پیام سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشتِ محمد جراحی فعال کارگری

رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی، عامل تمام کش کردنِ این فعال پرشور جنبش چپ ایران است!

 

صبح پنجشنبه ۱۳ مهرماه محمد جراحی در بیمارستان تجریش در حالیکه قرار بود او را عمل کنند درگذشت. او دچار بیماری سرطان تیروئید شده بود.

محمد جراحی یکی از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران و عضو "کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای مستقل کارگری" و یکی از یاران نزدیک رفیق جانباخته شاهرخ زمانی بود. او در سال ۱۳۹۰ در تبریز به جرم فعالیتهای کارگری و نیز اتهامات امنیتی در ارتباط با فعالیتهای کمونیستی دستگیر شد. رژیم اسلامی سرمایه داری، برای تحقیر و تحت فشار قراردادن محمد او را در بند معتادان زندان تبریز مستقر کرد. در بیدادگاه ضدکارگری، او را به حبس قطعی محکوم نمودند. او در طول دوران جبس متوجه اختلالات تیروئیدی شد، اما جنایتکاران رژیم از فراهم کردن امکانات درمانی برای او خودداری ورزیدند و از دادن هر نوع مرخصی استعلاجی ممانعت نمودند. محمد جراحی سرانجام بعد از گذراندن پنج سال حبس و فشار در مرداد ماه ۹۵ آزاد شد، در حالیکه خیلی زود دریافت بیماری تیروئدی او یک غده سرطانی است.

حامیان جنبش کارگری مستقل ایران در داخل و خارج سعی کردند با جمع آوری کمک مالی امکان معالجه او را فراهم کنند. در پی همین تلاشها در بیمارستان تجریش بستری شد تا عمل جراحی روی او صورت گیرد اما به دلیل وخامت حالش، او را به اتاق مراقبتهای ویژه منتقل کردند که متاسفانه در همانجا جان خویش را از دست داد.

این اولین بار نیست که رژيم اسلامی و زندانبانانش، با بی توجهی به وضعیت جسمی زندانیان بیمار بویژه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی مقاوم، موجبات قتل تدریجی آنها را فراهم میکند. محمد جراحی همچون شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری ایران خاری در چشم رژیم حافظ منافع سرمایه داران و آقازاده های میلیاردر مدعی "ژنِ خوب" بود. با قتل خاموش محمد جراحی متاسفانه جنبش کارگری و جنبش کمونیستی ایران یکی از استوارترین یاران خود را دیگر در صفوف خویش ندارد. اما ما یقین داریم که یاد و راه او همواره تداوم خواهد داشت و هزاران محمد جراحی دیگر در جنبش کارگری و چپ ایران قدم به عرصه مبارزه برای آزادی و برابری خواهند گذاشت.

سازمان ما همدردی عمیق خویش را به خانواده، دوستان و همرزمان محمد جراحی عزیز اعلام میکند و خود را در غم شان شریک میداند.

 

                     زنده باد یاد و راه محمد جراحی فرزند شجاع طبقه کارگر ایران

                            سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران

                                زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

                                     کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

                                       ۱۳ مهر ۱۳۹۶ – 5 اکتبر 2017

      

                                                www.rahekargar.com