در هر صنعت یا هر کارگاه که مشمول مفاد این ماده

نخواهند بود به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی کارآموزی

تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - نحوه وصول دو درصد و جرائم عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت مبلغ مذکور در

این ماده و اعتراض و شکایت مربوط به آن تابع مقرراتی‌است که در قانون بیمه‌های

اجتماعی در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه و پرداخت و یا دیرکرد پیش‌بینی شده

است و به منظور صرفه‌جویی‌می‌توان از دستگاه وصول سازمان بیمه‌های اجتماعی استفاده

نمود.

‌تبصره 3 - در مورد پیمانکاریهای ساختمانی به جای 2% مندرج در این ماده دو در هزار

مبالغ صورت وضعیت‌ها از طرف کارفرمایان مربوط‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده 15 - هزینه‌های مربوط به کارآموزی از محل سهمی که کارفرمایان به موجب ماده

14 خواهند پرداخت و اعتباری که هر سال دولت بدین منظور‌به عنوان کمک در اختیار

وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد داد تأمین می‌شود.

‌ماده 16 - کلیه وجوه مذکور در مواد فوق در صندوق کارآموزی متمرکز خواهد شد و صرف

وجوه این صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و‌آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی

کارآموزی است. شورای عالی در این مورد عنوان هیأت امنای صندوق را خواهد داشت.

‌تبصره - نظارت بر مصرف این عواید بر طبق مقررات مذکور در این قانون به عهده وزارت

کار و امور اجتماعی است.

‌ماده 17 - امور صندوق کارآموزی به وسیله مدیر عامل صندوق که به پیشنهاد وزیر کار

و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کارآموزی تعیین‌می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای

اداره خواهد شد که به تصویب شورای عالی کارآموزی خواهد رسید.

‌ماده 18 - در مورد کارفرمایانی که برای کارآموزی کارگران خود با نظر شورای عالی

کارآموزی به طور جداگانه و یا با همکاری یکدیگر مراکزی‌تأسیس می‌نمایند و یا

کارگاه‌های خود را برای کارآموزی آماده می‌کنند بنا به پیشنهاد کمیته کارآموزی و

تصویب شورای عالی کارآموزی از پرداخت تمام‌یا قسمتی از میزان مذکور در ماده 14

معاف خواهند بود.

‌معافیت مزبور برای یک سال بوده و در انقضاء مدت قابل تمدید می‌باشد.

‌ماده 19 - پرداخت هزینه کارآموزی کارگران و کارآموزان به کارفرما و یا به مراکز

کارآموزی و یا مؤسسات حرفه‌ای رسمی کشور بر طبق قرارداد‌کارآموزی منعقده بین

کارآموزان و کارفرمایان و یا مراکز کارآموزی و یا مؤسسات مذکور بر اساس ضوابط و

آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی کارآموزی رسیده باشد.

‌مقررات متفرقه

‌ماده 20 - مراکز موجود کارآموزی به شرط تصویب شورای عالی کارآموزی مشمول مقررات

این قانون می‌گردد.

‌ماده 21 - اختلافات ناشی از قرارداد کارآموزی در "‌داخل و یا خارج از کشور" در

هیأت حل اختلاف مندرج در ماده 40 قانون کار و بر طبق مقررات‌قانون کار رسیدگی

خواهد شد. رأی هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 22 - مراکز کارآموزی باید در پایان هر سال گزارش کاملی از فعالیتهایی که در

زمینه کارآموزی کارگران انجام یافته و ترازنامه مالی با اظهار نظر‌کمیته کارآموزی

مربوط برای طرح در شورای عالی کارآموزی به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

‌ماده 23 - تصرف غیر قانونی و برداشت غیر مجاز از وجوه صندوق کارآموزی در حکم

اختلاس اموال عمومی خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در

جلسه روز یکشنبه 1349.2.6 در جلسه روز دوشنبه بیست‌و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و

سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

ضمیمه3:لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

 

لایحه قانونی راجع به

تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

مصوب 1359.4.15

ماده واحده:

1 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود اداره کل آموزش حرفهای، مراکز

تعلیمات حرفهای صندوق کارآموزی، کانونهای کارآموزی وواحدهای مربوط به مطالعات

نیروی انسانی و اشتغال خود را در سازمانی به نام "سازمان آموزش فنی و نیروی

انسانی" وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی متمرکز نماید.

