یادداشت های هفت تپه ; حميد محصص     
برای اینکه بتوانیم از مبارزان هفت تپه واقعا پشتیبانی کنیم و رشته های پیوند خود با این مبارزه را ببافیم، باید خصلت هفت تپه و مبارزاتی نظیر این را درست تشخیص دهیم. محدودیت ها و ظرفیت هایش را درست بفهم
آوازخوانِ رقص برده‌گان: گزیده‌ای از مقالات و سخنرانی‌های میرجعفر پیشه‌وری     
در روایت مسلطِ ظهور و سقوط فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، بخشی وجود دارد که به صورت نظام‌مندی از این روایت کسر شده است؛ گاه به کلی دیده نشده و گاه حتا نوشته شده اما خوانده نشده است، یعنی در ربط با فرقه
انسان‌گرایی مارکسیستی و دموکراسی سوسیالیستی / میشل لووی     
تبار انسان‌گرایی مارکس، بی‌تردید به انسان‌گرایی دوره‎ی رنسانس نسب می‌برد. آگنس هلر در کتاب شایان توجه‌‌اش در مورد انسان دوره‌ی رنسانس، خط مستقیمی را نشان می‌‌دهد که از فلسفه‌ی رواقی اپیکوریسم شروع
افق‌های نوین جنبش دانشجویی در ایران / نقد اقتصاد سیاسی     
اثرات «انقلاب فرهنگی» ۱۳۵۹ کماکان بر دانشگاه‌ها و بر توان اندک جنبش دانشجویی هویداست. در شرایط کنونی دو دسته عوامل عینی و ذهنی به نزدیکی این جنبش با جنبش‌های فرودستان منجر شده است. جنبش دانش
تجارب قبلی جنبش شورایی را از یاد نبریم سعید رهنما     
مبارزات قهرمانانه‌ی کارگران کشت و صنعت نی‌شکر هفت تپه بی‌تردید از برجسته‌ترین نمونه‌های حرکت‌های کارگری پس از انقلاب بهمن ۱٣۵۷ بوده است. به‌رغم سرکوب و ارعاب خشونت‌بار، این مبارزات تا همین مقطعِ پای
دوره‌بندی سرمایه‌داری و تحول جهانی / نوشته‌ی : دیوید لایبمن ترجمه‌ی: حسن آزاد     
حوادث سال‌های اخیر ما را وامی‌دارد که در باره‌ی بنیادها [ی نظری‌مان] بازاندیشی کنیم: برای ارائه‌ی پاسخ به‌یک رشته پرسش‌های کلیدی و محوری، باید اقتصاد سیاسی، نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی، نظریه دولت
اطلاعیه دو تن از فعالین « جنبش فدرال دموکرات آذربایجان»     
ما همراه آن کرد کولبری هستیم که نانش آغشته به خون گلوله جنایت کاران حکومتی است. روح و جان ما با آن عرب و بلوچ و آن زن به جان آمده ایست که در خیابان های تهران رو در رو در برابر قصابان می ایستد و سک
فراخوان: در محکومیت و اعتراض به پروژه های سندیکاسازی دولتی     
اقدامات تخریبی برای درهم شکستن تشکل های مستقل نه تنها کاهش نیافته بلکه وارد مرحله اجرائی گردیده است. ازهمین رو تداوم کارزارها و اقدامات حمایتی هر چه فراگیر تر در دفاع ازاستقلال تشکل های کارگری هم
درسهای هفت تپه     
وضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه به‌تمامی تبلور نشانگان بیماری‌های ساختاری است که اقتصاد ایران، در پی چند دهه «تعدیل ساختاری»، در دل ساختار متصلب نهادهای موازی در سپهر سیاسی، به آن مبتلا ش
چرا بر وجه نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی در ایران تأکید می‌کنیم؟ / پرویز صداقت     
طی سه دهه‌ی اخیر ایده‌های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقررات‌زدایی‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، آزادسازی‌ها و جز آن ترجیع‌بند برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصا
