مشاركت خارج از كشور در"انتخابات" بزبان آمار

عباس گویا

٣١ مه ٢٠١٧

 

گوبلز: "بهترین استفاده از پروپاگاندا موقعی است كه كسانیكه گول میخورند مطمئن باشند كه به اراده خود عمل كرده اند"!

 

قوی ترین ابزاری كه جمهوری اسلامی برای یاس پراكنی در جامعه استفاده میكند، نمایش حمایت "مردم" از آن است. این نمایشات در ایران شامل نماز جمعه، تظاهراتها و شوهای "اتنخاباتی" است. حیطه نفوذ ج ا داخل ایران است، خارج از كشور متعلق به مخالفین جمهوری اسلامی است. اما در سالهای پس از ٢٠٠٩ بمنظور جعل این تصویر، دم و دستگاه غول پیكر تبلیغاتی به كار انداخته شد. اجزا این دم و دستگاه از این قرار بودند:

 

١) مدیای دولتهای غربی: بزرگترین دولتهای اصلی غربی (آمریكا، انگلیس، فرانسه و آلمان) مجموعه ای از مدیای ٢٤ ساعته فارسی زبان سمعی و یا بصری را در كنار نشریات چاپی و آنلاینی، به كمك دوم خردادیهای سبز به خارج گریخته به كار انداختند.

٢) رسانه ها و مراكز "فرهنگی" ج ا: ج ا ابزارهای تبلیغاتی اش را بشدت توسعه داد

٣) همكاری چپ ضد امپریالیست: این چپ رسانه های خود را در خدمت ج ا بكار برد

٤) دوم خردادی گریخته از ایران و حواشی آن: علاوه بر بكار گماشته شدن در رسانه های غربی، این جماعت ابزارهای تبلیغاتی مستقل خود و در یك مورد شبكه "من و تو" را براه انداختند

 

 جمع جبری اقلام بالا سر از روزانه میلیونها دلار در میاورد. مجموعه ای از فعالیتهای رسانه ای كه تحت پوشش رادیو فردا و صدای آمریكا بكار افتاده است را در كنار بی بی سی، یورونیوز، صدای آلمان، صدای فرانسه، "من و تو"، "جام جم" و "پرس تی وی" قرار دهید تا ابعاد غول پیكر رسانه ای در خدمت جمهوری اسلامی را دریابید. این مجموعه لزوما و اختصاصا رو به ایرانیان ساكن خارج از كشور فعال نشده اند * اما * از آنجا كه این رسانه ها اغلب در قالب "اپوزیسیونی" در خارج از ایران فعالیت میكنند توسط ایرانیان خارج از كشور بعنوان منبع خبری استفاده میشوند. این را داشته باشید.

 

در معركه انتخاباتی اخیر  كمپین "شركت وسیع ایرانیان خارج از كشور و از جمله پناهندگان سیاسی"  بشكل سیستماتیك براه افتاد كه منشا آن دم و دستگاه تبلیغاتی غول پیكر بالا بود. دم و دستگاهی كه بمقصد خوراندن دروغ بزرگی بما بكار افتاد و متاسفانه تا حدی موفق شد تا جائیكه تعدادی از خود ما آنرا به اراده خود تكرار كردیم.

 

برای مقابله با این دستگاه پروپاگاندائی لازم است در درجه اول اجزای آنرا شناخت. یكی از این اجزا در نمایش انتخابتی اخیر، تكرار مكرر دروغ بود، هدف تلقین این امر بود كه گویا جماعتی كه از جمهوری اسلامی بخارج فرار كرده اند، یعنی مخالفان علنی ج ا، به جمهوری اسلامی رای میدهند، حتی اگر آنها پناهندگان سیاسی باشند! ته خط چنین تبلیغی بی اعتبار كردن مقوله پناهندگی ایرانیان نزد كشورهای میزبان است. این البته بحثی جداگانه استبهرحال، ج ا هیچ آماری از تعداد شركت كنندگان در خارج از كشور را ارائه نداد اما گوبلز وار با تكرار یك میلیون بارۀ این دروغ در تمام رسانه های خودی و غیر خودیش قصد دارد ما را در خارج از كشور "قانع" كند كه به اراده خود، علیه علت وجودی خود در خارج كشور، یعنی مخالفت آشتی ناپذیر با جمهوری اسلامی، رای داده، سر خودمان را هم كلاه گذاشته ایم! اما واقعیت چیست؟

 

 چه تعداد در خارج كشور در مضحكه انتخاباتی ج ا شركت كردند؟

 

