info@barayeazadi.com
<-- صفحه اصلی
کد خبر : 8956                   2017-10-04 09:22:58

بیانیه 99- سلامت رضا شهابي در خطر است!
بیانیه 99- سلامت رضا شهابي در خطر است!
امروز چهارشنبه 12 مهرماه خانواده رضا شهابي کارگر زندانی و عضو هیأت مدیره سنديكاي کارگران شركت واحد اتوبوسرانی با او در ملاقات داشتند. بنا بر مشاهدات خانواده، متأسفانه رضا شهابي از نظر جسمي در شرايط بسیار نامناسبي قرار دارد؛ از سوزش و درد شدید معده رنج میبرد، سمت چپ بدن و پاهايش بي حس است، كليه اش درد مي كند و به طور قطع در مدت اعتصاب غذای سخت و طولانی صدمات جدی ديده است طوريكه بعد از خوردن غذا تمام بدنش ورم مي كند و امروز هنگام ملاقات تمام صورتش ورم داشته است.
همانطور که در بیانیه پیشین نیز ذکر شد بنا بر نظر و تأیید صریح پزشکی قانونی، پزشک متخصص و همچنین روال معمول و منطقی پس از پایان اعتصاب غذای طولانی، رضا شهابی باید بلافاصله پس از پایان اعتصاب به بیمارستان منتقل میشد تاعلاوه بر عکسبرداری MRI و پیگیری درد و بی حسی نیمه چپ بدن و کمر و پا،‌ صدمات ناشی از اعتصاب بر روی اعضای گوارشی و... (مانند کلیه و معده) نیز دقیقاً بررسی و روند درمانش شروع میشد.
كميته دفاع از رضا شهابي ضمن اعتراض شدید نسبت به بی تفاوتی و بی مسئولیتی مقامات امنيتي و قضايي نسبت به اوضاع جسمی رضا شهابی، آنان را مسئول حفظ سلامت رضا و تبعات قصور در این رابطه دانسته و خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط اين كارگر زنداني و انتقال سریع وی به مراکز درمانی معتبر جهت رسيدگي به وضعيت سلامت اش تحت نظارت خانواده مي باشد.
کمیته دفاع از رضا شهابی
12 مهرماه 1396

<-- صفحه اصلی