جایگاه و توان چپ     
درست است که آن‌چه «چپ» نامیده می‌شود در جنبش کنونی نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد؛ نمی‌تواند داشته‌باشد. درست است که این «چپ»، کم‌توان است و در ابعادی به بزرگی دستگاه مختصات شرایط سیاسیِ کنونیِ جامعه‌ی
بررسی ریشه های تجمعات اخیر کارگری در گفت وگو با فریبرز رئیس دانا     
وضعیت اکنون کارگران که این روزها آن را در تجمعات جامعه کارگری و در خوزستان مشاهده می کنیم بی تردید نتیجه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است. نه فقط در ایران که در همه جای جهان چنین نتیجه
مطالعه‌ی فروپاشی تأمین اجتماعی: علیرضا خیراللهی     
پیش از این در مقاله‌ی «ایده‌هایی درباره‌ی دولت مدرن ایرانی و آینده‌ی آن» ادعا کرده‌ بودیم که «با گذار از نظریه‌ی قرن نوزدهمیِ دولت به مثابه‌ی کمیته‌ی اجرایی طبقه‌ی حاکم (دولت سرمایه‌داران) و
مروری تحلیلی بر اعتصابات و اعتراضات اخیر طبقه کارگر و دانشجویان     
اعتصاب پیروزمندانه‌‌ی دو روزه‌‌ی معلمان در سراسر کشور، اعلام همبستگی دانشجویان با آن، اعتراضات وسیع کامیون‌‌داران، خیز بازنشستگان برای سامان دادن دور جدیدی از اعتراضات و آثار و نتایج اعتراضات تأثیرگ
مساله‌ی قومیت و تکلیف ما نوشته‌ی: لیلا     
قومیت چیست و تا چه حد مفهومی کاذب است؟ ستم قومی تا چه اندازه وجود دارد؟ آیا تکثر قومی مانعی بر سد راه سوسیالیسم است؟ سرکوب هویت قومی امری ارتجاعی و نوعی یکدست‌سازی فاشیستی در جهت اهداف سرمایه‌داری ا
فراخوان تحصن سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران     
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به دلیل بی توجهی مسئولان به مطالبات فرهنگیان و اعتراضات مدنی آنها، مخصوصا تحصن گسترده ی مهرماه، به تمام فرهنگیان ایران مجدد فراخوان می دهد در روزهای س
از سبکباری ساحل امن به اسیران گرداب هایل به برخی امضا کنندگان «در برابر تحریم ها با ما همصدا شوید» / فرج سرکوهی     
من هم با تحریم مردم مخالفم و هم با ساخت و تجارت سلاح و ابزارهای امنیتی و سرکوب، هم با زورگوئی نظام سلطه جهانی ــ و از جمله دولت آمریکا ــ مخالفم، هم با دخالت دولت ها در امور داخلی کشورهای دیگر. هم ب
نکاتی در مورد هشدار مشاوران اقتصادی ترامپ در مورد خطر بازگشت سرخ‌ها / استفن لائر     
بخش جدی‌تر و «خطرناک» تر ماجرا آن است که برساس نظرسنجی‌ای از سال ۲۰۱۰ تا کنون هرساله انجام شده است، این اولین بار است که اکثریت دموکرات‌ها (۵۷ درصد) نظر مثبتی به سوسیالیسم دارند. حتی با آنکه حزب سوس
تقی روزبه: نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟     
مقابله با بلعیده شدن جنبش به درون سیاه چاله های سیستم نیاز به فعالیت ها و مبارزات وسیع تر و هوشمندانه تری دارد. با این همه ضرورت حیاتی قوت گرفتن جنبش های مستقل ضدسرمایه داری و تاثیرگذار بر روندهای مخر
نقد لوکزامبورگ درباره‌‌ی فمینیسم بورژوایی نوشته‌ی: آنکیکا چاکاردیچ ترجمه‌ی: نیکزاد زنگنه     
