نگاهی انتقادی به

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان انقلابی کارگران ایران ( راه کارگر )

تظاهرات خیابانی در چند روز اخیر در شهرهای مختلف ایران موجب شد که تمامی سازمان ها و احزاب و افراد و... هر کدام شان به نوعی موضع گیری کنند و نظرشان را پیرامون آن بنویسند . جدا از تحلیل های جورواجور  ، تحلیلی که در بین آنها جلب توجه می کند ، تحلیل هیئت اجرائی ( راه کارگر ) است .   چرا ؟  

در زیر به این موضوع می پردازم .

هیئت اجرائی پس از بر شمردن ویژه گی های  جنبش اعتراضی و بررسی شعارهای که از طرف توده ها طرح شده  به درستی نتیجه می گیرد که شعارها و خواسته های مردم " فقط علیه دولت روحانی نیست ، علیه کل نظام است " . و می نویسد که اکثریت  مردم دیگر امیدی به بهبود اوضاع ندارند و راه چاره را فرارفتن از کائنات جمهوری اسلامی جستجو می کنند ."

تا اینجا نمی توان با هیئت اجرائی اختلافی داشت  آنها واقعیت را تفسیر می کنند . اختلاف از آن جا آغاز می شود که  سوال می کنند :   که چگونه جنبش اعتراضی می تواند دوام  بیاورد و " خصلت واقعآ توده ای و سراسری پیدا کند ؟ "

و خود به این پرسش پاسخ می دهند و برای منطقی جلوه دادن  راه حل پیشنهادی خود می نویسند : " در پاسخ به این سوال باید به یاد داشته باشیم که ادامه این اعتراضات حتمآ سرکوب رژیم را برخواهد برانگیخت ( با توجه به فضای قابل اشتغال کنونی ) و می تواند خشن و حتی بسیار خونین باشد . پس سوال این است که چگونه می توان برای تداوم جنبش ، تیغ سرکوب را کُندتر ساخت ."

 بنابراین هیئت اجرائی برای پاسخ به سوال اول سوال دیگری  طرح می کند و آن اینکه چگونه می توان تیغ سرکوب را کُندتر ساخت ! براستی چگونه می توان ؟ 

خلاصه پس از این پا اون پا کردن می گوید که توده ها باید  از شیوه های خشونت آمیز مبارزه پرهیز کنند و به  شیوه ی های مبارزه مسالمت آمیزروی آورند ! تا بلکه  1- جنبش اعتراضی گسترده شود  . 2-  هزینه سرانه ی شرکت در آن برای مردم پائین تر گردد .  

 مگر در چند روز گذشته شیوه های مبارزه چه بود  که هئیت اجرائی  از شیوه های خشونت آمیز مبارزه سخن می گوید ! و براستی چرا آنرا زودرس می داند ! باید دید که هدف از طرح این موضوع چیست  !

هیئت اجرائی  بخوبی می داند که چنین شکلی از مبارزه وجود ندارد،  چند سطر پائین تر دستشان را رو می کنند .   و  با یک چشم بندی مفهوم شیوه (شکل)  را با مفهوم شعار مبارزاتی یکی در نظر می گیرند  و  مردم را دعوت می کنند که از طرح شعارهای که خشونت آمیز - مرگ بر روحانی و خامنه ای و جمهوری اسلامی - دست بردارند و با شعارهای مسالمت آمیز متکی  بر تامین اجتماعی و " با استناد به اصل های 29 ، 30 و 31 قانون اساسی  "   تداوم و توده ای شدن جنبش را سازمان دهند ! چرا که : " تداوم و توده ای شدن جنبش مهم تر از تندتر شدن و رادیکال شدن شعارهای جنبش است  دومی را می توان از طریق تامین اولی بدست آورد . طرح شعارهای رادیکال  در شرایط کنونی جنبش را خفه خواهد کرد  "( نقل به مضمون )

 

هیئت اجرائی جدا از چشم بندی بالا یک موضوع  دیگر را بما می گوید و آن اینکه با بکارگیری شعارهای مسالمت آمیز  می توان ماشین سرکوب را مهار کرد !

 تو گویی که  ماشین سرکوب  به علت شعارهای رادیکال توده ها بوجود می آید .

جمع بندی کنیم : اعلامیه هیئت اجرائی یک اعلامیه راست و اپورتونیستی ،  بیانیه ای برای مبارزه در چارچوب قانون اساسی است  باید چنین  تاکتیک های  افشاء کرد .

یکشنبه 10 دی ماه 96 /  31 دسامبر  2017

 صمد وکیلی

    

-------------------------------------------------------------

لینک اعلامیه سازمان کارگران انقلابی راه کارگر ـ هیدت اجرائی

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1090&Id=66&pgn=