info@barayeazadi.com
<-- صفحه اصلی
کد خبر : 8929                   2017-09-21 12:03:48

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه : کارگران حق طلب آذرآب و هپک شهر اراک با " گلوله " و " باتوم " مورد استقبال قرار گرفتند!
کارگران و هم سرنوشتان !
همانطور که اطلاع دارید درروزهای سه شنبه – 1396/06/28 و روز چهارشنبه 1396/06/29 ، کارگران آذرآب و هپکو ، در شهر اراک ، در پی عدم دریافت دستمزدهای چندین ماه، در سطح شهر اراک و محل کار، دست به اعتراض زده اند. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی،  متاسفانه این حق خواهی کارگران ، با گلوله ، گاز اشک آور و باتوم پاسخ گرفته است و چند نفر از کارگران زخمی شده اند .
 این چندمین بار است که کارگران در شهر اراک در اعتراض به پایمال شدن حق و حقوق اولیه خود، دست به اعتراض میزنند و هر بار مسئولین استانی وعده داده اند که مشکل آنها حل خواهد شد. اما واقعیت این است که این وعده های توخالی، نانی به  سفره کارگران اضافه نکرده است. مسئولین و حافظان نظام سرمایه داری هر وقت با اعتراض ما کارگران روبرو می شوند برآنند که با این گونه وعده ها ، خشم ما کارگران را فرو نشانند؛ اما باید دانسته شود که صبر و تحمل ما کارگران حد و مرزی دارد! اگر این حد و مرز به هم بریزد ، ما همچون آتشفشان فوران خواهیم کرد و در چنین شرایطی هیچ چیز یارای مقاومت در برابر این خشم آتشفشانی نخواهد بود .
کارگران و هم سرنوشتان در شهر اراک ؛
ما کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست های به حق شما ، حمله سرکوبگرانه پلیس و یگان های ضد شورش و زخمی کردن کارگران را شدیداً محکوم می کنیم. ما باور داریم که برای احقاق حقوق و داشتن نان و آزادی و برای داشتن یک زندگی شایسته، باید در کنار هم باشیم و با همدلی ، اتحاد و همبستگی از منافع طبقاتی خود به دفاع برخیزیم . وقت آن رسیده است که ما کارگران در هر کجا که هستیم در ارتباط با هم باشیم و برای رسیدن به خواست هایمان دست به اقدام های مشترک بزنیم . ما  کارگران نیروی بزرگی در ایران هستیم ، ضعف ما درعدم اتحاد و همبستگی ماست ، پس برای رسیدن به خواست هایمان در ارتباط با هم قرار بگیریم و متحدانه از شرق و غرب ، شمال و جنوب ، از مطالبات خود به دفاع برخیزیم .
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

<-- صفحه اصلی