لوکزامبورگ متون زیادی درباره‌ی به‌اصطلاح «مسئله زنان» ننوشته است.(1) با این‌حال، این بدان معنا نیست که آثار او باید از تاریخچه‌ی فمینیسمِ انقلابی خط بخورد. برعکس، بسیار نادرست خواهد بود ادعا کنیم
تحریم و ابتذال / محمدرضا نیکفر     
نفرت اکنون فراگیر است. همه ناکامی‌های فردی و جمعی در غیاب شعور و توانایی تحلیل و تشخیص به کین‌توزی و نفرتی تبدیل می‌شوند که در نهایت به بمبی امید می‌بندد که بر فراز آن کشور منفجر شود و همه چیز را
آیا آینده‌ی ما«سوسیالیسم سرمایه‌دارانه»ی چینی خواهد بود؟ / اسلاوی ژیژک / ترجمه‌ی حسین رحمتی     
زمانی بشارت می‌دادند که به‌رغم استثناهایی که هرازگاه رخ می‌دهد، دموکراسی و سرمایه‌داری در توافق با یکدیگر قرار دارند. ظهور موفقیت‌آمیز چین این ایده را عقیم گذاشت. نظریه‌پردازان اجتماعی رس
علت انقلاب، حکمت انقلاب محمدرضا نیکفر     
مشهور است که فرانسوی‌ها انقلاب کردند، اما آلمانی‌ها درباره آن اندیشیدند. یک کانون مهم اندیشه در این باره گرد ایمانوئل کانت شکل گرفت، ایده‌های این کانون به هگل منتقل شدند، و از آن طریق به مارکس و مار
یدالله بلدی: راه قدس ازکربلا نگذشت اما راه کربلا از سرپل ذهاب فقرزده می‌گذرد     
کژال دختر۹ ساله اهل سرپل ذهاب، درحالی‌که خواهر ۵ ساله اش روژان را در آغوش گرفته، باحسرت و چشمانی اشکبار به کاروان‌های زیادی می‌نگرد، که ضریح های ساخته شده از طلا ومحموله های حاوی مصالح ساختمانی، فرش ه
یاور استوار: از سلمان رشدی تا جمال خاشقچی     
انتظار می‌رود که از این پس جهان چشم‌های خواب‌گرفته‌ی وجدانش را بگشاید و ببیند که در جهانِ سوم، از آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین و سراسرِ آسیا بر روزنامه‌نگاران، شاعران و نویسندگان و کوشندگان راه دمکر
«مسئله‌ی ایران؟» فرج سرکوهی در گفتگو با محمد حیدری     
یک نکته را از پیش می‌شود گفت و آن سمت حرکت است. ما یک چیز را می‌دانیم و آن این است که این جامعه به این شکلی که هست، با این بحران‌ها و مشکلات، به بن‌بست رسیده است و به بحران مزمن دچار است. این بحران
یک گسست تاریخی: دهشت فاشیسم در برزیل / مارک اولین دومون     
آقایی که امروز رئیس‌ جمهور است، اعلام کرد «پاکسازی‌ای بکنیم که تاریخ این کشور هرگز به خودش ندیده است.» او تصریح کرده که «جنبش دهقانان بدون زمین» و «جنبش کارگران بدون سقف» را در زمره گروه‌های تروریست
تقی روزبه: نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی:     
ما در یکی از پرتلاطم ترین دوره های تاریخ بشری بسرمی بریم که در آن سرمایه داری در گذر و پوست اندازی از فازی به فاز دیگر دستخوش فوران و سرریزشدن انواع بحران ها بطورهمزمان است. نظم کهن و مبتنی بردولت- مل
مهران زنگنه: قتل کاشقچی، نمایش مضحک یک قتل سیاسی بر صحنه‌ی وارونه جهان     
این نمایش مسخره هنوز ادامه دارد و معلوم نیست به کجا ختم می‌شود. مشخص است اما که «روح» کاشقجی در مرکز کابوس هر شب خاندان آل سلمان قرار دارد. چرخش آن بر فراز کاخ‌های عربستان احتمالا فقط اما تا زمانی ادا
تقی روزبه: جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!     
