اعلامیه اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

به مناسبت یادمان جانباختگان راه آزادی و برابری

همراه با جزئیات مراسم در شهرهای مونتریال، شیکاگو، ونکوور، واشنگتن

 

 بار دیگر در آستانه سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران قرار داریم. همه ساله در تابستان، موجی از احساسات دوگانه، انبوه انسانهای آزاده را در داخل و خارج از ایران با خود درگیر میکند. از یکسو غم از دست دادن دهها هزار تن از شریفترین انسانهای کشورمان و از سویی دیگر احترام عمیق به مقاومت و شجاعت آن مبارزین، که به فاشیسم مذهبی نه گفتند و ایستاده مردند زیرا مرده گان آن سالهای خونین، عاشق ترین زندگان بودند!

کشتار سیستماتیک مخالفین سیاسی و عقیده تی در رژیم اسلامی، اگر چه دارای دو فراز تاریخی مهم یعنی تابستان 60 و تابستان 67 است، اما سرکوب و شکنجه و اعدام تنها به این دو سال هولناک برنمیگردد، بلکه جزیی جدایی ناپذیر از حدود چهار دهه حیات رژیم ارتجاعیِ و ستمگر جمهوریِ اسلامی ایران محسوب می شود.

سرکوب خونین مردم کردستان و کشته و مجروح کردن هزاران تن از انها در یک دهه اول حیات جمهوری اسلامی ( از جمله قتل عام مردم روستاهای قارنا و قه لاتان)، سرکوب زحمتکشان ترکمن صحرا و ربودن و اعدام رهبران کمونیست این جنبش دهقانی و شورایی، سرکوب صیادان انزلی، سرکوب جنبش خلق ستمدیده عرب خوزستان، اشغال دانشگاها و سرکوب خونین جنبش دانشجویی در بهار ۵۹ که با اعدام شماری از دانشجویان اسیر نیز همراه بود، سرکوب جنبش بیکاران و نیز جنبش کارگری – از جمله به رگبار بستن تظاهرات کارگران شهر صنعتی البرز قزوین در خرداد ۶۰ - همگی وقایع هولناکی بودند که قبل از اعدامهای جمعی تابستان ۶۰ و تابستان ۶۷ بوقوع پیوسته بودند. بنابراین بر خلاف نظر طیف رفرمیستِ جامعه ایران، اعدام و اسیر کشی رژیم اسلامی بیلانی ۳۹ ساله دارد و به هیچوجه به اعدامهای دهشتناک تابستان ۶۷ و افشاگریهای آیت اله منتظری برنمیگردد.