2 - رییس سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی معاون وزیر کار و امور اجتماعی خواهد

بود.

3 - بودجه سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی از محل کمک دولت و درآمد اختصاصی

پیشبینی شده در ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349تأمین میشود.

4 - اعتبار مصوب سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی به استثناء مواد یک و دو به

عنوان کمک دولت ضمن ماده 16 بودجه سازمان مذکور منظورمیگردد.

5 - اعتبار واحدهای سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در استانها و شهرستانها که از

مرکز حواله میشود توسط هیأت امناء همان استان وشهرستان هزینه خواهد شد.

6 - ترکیب و تشکیل هیأت امناء در استانها و شهرستانها بنا به پیشنهاد معاون وزیر و

رییس سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی و تصویب وزیرکار و امور اجتماعی به عمل

خواهد آمد.

ضمیمه4: 5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزي

ماده 112

از لحاظ مقررات اين قانون، کارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود : الف – کساني که فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراکز کارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي‌بينند. ب – افرادي که به موجب قرارداد کارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين که زايد بر سه سال نباشد، در کارگاهي معين به کارآموزي توام با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده واز 18 سال تمام بيشتر نباشد.

تبصره 1

کارآموزان بند الف ممکن است کارگراني باشند که مطابق توافق کتبي منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزي معرفي مي‌شوند و يا داوطلباني باشند که شاغل نيستند و راسا به مراکز کارآموزي مواجعه مي‌نمايند.

تبصره 2

دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تکاليف دوره کارآموزي داوطلبان مذکور در بند " ب " با پيشنهاد شورايعالي کار، به تصويب وزير کار و امور اجتماعي مي‌رسد.

ماده 113

کارگران شاغلي که مطابق تبصره يک ماده 112 براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته مي‌شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامي کارگر درمدت کارآموزي قطع نمي‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب مي‌شود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزاياي غيرنقدي، کمکها وفوق العاده هائيکه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به کارگر پرداخت مي‌شود در دوره کارآموزي کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه کارآموزي شود واز اين طريق خسارتي به کارگر وارد گردد، کارگر مي‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.

ماده 114

کارگري که مطابق تبصره (1) ماده 112 براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته مي‌شود مکلف است : الف – تا پايان مدت مقرر به کارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي کارآموزي شرکت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره کارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب – پس از طي دوره کارآموزي، حداقل دوبرابر مدت کارآموزي در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره 1

درصورتيکه کارآموز پس از اتمام کارآموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما مي‌تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه وتقاضاي دريافت خسارت نمايد.

ماده 115

کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده 116

قرارداد کارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف – تعهدات طرفين ب – سن کارآموز ج – مزد کارآموز د- محل کارآموزي ه – حرفه ياشغلي که طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و- شرايط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط ديگري که طرفين در حدود مقررات قانوني ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده 117

کارآموزي توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون ) درصورتي مجاز است که از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.

ماده 118

مراکز کارآموزي موظفند براي آموزش کارآموز، وسائل وتجهيزات کافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت کار و امور اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بياموزند. همچنين مراکز مذکور بايد براي تامين سلامت و ايمني کارآموز در محيط کارآموزي امکانات لازم را فراهم آورند.

5-2-اشتغال

ماده 119

وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نمايد. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد کار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيکاران به مراکز کارآموزي (درصورت نياز به آموزش ) ويا معرفي به مراکز توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.

تبصره 1

مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و کليه موسسات مذکور در اين ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور مي‌باشند.

تبصره 2

دولت موظف است تا درايجاد شرکتهاي تعاوني (توليدي، کشاورزي، صنعتي و توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه درازمدت و آموزشهاي لازم وبرقراري تسهيلات انجام کار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در کليه مراکز موضوع اين ماده و تبصره ها که معلولين در آنها حضور مي‌يابند اقدام نمايد.

تبصره 3

وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي موردنياز معلولين شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي کشور تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي برساند.