آن چه که مهم و استراتژیک است، داشتن نگاه معطوف به جامعه و تقویت و شکل گیری یک جنبش نیرومند و آگاه به منافع و مطالبات خود و نقش آفرینی آن ها در میانه میدان است یعنی نگاهی جامعه محور و نه قدرت محور. آن

ادامه بازداشت کارگران فولاد اهواز:‌ شمار بازداشتی‌ها به «۴۱ تن» رسید
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه، ۲۷ آذرماه، از بازداشت «ده نفر» دیگر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز خبر داد. به این ترتیب شمار کارگران بازداشت‌شده این کارخانه به «۴۱ تن» رسیده است. ماموران امنیتی دست‌کم ۲۹ کارگر شرکت ملی فولاد اهواز را ساعت دو بامداد روز دوشنبه و دو تن دیگر را نیز در تجمع اعتراضی نسبت به بازداشت‌ها، بازداشت کرده بودند.       بیشتر بخوانید ...
بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند
به گزارش اتحاد بازنشستگان سه‌شنبه ۲۷ آذر شماری از بازنشستگان در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. معترضان که پیشتر با صدور اطلاعیه‌ای، بازنشستگان و کارگران را به همراهی با خود خوانده بودند، پلاکاردهایی با مضمون « درمان رایگان حق مسلم ما است»، «اجرای هرچه سریعتر همسان‌سازی حقوق‌ها را خواستاریم»،       بیشتر بخوانید ...
مأموران امنیتی حداقل ۳۱ کارگر شرکت ملی فولاد اهواز را بازداشت کرده اند
بر اساس گزارشات رسیذه 1- میثم علی قنواتی 2- عیسی مرعی 3- امین علوانی 4- مرتضی اکبریان 5- طارق خلفی 6- مسعود عفری 7- جعفر سبحانی 8-مصطفی عبیات 9-غریب حویزاوی 10- حسین داودی 11- کریم سیاحی 12- میثم آل مهدی 13- حامد باصری ۱۴- حافظ کنعانی ۱۵- حامد جودکی... نیمه شب دوشنبه بازداشت شدند. و دز جریان اعتراضات کارگران در روز دوشنبه هم ۱۶ کارگر دیگر فولاد دستگیر شده اند. کسری غفوری، مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازداشت تعدادی از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز را تائید کرده است.       بیشتر بخوانید ...
بازداشت حداقل ۱۵ تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز
بنا به گزارش رسيده،حدود ساعت 12 شب به وقت ایران یعنی سه ساعت پيش،ماموران امنیتی به منزل شمارى از کارگران گروه ملی فولاد اهواز هجوم كرده و بدون داشتن حكم قضایی کارگران معترض را بازداشت کردند. از محل نگهدارى كارگران بازداشت شده اطلاعى در دست نيست. اسامى بعضى از كارگران بازداشت شده بشرح زير است: 1- میثم علی قنواتی 2- عیسی مرعی 3- امین علوانی 4- مرتضی اکبریان 5- طارق خلفی 6- مسعود عفری 7- جعفر سبحانی 8-مصطفی عبیات 9-غریب حویزاوی 10- حسین داودی 11- کریم سیاحی 12- میثم آل مهدی 13- حامد باصری ۱۴- حافظ کنعانی ۱۵- حامد جودکی...
تداوم بی‌خبری از بهنام ابراهیم‌زاده پس از بازداشت
بهنام ابراهیم‌ زاده، فعال کارگری در شامگاه چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۹۷ پس از تفتیش منزل توسط ۶ تن از ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. این فعال کارگری در روز بازداشت مطلع شده بود که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو به صورت غیابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است هر چند ارتباط این بازداشت به اجرای حکم مذکور مشخص نیست.       بیشتر بخوانید ...
کارگران فولاد اهواز: استاندار خوزستان باید برود
کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز در ادامه اعتراضات خود، یکشنبه ۲۵ آذر باردیگر به خیابان آمدند. پلیس ضد شورش مانع حرکت کارگران به سمت دفتر نماینده خامنه‌ای در خوزستان شد. معترضان هم برکناری استاندار خوزستان را خواستار شدند و معاون رئیس جمهوری را «همدست مافیا» خواندند.       بیشتر بخوانید ...