با این همه رژیم اسلامی با صرف بودجه کلان چه در جراید و چه در زمینه نشر کتاب و فیلم و سریال سعی میکند ذهن مردمان کشورمان بویژه جوانان را مشوش کند و مانع از تابیدن نور بر تاریکخانه جنایات بیشمار جمهوری اسلامی با همه دسته بندی هایش شود. در جریان نمایش انتخاباتی اخیر نیز دیدیم که چگونه حسن روحانی با شیادی تمام سعی میکرد با اشاره به عضویت رئیسی در هیات مرگ مرکزی سال ۶۷ و اینکه بعضی ها جز بگیر و ببند واعدام کار دیگری بلد نیستند!! آرای بخشی از ناراضیان رژیم اسلامی را به طرف خود جلب کند. این در حالی بود که خود در دوره اول ریاست جمهوریش یکی دیگر از اعضای همین هیات مرگ یعنی پورمحمدی را به عنوان وزیر دادگستری در کابینه خود جای داده بود. بعد از پایان نمایش انتخاباتی، خامنه ای به میدان آمد و هشدار داد که در بررسی وقایع دهه شصت نباید جای شهید و جلاد عوض شود!! ما نیز دقیقا معتقدیم که باید از طریق روشنگری و گسترش جنبش دادخواهی مواظب باشیم که این رژیم جنایتکار به یک مدعی طلبکار تبدیل نشود و جای جان فشان و جان ستان عوض نشود. مردم ایران سال گذشته به دنبال انتشار فایل صوتی دیدار منتظری با هیات مرگ سال ۶۷ به روشنی دیدند که چگونه از حسن خمینی تا هاشمی رفسنجانی تا پورمحمدی و محتشمی و شماری دیگر از به اصطلاح اصلاح طلبان، تمام قد از دهه اول حیات رژیمشان یعنی " دهه نورانی امام راحل" دفاع کردند. و این واکنش کاملا طبیعی بود چون بسیاری از دست اندرکاران ساواما، سازمان زندان ها و انبوهی از شکنجه گران، بازجوها و تیمهای ترور و اعدام جزو همین دوخردادیها بودند که اکنون جامه اعتدال و اصلاح به تن کرده اند. حسن روحانی نیز در معرفی اعضای کابینه جدید خود نیز نشان داد که چقدر اراجیف انتخاباتی او پوچ بوده و کماکان وفادار به تداوم ماشین سرکوب در رژیم اسلامی است. او در کابینه جدید به جای پورمحمدی که در دهه شصت عهده دار ماشین مرگ در تهران و حومه بوده، یکی دیگر از ادمکشان این رژیم یعنی علیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد، فردی که عهده دار همین نوع جنایات به عنوان دادستان در استان خوزستان بوده است. و یا ربیعی که به عنوان وزیر کار مجددا معرفی شده است دارای سابقه معاونت وزارت اطلاعات در دولت رفسنجانی میباشد. او زمانیکه مقام امنیتی رژیم در آذربایجان بود به دلیل کمبود نگهبان برای همراه شدن با زندانیان سیاسی اعزامی به تهران، آنها را در تابوت قرار داد که همگی قبل از رسیدن به مقصد جان خویش را از دست دادند. و یا همین به اصطلاح جوانترین عضو کابینه جدید یعنی آذری جهرمی زمانیکه در وزارت اطلاعات بود هم مسئول وارددات داروهای روان گردان بود و هم یکی از بازجوهای شکنجه گر رژیم. زمانی هم که به وزارت ارتباطات آمد نقش کلیدی در گسترش پدیده شنود داشته است. اینها تعجبی را بر نمی انگیزد زیرا خود حسن روحانی بیست سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است یعنی نهاد مرکزی رژیم برای نهادینه کردن سرکوب و اختناق در ایران و منکوب کردن هر نوع جنبش کارگری و اجتماعی در کشور ما.

بنابراین تمامی جناح هایِ حکومت جمهوریِ اسلامی شریک جرم جنایات این رژیم در چهار دهه گذشته هستند و با هیچ ترفندی نمی توانند این بیلان سیاه را پاک کنند. به همین خاطر قابل درک است که انبوه خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، این جنایات حکومتی را فراموش  نکنند و نبخشند! آنها البته در پی انتقام گیری و روغن کاری مجدد ماشین شکنجه و اعدام در ایران نیستند. این یک جنبش دادخواهی برای افشای کامل حقایق و معرفی همه عاملین و آمرین چهار دهه جنایات رژیم اسلامی میباشند. هر تلاشی که این رژیم برای تحریف واقعیات انجام دهد باید با موجی از افشاگری و روشنگری مواجه شود. نباید بگذاریم با گذشت روزگار، غبار فراموشی بر جنایات این رژیم پاشیده شود.

 

گرامی باد یاد همه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی

همه زندانیان سیاسی و عقیده تی باید بی قید و شرط آزاد شوند

کلیه احکام شکنجه و اعدام باید ملغی گردند

سرنگون باد رژیم اسلامی ایران، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

    

اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

شهریور ۱۳۹۶ – اگوست 2017

 

اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

- اتحاد چپ ایرانیان ونکوور

- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

- کمیته چپ ایرانیان – شیکاگو

- كميته  دفاع إز مبارزات مردم ايران - شيكاگو 

- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونتریال

   ------------------------------------

ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری:  iranianleftinnorthamerica@gmail.com

   ----------------------------------------------------

جزئیات مراسم در شهرهای مونتریال- شیکاگو- ونکوور- واشنگتن

مونتریال

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران - کانادا- مونترال برگزار میکند:

برنامه روز شنبه ۲۶ آگوست  ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر در سالن اف سی اسمیت، لایولا کمپس دانشگاه کنکوردیا

 7141 sherbrook street west , H4B 1R6

کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و نقش اصلاح طلبان حکومتی 

پیام کمیته یادمان بهمراه نماهنگ 

پیام امیر خدیر از حزب کبک سولیدر 

آواز خواننده تبعیدی شیرین مهربد و موسیقی آقای برایان 

سخنرانی مهدی اصلانی یکی از جان بدربردگان کشتار تابستان  ۶۷ با موضوع تحریف تاریخ و کشتار عامدانه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ توسط جناح های گوناگون حکومت در ایران 