ضمیمه5: لینک متن دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي، مصوب 27/1/1386 شوراي عالي اشتغال دردولت احمدی نژاد:

http://www.jobportal.ir/Information/Inc/10-229-1.pdf

ضمیمه6: خروج کارگران زیر29سال فارغ التحصیل دانشگاه ازشمول قانون کار در دستورکار برنامه ششم تحت لوای کارورز!

پیشنهاد دولت درهمین رابطه:

– افزایش دوره آزمایشی کاراز۳ماه به۲سال*

– حذف قرارداد کار

– اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان

پس از حذف طرح کاهش حقوق شاغلان زیر ۲۹ سال در پیش‌نویس برنامه ششم، حالا دولت به دنبال ۸ برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان است.

تصور کنید پس از مدت ها دوندگی و گرفتاری، کاری را پیدا کرده اید ولی نمی توانید روی آن به عنوان یک شغل حساب کنید. نه بیکار حساب می شوید و نه شاغل؛ تازه آینده روشنی هم ندارید و با وجود اینکه هر روز صبح باید در محل کار حاضر و مانند بقیه نیروها کار کنید، اما حقوق بسیار ناچیزی به شما پرداخت می شود و در مورد شما تبعیض حقوقی وجود دارد.

کارفرما در قبال آینده شغلی تان تعهدی ندارد و با همه اینها دولت برای جلب رضایت کارفرما برای اینکه به شما اجازه ورود و فعالیت در محیط کار را بدهد بابت جذب شما، کارفرما را از پرداخت حق بیمه و سهم بیمه بیکاری به مدت ۲ سال معاف می کند. اگر همه اینها را قبول دارید، باید حداقل تا لیسانس درس خوانده باشید، تا شاید جایی شما را قبول کند.

در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به امضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شوید. مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد!

برزخی بین بیکاری و اشتغال

احتمالا پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذیرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در صورت صلاحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد. همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار تنها ۳ ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است.

بنابراین در چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی جذب نیروی کار را به بیش از ۸ برابر افزایش دهد و از ۳ ماه به ۲ سال برساند. یعنی اگر تا به امروز باید ۳ ماه سرگردانی به عنوان نیروی کار آزمایشی را تحمل می کنید، حالا باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شدید!

اگر فکر می کنید اینگونه کار کردن دیگر آخر گرفتاری و بدشانسی و نشان دهنده بدترین شرایط بازار کار کشور است، این موضوع در قالب بند ۵ ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور پیشنهاد شده و چه بسا پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته شود.

بند ۵ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ12بهمن1394

*ماده 11 قانون کار:

طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

تبصره 1

مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

ضمیمه7:طرح کارورزی دولت  دولت احمدی نژاد  زیر عنوان جدید  به نام طرح اشتغال آزمایشی ۱۱ ماهه فارغ التحصیلان دانشگاهی با حقوق400هزارتومانی در دستور کار دولت  حسن روحانی قرار گرفت.

بطور کلی براساس بند ۵ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه که توسط این دولت تهیه شده است ، دوره آزمایشی کاراز3 ماه به 2 سال افزایش می یاید ، قرارداد کار در این دوره بسته نمی شود  و کارفرمایان به راحتی می توانند شاغلان بالای لیسانس را از کار اخراج کنند.    اصولا هدف  این قسمت از برنامه ششم توسعه، خارج کردن کارگران زیر29 سال فارغ التحصیل دانشگاه ازشمول قانون کار است.

*متن پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حقوق ۴۰۰ هزار تومانی ارائه شده ازجانب وزارت کار دولت روحانی به شورای عالی اشتغال جهت تصویب:

تعاریف و مفاهیم

ماده1: در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف به شرح زیر است:

کارورز

به فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکاری اطلاق می شود که نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقای آن در واحد پذیرنده کارورز مبادرت می‌نمایند.

دانش آموخته دانشگاهی

به فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنان مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد اطلاق می‌شود.

واحد پذیرنده کارورز

به بنگاه اقتصادی بخش خصوصی یا تعاونی اطلاق می‌گردد که کارورز در آن به گذراندن دوره کارورزی اقدام می‌نماید.

دوره کارورزی

دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز اقدام به تبادل دانش و کسب مهارت در واحد پذیرنده کارورز می‌نماید.