از خدمات پزشکی به نرگس محمدی خودداری می شود
طبق مدارک و مستندات پزشکی اینجانب پیش تردچار آمبولی ریه شده ام که نیاز به مراقبت و کنترل پزشکی و انجام آزمایشات دقیق دارم و حداقل یک‌سال و نیم است که مراجعه ای به پزشک متخصصی که سال هاست تحت مراقبت ایشان بوده ام نداشته ام‌. این در حالیست که پزشک بنده چندین بار درخواست مراجعه من را توسط وکیل به دادیار و زندان تقدیم کرده اند.       بیشتر بخوانید ...
بی اطلاعی از وضعیت مریم آزاد، فعال حقوق زنان زندانی
مریم آزاد فعال حقوق زنان سوم مهرماه در فرودگاه بازداشت شده و با گذشت بیش از ۸۰ روز هنوز دلیل بازداشت او و نهاد بازداشت کننده مشخص نیست.
علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به بیمارستان منتقل شد
خبرگزاری هرانا – علی نجاتی، رئیس سابق و عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه است که در تاریخ ۸ آذرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این فعال کارگری روز گذشته در چهاردهمین روز بازداشت در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده است. گفته می‌شود وی پیش از بازداشت به علت ابتلا به بیماری قلبی تحت درمان بوده است.       بیشتر بخوانید ...
تجمع اعتراضی فرهنگیان همدان در اعتراض به رویکرد صدا و سیما نسبت به معلمان
صبح امروز پنج شنبه ۲۲ آذرماه، جمعی از معلمان و دانش‌آموزان همدانی در اعتراض به رویکرد صداوسیما در جهت تخریب وجهه معلمان، مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. معترضان می‌گویند که از صداوسیما می‌خواهیم مشکلات و دغدغه‌های معلمان را پوشش دهد و به دردهای معلمان و دانش‌آموزان و فعالین صنفی در بند نیز بپردازد.       بیشتر بخوانید ...
وحید صیادی نصیری در اعتصاب غذا جان داد
وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی – عقیدتی که در بند زندانیان جرایم خطرناک در زندان قم محبوس بود، بعد از ۶۰ روز اعتصاب غذای خشک جان سپرد. درخواست او این بود که از بند جرائم عمومی قم به زندان اوین یا گوهردشت کرج (رجائی‌شهر) منتقل شود. خبر درگذشت این زندانی سیاسی را برخی از آشنایان و نزدیکان او به نقل از مادرش تأیید کرده‌اند.       بیشتر بخوانید ...
اسماعیل بخشی کارگر زندانی هفت تپه اهواز،امروز چهارشنبه از زندان آزاد شد.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه، با تائید خبر آزادی اسماعیل بخشی اظهار داشت: پرونده‌های با عناوین اتهامی مختلف برای اسماعیل بخشی، در طول مدت بازداشت تشکیل شده که دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش و نیز، عنوان اتهامی مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای اهواز از آن جمله است.       بیشتر بخوانید ...
کارگران فولاد اهواز ضرب‌الاجل تعیین کردند
کارگران تا شنبه ۲۴ آذر به مسئولان استان خوزستان برای رفع مشکل تولید در گروه صنعتی ملی فولاد اهواز فرصت دادند. کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز چهارشنبه ۲۱ آذر برای سی‌ و یکمین روز پیاپی به اعتراض ادامه دادند. آنها همانند روزهای گذشته ابتدا در خیابان‌های منتهی به بازار نادری اهواز راهپیمایی و سپس مقابل دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اهواز تجمع کردند.       بیشتر بخوانید ...
اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد آزاد شدند – میثم آل‌مهدی دستگیر شد
رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که به همراه رهام یگانه، امیرعباس آزرم‌وند و کیوان متهدی دستگیر شده بودند،آزاد شدند. میثم آل‌مهدی، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اما همچنان در بازداشت به سر می‌برد. دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به همراه سه بازداشت شده دیگر، عصر سه‌شنبه ۲۰ آذر پس از انتقال به دادسری اوین، «بدون سپردن وثیقه» آزاد شدند.       بیشتر بخوانید ...
