تروریسم داعش اینبار در تهران!

 

از قبل هم مشخص بود که حضور گسترده سیاسی – امنیتی و نظامی رژیم اسلامی ایران در عراق و سوریه – دو پایگاه اصلی داعش- دیر یا زود آتش خشم کور و توحش این مرتجعین را متوجه ایران خواهد نمود.

آنها بویژه اکنون که در موصلِ عراق و مناطق زیادی از سوریه دچار هزیمت گشته اند، همچون زنبورانی که از لانه خود رانده شده اند سعی میکنند در هر نقطه ای از جهان که امکان داشته باشند نیش خود را فرو کنند، نه تنها علیه قوای دولتی حکومتها و رژیم های متخاصم، بلکه علیه شهروندان بیگناه خاورمیانه و غرب و هر نقطه ای دیگر از جهان.

عملیات تروریستی صبح چهارشنبه ۱۷ خرداد در برابر مقبره خمینی و مجلس شورای اسلامی در تهران را باید در همین راستا تعریف کرد. عملیاتی که غیر از چند مهاجم، جان دوازده نفر را گرفت و منجر به مجروح شدن حدود پنجاه نفر شد. این حادثه میتوانست مثلا در یک ایستگاه مترو یا هر مرکز شلوغ دیگری رخ دهد، اما مهاجمان عمدا ایندو مرکز به شدت حفاظت شده را هدف گرفتند تا توانایی نظامی و امنیتی رژیم ایران را به چالش بگیرند. به گفته معاون دبیر شورای عالی امنیت رژیم ایران، همه مهاجمان، ملیت ایرانی داشته و از مناطق مختلف ایران به داعش پیوسته بودند.

واقعیت این است که رژیمهای ارتجاعی منطقه خاورمیانه در چند دهه اخیر سعی در بر کشیدن خوانش خود از اسلام و ایفای نقش در رهبری "جهان اسلام" داشته اند. رژیم اسلامی ایران که ۳۸ سال پیش با کشیدن تیغ بر صورت و یا فرو کردن پونس به پیشانی زنان بدحجاب و شلاق زدن و سنگسارِ عشاق و اعدام هزاران "مرتد"، اسلام ناب محمدی خود را با تکیه بر شیعه ۱۲ امامی ولایت فقیهی آغاز کرده بود، خیلی زود رقیبی جدی از اسلام سنی سلفی پیدا کرد. در جریان جنگ افغانستان و به بهانه مقابله با حضور شوروی بود که همه منابع کشورهای عربی به رهبری عربستان و کشورهای غربی به رهبری امریکا به این کشور جنگزده سرازیر شد تا نه تنها جهادیون اسلامی افغان بلکه شبکه بین المللی القاعده نیز ایجاد و تقویت شوند. این وحوش اسلامی تا زمانیکه دشمن مشترکی بنام "کمونیسم" داشتند کمتر یقه یکدیگر را میگرفتند، اما زمانی که بلوک شرق فرو پاشید و راهبردِ کشیدنِ کمربند سبز اسلام به دور اتحاد شوروی و هم پیمانانش موضوعیت خود را از دست داد، منازعات شاخه هایی از بنیادگرایان اسلامی هم با امریکا و غرب و هم با رقبای شیعی ایرانی آغاز شد. در یکسو رژیم شیعی ایران سعی داشت نفوذ خود را در "جهان اسلام" گسترش دهد و از سویی دیگر عربستان سعی میکرد مهره های خود را وارد بازی کند. بعد از سقوط صدام و استقرار دولتی عمدتا شیعی در عراق و گسترش نفوذ رژیم ایران در آن کشور، به یکباره ابوبکر البغدادی از زندان اشغالگران امریکایی آزاد شد تا در بطن "بهار عربی" به سوریه برود و جریانی مخوف تر از القاعده را تحت عنوان داعش ایجاد نماید. جریانی که در آغاز از حمایت همه جانبه نهادهای امنیتی امریکا ، اروپاُ، ترکیه و کشورهای سنی عربی برخوردار بود. اما دیری نپائید که مار در آستین پرورش یافته، نیش خود را متوجه کشورهای سابقا حامی بویژه غربی کند و موجی از عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی توسط این فرزندان ناخلف امپریالیستها و مرتجعین منطقه،  سازماندهی شود که تا کنون نیز ادامه داشته و در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

در همین راستا جدا از سیاستهای جنگ افروزانه امپریالیستها، رقابت دو رژیم ارتجاعی منطقه یعنی عربستان و ایران بیش از هر زمان غیر قابل کنترل شده است. آنها در یمن ، عراق، سوریه، لبنان ، بحرین و ... با حمایت از طرفین منازعه و راه اندازی جنگهای نیابتی، خاورمیانه را به باتلاقی تمام عیار مبدل نموده اند. همین شش هفته پیش بود که وزیر دفاع عربستانی در هشداری به رژیم اسلامی ایران تهدید نمود که جنگ و درگیری را به درون مرزهای ایران خواهد کشاند.

در این میان آنچه که برای این رژیم های ارتجاعی و متحدین امپریالیست آنها اهمیت ندارد رنج و حرمانِ دهها میلیون انسانِ محروم منطقه و کشتار صدها هزار انسان بیگناه است.

تردیدی نیست که عملیات تروریستی داعش در تهران را - که خامنه ای با وقاحت آنرا ترقه بازی نامید- باید شدیدا محکوم کرد، اما این نتیجه دخالت مستمر رژیم بنیادگرای شیعی ایران در کشورهای مختلف بویژه سوریه است. بر خلاف ادعای رژیم ایران، دخالت همه جانبه این رژیم در سوریه نه تنها سبب ایجاد امنیت و آرامش در ایران نخواهد شد بلکه انواع وحوش بنیادگرای سنی را متوجه انتقام گیری از مردم ایران خواهد نمود. عطش رژیم ایران برای رقابت با عربستان و دیگر رژیم های سنی نه تنها تا کنون دهها میلیارد دلار از منابع کشور را به هدر داده و جان هزاران تن از قوای اعزامی رژیم ( مدافعان حرم!!) را گرفته بلکه موج ناامنی را به داخل مرزهای ایران نیز کشیده است.

سازمان ما به مثابه بخشی از خانواده نیروهای چپ و مترقی حامی صدای سوم ، بر این باور است که سعادت مردمان خاورمیانه در گروِ مرزبندی و مبارزه توامان با امپریالیستها، دیکتاتورها و مرتجعین اسلامی چه سنی و چه شیعی و محکوم کردن همه انواع تروریسم و توحش – چه دولتی و چه غیردولتی-  میباشد. آنها که به بهانه ضدیت با رژیم ایران از عملیات تروریستی تهران خرسند شده اند و یا آنها که به بهانه محکوم کردن عملیات تروریستی داعشیان سنی میخواهند در کنار داعشیان شیعی قرار بگیرند و بنام "امنیت ایران" این رژیم آدمخوار را تقویت کنند، نمیتوانند در کنارِ مردمانی باشند که امنیت واقعی، رفاه، آزادی، برابری زن و مرد و جامعه ای سکولار را آرمان خود قرار داده اند و برای آن دهها هزار تن از شریفترین فرزندان خود را از دست داده اند.

 

               نابودباد  ترور، جنگ، کشتار و فلاکت

             زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

       کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

      ۱۸ خرداد ۱۳۹۶    

         --------------------------------------

 

      آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت پرسرعت

www.rahekaregar.com

    

    آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران

http://rahekaregar.com/index1.php

 

سایت موبایل راه کارگر

http://rahekaregar.com