 آمار تداركات انتخابی را مستقیما از خود جمهوری اسلامی نقل كنیم.ׅׅ میگویند در ١٠٢ كشور، ٣١٠ شعبه رای گیری نصب كردند(1)  كه بجز استثنائاتی هر شعبه فقط یك صندوق رای داشت. در آمار زیر تعداد صندوقها نزدیك به ده درصد افزایش داده شده تا هر چه بیشتر آمار جمهوری اسلامی را با بذل و بخشش حفظ كرده باشیم. پس داده های ما چنین خواهد بود:

 

* تعداد ایرانیان خارج از كشور ٤ تا ٥ میلیون نفر(٢)  كه اگر تقریب را از وسط ببریم میشود ٤ و نیم میلیون نفر

* تعداد واجدین شرایط رای دادن در خارج از كشور حدود ٨٠ درصد (در ایران  بالای ٧٠ درصد است) كه اگر آنرا از چهار و نیم میلیون نفر استخراج كنیم، برابر با ٣ میلیون و ششصد هزار نفر است

* تعداد شعب رای گیری ٣١٠ (بالاترین رقم اعلام شده) و تعداد صندوقهای رای گیری ٣٣٨

* تعداد متوسط رای دهنده در هر دقیقه بلاانقطاع ١ نفر

* زمان رای گیری (١٠ ساعت) به دقیقه  ٦٠٠

 

با داده های بالا و بافرض اینكه شركت كنندگان بلاانقطاع مشغول ریختن رای در صندوق ها بوده اند، تعداد كل رای دهندگان از اینطریق محاسبه میشود:  ٢٠٢٨٠٠ = ٦٠٠ * ١ * ٣٣٨


برای یافتن نسبت رای دهنده به كل جمعیت واجد شرایط رای دهی در خارج كشور، رقم بالا را باید  تقسیم بر سه میلیون و شصد هزار كرد كه نتیجه ٥ و شش دهم درصد میشود، یعنی نسبت كسانیكه رای داده اند به نسبت كل جمعیت (واجد شرایط رای دهی) در خارج از كشور كمی بیش از پنج درصد است
ׅ.

 

بعبارت دیگر، در ایده آلترین شرایطی كه بتوانیم برای جمهوری اسلامی در خارج از كشور تصور كنیم، بالغ بر ٩٤ درصد از ساكنین خارج كشور با جمهوری اسلامی مخالفت آشتی ناپذیری دارند و پشیزی ارزش برای معركه های انتخاباتی اش قائل نیستند. توجه داشته باشید كه رقم ٢٠٠ هزار نفری رای دهندگان با دست و دلبازی برای جمهوری اسلامی، بسیار اغراق شده است تا محلی برای شارلاتان بازی ج ا و دستگاه تبلیغاتی اش باقی نگذارد.  درعالم واقع اما این تعداد به احتمال قوی كمتر از نصف این تعداد است. این جماعت اوباشانی نظیر گنجی و سروش و ابراهیم نبوی و فرخ نگهدار تا لشگر قدس در سوریه و لبنان، تا جیره خوران، دلالان، واسطه ها و ساندیس خوران ج ا در غرب را شامل میشود. این جماعت را باید در خارج از كشور رسوا و ایزوله كنیم. خفت دادن این جیره خوران، مدافعان، دلالان، واسطه های جمهوری اسلامی در مدیای اجتماعی یكی ازشیوه های . 

بعد التحریر

بفاصله كوتاهی پس از اتمام این مطلب به آمار انتشاری وزارت خارجه از نتایج انتخابات در ٧٥ كشور، در سایت اخبار اقتصادی (٣) برخورد كردمׅׅ این هفتاد و پنج كشور شامل آمریكای شمالی (آمریكا، كانادا، مكزیك) با بالغ بر سی هزار رای، عراق بالغ بر سی هزار رای، تركیه كمتر از پنج هزار رای، آلمان بالغ بر دوازده هزار رای، لبنان و سوریه نزدیك به سه هزار و شانصد رای میشود. بعبارت دیگر هفتاد و شش كشور نامبرده تقریبا تمامی كشورهائی كه ایرانیان به تعداد قابل ملاحظه ای سكونت دارند را میشود. مجموع آرا در این هفتاد و پنج كشور، بالغ بر ١٤٥ هزار رای میشود!

 

منابع

١) http://news.gooya.com/2017/05/post-3791.php

٢) https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_diaspora

٣) http://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/169609-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84