حمید رحمتی بازداشت شد
«حمید رحمتی» معلم عدالت‌خواهی که چندی قبل در اعتراض به بازداشت و سرکوب معلمان دست به اعتصاب غذا زده بود، در حال خروج از منزل جهت عزیمت به محل تحصن خود، توسط اداره اطلاعات شهرضا بازداشت و روانه زندان شده است       بیشتر بخوانید ...
رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر فوری! رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر به نام های امیرعباس آزرم وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی ساعتی پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند. ما هرگونه یازداشت این عزیزان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنان هستیم. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بامداد سه شنبه بیستم آذرماه ٩٧ https://t.me/vahedsyndica Telegram سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه       بیشتر بخوانید ...
فرخوان کارزار سراسری در حمایت از کارگران هفت تپه و برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قُلیان
هزاران کارگر هفت تپه مدتهای طولانی و به کرات علیه خصوصی سازی و تجزیه شرکت و برای احقاق حقوق و دستمزدهای معوقه خود اعتصاب و اعتراض کرده اند. هرچند سرکوب کارگران و پرونده سازی امنیتی برای نمایندگان این کارگران ممکن است بصورت مقطعی اعتصاب و اعتراض آنان را موقتا کم رنگ کند اما قطعا صدای اعتراض آنان خاموش نخواهد شد.       بیشتر بخوانید ...
گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان هفت‌تپه/ اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در بیست و یکمین روز بازداشت
خانواده این بازداشت‌شدگان از یکشنبه هفته گذشته و پس از ملاقات و اطلاع از ضرب و شتم فرزندانشان هیچ تماسی از جانب آنها نداشته و علیرغم پیگیری‌های مکرر آنها و وکیلشان پاسخی از سمت مسئولین دریافت نکرده‌اند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از تاریخ ۲۷ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی در اهواز منتقل شده‌اند.       بیشتر بخوانید ...
سیستان_وبلوچستان فقیرترین استان کشور است
، در سال ٩٥ حدود ١٥ درصد جمعیت شهری و 12 درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند. در این سال استان‌های سیستان‌_و_بلوچستان (38.3%)، کرمان (32.9%)، گلستان (30.7%)، قم (29.9%)، بالاترین میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق را دارند.       بیشتر بخوانید ...
یک ماه از اعتراض فولادی‌ها گذشت، بازگشت نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب
کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز به رغم تهدیدها بار دیگر به خیابان آمدند و مقابل ساختمان بانک ملی اهواز تجمع کردند. در شوش هم کارگران نیشکر هفت‌تپه اعتصاب را از سر گرفتند. اداره اطلاعات اهواز ۱۰ نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را احضار و آنان را تهدید کرده بود در صورت ادامه اعتراضات «به شکل دیگری با کارگران برخورد خواهد کرد». با وجود این تهدید اما کارگران از شنبه ۱۷ آذر بار دیگر به خیابان‌های اهواز آمدند و این‌بار خواستار خلع مالکیت بانک ملی از گروه ملی فولاد شدند.       بیشتر بخوانید ...
ترورها و قتل های سیاسی ادامه دارد
اجساد سوخته فیلمساز کُرد از بانه‌ ۴۷ ساله رحیم ذبیحی و برادرش کیوان با دستان بسته در اتومبیل پراید خود پیدا شدند! ترورها و قتل های سیاسی اخیر حاکی از جنگ اعلام نشده ی رژیم جنایتکار علیه مخالفین و معترضین دارد که در این روزهای پایانی عمر خود به وحشت افتاده است!       بیشتر بخوانید ...
یادبود بیستمین سالگرد و سد امنیتی
امروز چمعه شانزدهم آذر مراسم یادبود بیستمین سالگرد قتل سیاسی دو عضو برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران با ممانعت ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شد. در بیانیه‌ای که سه روز پیش کانون نویسندگان ایران منتشر کرد اعلام شده بود ساعت 3 روز شانزدهم آذر در گورستان امامزاده طاهر بر مزار محمد مختاری و جعفر پوینده "یادشان را گرامی می‌داریم". نزدیک ساعت 3 شماری از اعضای کانون و مردم توانستند به داخل گورستان بروند اما دقایقی بعد، پس از آنکه ماموران عکاس و فیلمبردار از آنها عکس و فیلم گرفتند مجبورشان کردند گورستان را ترک کنند.       بیشتر بخوانید ...
بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو
شصت و پنج سال پیش از این، در روزهایی که جغرافیای ما عرصه‌ی تاخت و تاز قدرت‌های خارجی و متحدان و نفع‌بران داخلی‌اش قرار گرفته بود، ارتجاع ضدمردمیِ پهلوی برای اثبات خوش‌خدمتی‌اش به اربابان آمریکاییِ خود، سه فرزند مبارز ایران را پیش پای نیکسون جنایتکار قربانی کرد و برگی خونین از تاریخ مبارزات دانشجویی رقم خورد. امروز، در شرایطی که وارثانِ خودخوانده‌ی شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح، بیش از هر زمان دیگری کمر به سیاست‌زدایی از دانشگاه بسته‌اند       بیشتر بخوانید ...
سعید شیرزاد فعال حقوق کودکان کار محبوس در زندان رجایی شهر، شام‌گاه شنبه دهم آذر به بیمارستان مدنی کرج منتقل شد
سعید شیرزاد فعال حقوق کودکان کار محبوس در زندان رجایی شهر، شام‌گاه شنبه دهم آذرماه در پی درد شدید کلیه، به صورت اورژانسی به بیمارستان مدنی کرج اعزام و پس از انجام سونوگرافی مشخص شد که کلیه‌ی سمت راست ایشان به صورت غیرطبیعی کوچک شده است؛       بیشتر بخوانید ...
علیرغم احضار و تهدید کارگران توسط وزارت اطلاعات مجمع عمومی کارگران فولاد به ادامه ی تجمعات رای داد
صبح پنج شنبه ۱۵ آذر ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اقدام به برگزاری مجمع عمومی در محل شرکت کردند و پس از شنیدن مسائلی که مسئولین اداره اطلاعات اهواز با همکارانشان مطرح کرده بودند بطور متحدانه ای بر ادامه تجمعات خیابانی که هر هفته از روز شنبه تا چهارشنبه انجام میشود تاکید و اعلام نمودند تا رسیدن به مطالبات بر حق خود تسلیم هیچ فشاری نخواهند شد.       بیشتر بخوانید ...


خشم و فریاد فولادی های قهرمانبه رغم بازداشت تعدادی از کارگران فولاد_اهواز اعتصاب و اعتراض همچنان ادامه دارد -کارگر زندانی حمایتت میکنیمبازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی فولادعبدالله درویشی در سی و هفتمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷کسی امکان ورود به مراکز نخبه پرور کشور را دارد که پول داشته باشدیکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ راهپیمایی کارگران #فولاد_اهواز در سی و هفتمین روز "اهواز شده فلسطین مردم چرا نشستین"!تجمع جوانان بیکار حومه پاریز و رفسنجان در اعتراض به بیکاری مقابل کارخانه مس سرچشمهما با هم هستیم زیبائیم , ما با هم هستیم همه کار میکنیم سخنان "کریم سیاحی " در سی ششمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد شنبه ۲۴ آذر ۹۷نوید برهان‌زهی فعال اجتماعی بلوچمادر صبا کرد‌افشاری دختر نوزده‌ ساله‌ای که به جرم یک اعتراض ساده الان در زندان اوین استمکالمه تلفنی وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی به بیرون از زندان ، امکان از بین بردن او توسط رییس زندان و مزدوران و شکنجه گراننوزده مدل سهمیه در آزمون سراسری دانشگاهی در ایران!گزارشی ناراحت کننده با مردم تحت فشار اقتصادیسی و دومین روز اعتصاب و بیست و چهارمین روز تجمع و راهپیمائی کارگران گروه ملی فولادتجمع اعتراضی جوانان فارغ التحصیل بیکار در برابر ساختمان خانه دولت در بهارستان