گروه موسیقی لوئیس- آواز لوئیس دسرتین بهمراه موسیقی اولیویه سالازار و رودریگو سالازار 

هنرنمایی رقص گروه خورشید خانوم 

 

برنامه روز یکشنبه ۲۷ آگوست ساعت ۶ بعد از ظهر در کتابخانه نیما

 

5206 Boul. Decari no:3 H3X 2H9

کشتار زندانیان سیاسی در ایران و ضرورت دادخواهی میزگرد با حضور: مهدی اصلانی، کوروش عرفانی و عزت مصلی نژاد 

در هر دو مکان فوق خوراک و نوشابه موجود است 

 

  ------------------------------

 

شیکاگو

 

مراسمی در شیکاگو به یاد کشته شدن هزاران مبارزِ راه آزادی و عدالت که از آغاز استقرار نظامِ جمهوری اسلامی و بویژه در تابستان ۶۷ توسط حکومت و ایادی آن اعدام گشته اند، برگزار میگردد. با شرکت خود در این یادمان با صدای رسا اعلام کنیم که ما هم در حمایت از خواست حق طلبانه مردم ایران، بویژه خانواده های این جانباختگان گرامی، این جنایات را نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم.

 بعد از گذشت ۳۰ سال از واقعهِ هولناکِ ۱۳۶۷ در زندانهای ایران و اینکه در طول عمر این رژیم همواره سرکوب، حبس، شکنجه و اعدام؛ سیاستِ حکومتگران علیه منتقدان و مخالفان بوده است، بجا است که امسال هم با  برگزاریِ مراسم در محکومبتِ اعدامهای سال ۶۰،  کشتار دسته جمعیِ تابستانِ ۶۷ و همچنین ادامهِ  خفقانِ سیاسی در ایران، شدیدا اعتراض گردد.

وظیفه انسانی حکم میکند که با زنده نگه داشتن خاطرهِ این فجایع حکومتی و با تقویتِ جنبش دادخواهی در ایران، از حرکتِ فراگیرِ کنونی مردم ابران برای افشاگری از ارتجاع حاکم  و محاکمهِ آمرین و عاملینِ دست اندرکارِ فاجعهِ ملی در تابستان ۶۷، پشتیبانی گردد. با حضور فعالتان ما را در این امر همراهی کنید.

برگزار کنندگان:

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو

کمیته چپ ایرانیان- شیکاگو

زمان: یکشنبه 10 سپتامبر 2017، ساعت 1:30 بعد از ظهر

مکان: کتابخانه عمومی اسکوکی، ضلع غربی، طبقه اول، اتاق بوک دیسکاشن روم

Skokie Public Library, 5215 Oakton St 60022, Tel: 847-673-

 

   --------------------------------------

 

ونکوور

 

دهانم را بستی، قلبم را شکافتی، خونم را ریختی، اما با نام من که در همه جای تاریخ ثبت است چه خواهی کرد؟

 

بار دیگر گرد هم می آییم تا با یاد آنان که نامشان در طول تاریخ جنایات چهار دهه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی با نام آزادی و سوسیالیسم گره خورده و به ثبت رسیده است و همچنین به پاس مقاومت آنان که گمنام جان باختند، به دادخواهی بنشینیم.

* سخنران میهمان : سحر محمدی حقوقدان در اروپا و از خانواده پنج جانباخته دهه شصت

* نمایش فیلم There is a Garden با حضور کارگردان آن مسعود رئوف از مونتریال، فعال سیاسی اجتماعی و زندانی سیاسی سابق و برنده جوایز بسیاری از جشنواره های فیلم

* اجرای رقص توسط فرشته ذاکری هنرمند ساکن ونکوور

* موسیقی، سرود و اسلاید شو

ورود برای همگان آزاد و رایگان است

زمان: شنبه 16 سپتامبر از ساعت 6:30 تا 10:30 شب

مکان: کتابخانه مرکزی ونکوور در شماره 350 خیابان جورجیا

Vancouver Public Library - 350 West Geogia Street , Vancouver

 

 

برگزار کننده: کمیته یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم - ونکوور 2017

 

   -----------------------------------

 

واشنگتن

 

مراسم به مناسبت یادمان جانباختگان دهه شصت

 

برگزارکننده: اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن

زمان: یکشنبه 17 سپتامبر از ساعت یک و نیم تا چهار و نیم بعدازظهر

آدرس:

Dolley Madison Library

1244 Oak Ridge Ave. McLean, VA 22101