خاموشی یار دیرینه مان مهرانگیز ریاحی

 

قلب مهربان مهرانگیز این یار همیشه آشنای مبارزین از زمان شاه ، امروز چهارشنبه هجدهم مرداد از طپش افتاد.

 

مهرانگیز از سال 1350 پس از دستگیری برادرش رفیق نورالدین ریاحی ، درپشت درهای زندان با دیگر خانواده های زندانیان سیاسی پیوند خورد و در تمام فعالیتهای جمعی خانواده ها همگام ،وهمواره یاورمادران زندانیان سیاسی بود . پس از انقلاب و با تشکیل راه کارگر با ما همراه شد و در همین ارتباط دستگیر و پس از سه سال از شکنجه گاههای رژیم آزاد شد .

مهر انگیز هنوز از بار سنگین داغ تیرباران برادر وهمسر برادرش نورالدین ریاحی و طاهره سید احمدی رهایی نیافته بود که پس از آزادی از زندان ، مادرو برادرانش را از دست داد . مادر و برادرانی که پای ثابت خاوران بودند . اما تمام این مصایب و تمامی تهدیدات پی در پی نیروهای امنیتی رژیم نتوانست در عزم مهرانگیز در افشای چهره کریه جمهوری اسلامی خللی وارد کند . مهر انگیز همراه با جمع خانواده جان باختگان و مادران خاوران فریاد دادخواهی را بلند کرد .

ما راه کارگریها یاد عزیز مهرانگیز را همواره گرامی می داریم و تلاش بی دریغش در راه انسان و انسانیت را ارج می نهیم ومراتب تسلیت خود را به خانواده ریاحی و همه یارانش اعلام می داریم .

 

سایت  راه کارگر

18 مرداد 1396