مراسم آخرین وداع و
یادبود عباس عاقلی زاده


روز جمعه ٢۵ آگوست ٢۰۱٧: ساعت ۱٣ در محل گورستان
Sankt-Nikolai-Friedhof
An der Strangriede 41, 30167 Hannover
https://goo.gl/maps/M87u7yztzRP2

مراسم یادبود: ساعت ۱٦ در خانه کارگاه ایرانیان- هانوفر
Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover

لطفن پیام های خود را تا تاریخ ٢٣ آگوست به ایمیل زیر ارسال فرمایید.
yadmane-abbas-aghelizadeh@kargah.de

شماره تلفن تماس: 004917684302931

عباس عاقلی زاده رفیق و دوست یگانه ما با کوله باری از تجربه های تلخ و کمتر شیرین در بامداد روز پنج شنبه دهم آگوست 2017 برابر با نوزدهم مرداد 1396 از میان ما رفت.
از دهلیز تاریک زمان می گذریم و تحقق رویای آزادی را چون رمانی گیرا و ژرف به آنان که هستند و آنان که خواهند آمد می سپاریم.
زندگی عباس را در دو وجه عمده و محوری میتوان چنین خلاصه کرد
زندان و تبعید
پیرامون این دو وجه، وقایع و رویدادهای بسیاری شکل گرفته است که میتوان از کار در چاپخانه و ویراستاری تا عضویت در نیروی سوم، تا زندان تهران و برازجان، فعالیت در جبهه دمکراتیک ملی و در زندگی در تبعید همراه با کاروان کوچک خانواده (همسر و فرزندان)، شرکت در بنیان گذاری کارگاه ایرانیان، کانون زندانیان سیاسی، فعالیت موثر در شورای موقت سوسیالیست های چپ و جنبش جمهوری خواهان دموکرات لائیک ایران و کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات-هانوفر نام برد.
عباس عاقلی زاده سمبل و نماد یک دوره تاریخی معین در کشور بلازده ماست.
حکایت فعالیت های آزادی خواهانه عباس و رنج های او، در متن این دوره تاریخی خود حکایتی ست پر آب چشم، که بررسی آن فرصتی در خور می طلبد. متاسفانه عباس از میان ما رفت.

کمیته برگذارکننده مراسم بزرگداشت-هانوفر