دستگاه مجری

منظور از دستگاه مجری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

مجری استانی

منظور از مجری استانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می‌باشد.

موسسه مجری کارورزی

دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی و یا سایر موسسات واجد شرایط اطلاق می‌شود که ضمن انعقاد تفاهم نامه یا دستگاه‌ مجری به عنوان واسط بین متقاضی دوره کارورزی و واحد پذیرنده کارورز در قبال دریافت وجه نسبت به ارائه خدمات مربوط، اقدام می‌نماید.

کمک هزینه کارورزی

وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی به صورت فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت می‌شود.

اهداف

ماده2: اهداف اجرای این طرح عبارتند از:

1-افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه‌های اقتصادی

2-فراهم ساختن زمینه‌های انتقال دانش از دانش اموخته به بنگاه اقتصادی

دامنه پوشش

ماده3: دانش آموختگان بیکار دانشگاه‌ها و مراکز اموزش عالی، تحت پوشش این طرح می‌باشد.

تبصره: اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته‌های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در موسسات و سازمان ها و نهادها، از دامنه پوشش این طرح خارج می‌باشند.

شرایط احراز

ماده4: دانش آموخته بیکار به منظور شمولیت این طرح باید دارای شرایط زیر باشد:

1-حداکثر 27 سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، 30 سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، 33 سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 37 سال برای مقطع تحصیلی دکتری.

تبصره: طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه می‌شود.

2-ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی

3-سپری شدن حداقل 6 ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی

4-کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

5-مرتبط بودن عنوان دوره کارورزی یا رشته تحصیلی دانش آموخته

6-عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی

تبصره: افرادی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره کارورزی، انصراف خود را اعلام نماید، برای یک بار از موضوع این بند مستثنی می‌شوند.

شرایط واحد پذیرنده

ماده5: واحد پذیرنده به منظور جذب کارورز باید دارای مجوز فعالیت از مراجعه ذی ربط باشد.

تبصره: واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب می‌باشند حداقل باید 2 سال از تاریخ صدور پروانه کسب‌آنها گذشته باشد.

منابع مالی

ماده6: منابع مالی اجرای این طرح از محل زیر تأمین می‌شود:

1-بودجه سنواتی مشتمل بر بودجه دستگاه مجری، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های متفرقه و …

2-کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های حمایتی و موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی

3-منابع قانون بیمه بیکاری

تبصره: منابع مالی موضوع بند 2 این ماده به حساب معرفی شده دستگاه مجری واریز می‌شود دستگاه مجری موظف است صورت‌های مالی این حساب را پس از تأیید یکی از موسسات حسابرسی معتبر به تأیید بالاترین مقام دستگاه برساند.

مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی

ماده7: استفاده از کمک هزینه کارورزی در صورت حفظ شرایط احراز به صورت زیر می‌باشد.

1-طول دوره کارورزی حداقل 6 ماه و حداکثر 12 ماه به پیشنهاد واحد پذیرنده کارورز تعیین می‌گردد.

تبصره: مدت آموزش در هر ماه 140 ساعت تعیین می‌گردد، مشروط براینکه در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننماید.

2-پرداخت کمک هزینه کارورزی در سال 1393 ماهیانه معادل 4 میلیون ریال تعیین می‌گردد که 70 درصد توسط واحذ پذیرنده کارورز و 30 درصد توسط دولت به کارورز پرداخت می‌شود.

تبصره1: در استان‌هایی که نرخ بیکاری سالانه آنها در چهار سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری باشد، سهم پرداختی دولت به کارورز معادل 50 درصد تعیین می‌گردد.

تبصره2: میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال پیشنهاد و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه مجری، جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.

3-سهم دولت ماهیانه به حساب معرفی شده از سوی واحد پذیرنده کارورز واریز می‌شود.

تبصره: واحد پذیرنده مکلف است مبلغ فوق به انضمام سهم خود را مجموعا به صورت ماهیانه به حساب کارورز واریز نماید.

4-واحد پذیرنده کارورز مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این طرحو پرداخت 100 درصد کمک هزینه کارورزی و تقبل هزینه‌های بیمه بند 1 ماده 8 این آیین نامه، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نمایند.

