کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید.

 

https://t.me/kanoonmodafean

 

http://www.kanoonm.com/2802

سركوب اعتراضات كارگري بن بست هاي خودساخته نظام سرمايه داري را نميگشايد

بار ديگر سرمايه داران خشم خود را از  بست هاي به وجود آمده توسط سود طلبي هايشان بر سر كارگران فرود آوردند و دست به بازداشت و دستگيري كارگران معترضي زدند كه چيزي جز حق مسلم خویش نميخواهند .

كارگران نيشكر هفت تپه كه چند ماه است حقوق ودستمزدی دريافت نكرده اند و سرمايه داران به اصطلاح خصوصي و در حقيقت وابستگان به قدرت که تنها  به دنبال غارت و چپاول اين موسسه بزرگ اقتصادي، تعطیلی و به دنبال آن تصاحب زمینهای باارزش این شرکت هستند، (همانند همه خصوصي سازي ها)   به نبردي رو يا روي در آمدند و در اين صحنه نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه قضائي به كمك غارتگران و اختلاسگران آمده دست به بازداشت و سركوب كارگران ميزنند و  از سوی دیگر مدیران خصوصی شرکت سراسیمه بخشی از حقوق و دستمزد عقب افتاده فقط برخی از کارگران را پرداخت می کنند تا بین صفوف متحد کارگران تفرقه ایجاد کنند .

كارگران و زحمتكشان كه در سراسر ايران از اجحاف و غارتگري سرمايه داران وابسته به قدرت و ثروت به تنگ آمده و به طور مدام براي دستيابي به حق حقوق ودستمزدها و حفظ اشتغالشان دست به اعتراضات گسترده ميزنند، مدام با سركوب و ارعاب نيروهاي امنيتي و قضائي مواجه ميشوند. آخرین نمونه آن یورش شبانه مامورین امنیتی به منازل کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در روز سوم مرداد ماه،  و ادامه این بازداشتها صبح روز بعد و ...

اما  بقیه کارگرانی که در لیست بازداشت قرار دارند به همراه سایر کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب هستند و آزادی فوری و بی قید و شرط همکارانشان نیز به سایر خواسته هایشان اضافه شده است. در این اعتراض و اعتصاب، خانواده های کارگران نیز دوشادوش اعتصابیون در تلاشند.

كارگران و زحمتكشان و وجدان ها بيدار انساني اين يورش ها را محكوم ميكنند. کارگران براي احقاق حقوق خود تنها به نيروي مبارزاتي و متحدان خود متكي هستند و هيچ شكي ندارند كه تنها با اتكا به نيروي مبارزاتي طبقه كارگرميتوانند حق وحقوق از دست رفته خود را باز ستانند.

پس بار دیگر اعلام می کنیم:

-         بر خورد امنیتی با مطالبات به حق کارگران  راه به جایی نمی برد!

-        راه حل انسانی مشکلات مزدی کارگران، پرداخت دسترنج شان است و نه باتوم و زندان!

-        کارگران از زندان نیز چون مصاف شلاق وگوشت ، تجربه ها آموخته اند!

-        تنها راهِ ناگزیر،  آزادی کارگران و رسیدگی به خواسته های آنان است!

-        حق ایجاد تشکلِ کارگری که مستقل از قدرت و ثروت باشد از حقوق اولیه کارگران است که در حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه های جهانی پذیرفته شده است.

-        آزادی ایجاد تشکل / آزادی اعتصاب و اعتراض از بدیهیترین حقوق نهادینه شدهی کارگران است!

-        خصوصی سازی  واگذاری و سپردن فرصت ها، ثروت ها و امکانات عمومی جامعه به تعداد اندکی سرمایه دار است. خصوصی سازی یعنی بی نصیب کردن عموم جامعه از امکاناتی که در اصل متعلق به جامعه است و باید متوقف شود!

 

پس تکرار می کنیم :

جای کارگران زندان نیست!

کارگران هفت تپه بی هیچ قید وشرطی باید آزاد شوند و خواسته های آنان باید تامین گردد.

 

کانون مدافعان حقوق کارگر

5 مرداد 1396