5-چنانچه پیماکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها مبادرت به پذیرش کارورز نمایند، پرداخت کل مبالغ موضوع بند 2 این ماده توسط واحد پذیرنده کارورز تأمین می‌شود.

سایر حمایت‌ها

ماده 8: سایر حمایت‌ها به شرح زیر است:

1-دستگاه مجری موظف است نسبت به پوشش بیمه حوادث کارورز اقدام نماید.

2-چنانچه در طی دوره کارورزی واحد پذیرنده کارورز نسبت به جذب کارورز و انعقاد قرارداد یکساله کار مبادرت نماید باقیمانده کمک هزینه سهم دولت تا پایان دوره کارورزی به صورت یکجا به واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌شود.

موادر توقف و قطع کمک هزینه کارورزی

ماده9: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می‌شود:

1-بیماری کارورز بین 3 تا 15 روز مشروط به ارائه گواهی پزشک متخصص معالج به واحد پذیرنده

2-توقیف کارورز کمتر از 15 روز

3-تعطیلی موقت واحد پذیرنده کارورز کمتر از سی روز

تبصره: درصورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده کارورز، به موسسه مجری کارورزی مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.

ماده10: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی قطع می‌شود:

1-احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز

2-عدم حضور کارورز در واحد پذیرنده بیش از 15 روز و مشروط به اعلام واحد پذیرنده

3-عدم ارسال اسناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط واحد پذیرنده کارورز به موسسه مجری کارورزی طی دو ماه متوالی

4-تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده کارورز

5- فوت یا از کارافتادگی کارورز

6-انصراف کارورز از ادامه شرکت در دوره

7-عدم رعایت مقررات انضباطی- آموزشی واحد پذیرنده کارورز

8-اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به موسسه مجری

نظارت و ارزیابی

ماده 11: موارد مربوط به نظارت و ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:

1-مجری استانی موظف است برابر دستورالعملی که توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ خواهد شد نسبت به نظارت مستمر بر فرآیند اجرای طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زمانی سه ماهه به دستگاه مجری ارائه نماید.

2-دستگاه مجری موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح در استان‌ها و تهیه و تدوین گزارش ملی و ارائه آن به شورایعالی اشتغال هر شش ماه یک بار اقدام نماید.

3-به منظور تأمین هزینه‌های نظارتی، معادل 2 درصد مجموع کمک هزینه‌های پرداختی سهم دولت به کارورز، به دستگاه مجری پرداخت خواهد شد.

4-مسئولیت اجرا و نظارت طرح در استان‌ها برعهده مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و در دستگاه‌مجری بر عهده معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال خواهد بود.

سایر

ماده12: پرداخت کمک هزینه کارورزی سهم دولت و سایر حمایت‌های موضوع ماده 18 این آیین نامه، منوط به تأمین و تخصیص منابع مالی موضوع ماده 5 این آیین نامه خواهد بود.

ماده13: واحد پذیرنده کارورز صرفا به ازای هر 5 نفر شاغل خود، مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

تبصره: واحد پذیرنده کارورز کمتر از 5 نفر شاغل، صرفا مجاز به پذیرش یک نفر کاروز می‌باشد.

ماده14: حق الزحمه موسسه مجری کارورزی، جمعا 50 درصد، معادل یک ماه کمک هزینه موضوع بند 2 ماده 6 تعیین می‌گردد که به نسبت 20 درصد توسط کارورز، 30 درصد توسط دستگاه مجری و 50 درصد توسط واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌گردد.

تبصره: نحوه پرداخت حق الزحمه و شرح خدمات موسه مجری کارورزی براساس تفاهم نامه‌ای خواهد بود که بین دستگاه مجری و کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی سراسر کشور به عنوان نماینده کاریابی ها و یا نمایندگان سایر موسسات مجری منعقد می‌شود.

ماده15: طرح کارورزی دوره آموزشی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

ماده16: دستورالعمل اجرایی ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه در شوریعالی اشتغال، توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ می‌شود.

این آیین نامه مشتمل بر 16 ماده و 10 تبصره در جلسه آینده  شورایعالی اشتغال بررسی و تصویب خواهد شد.

اخباروگزارشات کارگری- ششم خردادماه1396

akhbarkargari2468@gmail.com