برای آزادیinfo@barayeazadi.com
سازمان ها و احزاب
سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر
سازمان اتحاد فدائيان كمونيست
حزب کمونيست ايران
تحاد سوسياليستى کارگرى
سازمان فدائيان اقليت
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
سازمان راه کارگر
چريکهاى فدايى خلق ايران
حزب کمونیست کارگری ایران
هسته اقلیت
حزب حکمتیست (خط رسمی)
حزب حکمتیست
حزب توده ایران
شورای مدیریت گذار
فرقه دموکرات آذربایجان
حزب دموکرات کردستان ایران
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
حزب کومه له کردستان ایران
گرایش مارکسیست های انقلابی ایران
سیمای سوسیالیسم
حزب رنجبران ايران
توفان حزب کار ايران
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
حزب سبزهاى ايران
لیبرال دمکرات های ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران
کارگری
کمیته عمل سازمانده کارگری
سندیکای کارگران شرکت واحد
سایت روز شمار جنبش کارگری ایران
افق روشن
( اتحاد ( کارگری .سوسیالیستی
وبلاگ کار در ایران
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران SSTI
تارنمای داوطلب
هفت تپه کانال مستقل
اتحاديه آزاد کارگران ایران
جمعی از فعالین کارگری
کانون مدافعان حقوق کارگر
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
بولتن اخبار کارگری
چشم انداز کارگری
روزنامه ها و نشریات
لوموند ديپلماتيك
سایت آسو
میدان
انقلاب اسلامى
روزنامه شرق
مجله هفته
ماهنامه خط صلح
کتابخانه فارسی
فرهنگ امروز
نشر نقطه
کانون ها و انجمن ها
کانون نویسندگان ایران
( کانون نویسندگان ایران (در تبعید
انجمن قلم ایران (در تبعید)
بیداران : خاوران مجازی
(كانون زندانيان سياسي (در تبعيد
عفو بین الملل فارسی
گفتگوهای زندان
گزارشگران بدون مرز
انتگراسيون
آينده نگر
سازمان حقوق بشر ایران
جنبش جهانی حقوق بشر
سینمای ازاد
ملی
آچیق سوز
«ایشیق»
خبرگزاری فرات
فریاد جنوب
سايت هه لويست
پیام
می مکُران- وبلاگ سیاسی -اجتماعی بلوچستان
جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال
کرد پرس
تلویزیون نوروز
آثار و نشریات تئوریک
نقد
نقد اقتصاد سیاسی
راه کار سوسیالیستی
کارگاهِ دیالکتیک
وبلاگ حلقه تجریش
دمکراسی رادیکال
وب سایت تزهای یازدهم
واکاوی سوسیالیستی
کتابخانه ی گرایش مارکسی
كاوشگر
گروه پروسه
نشر بيدار
انديشه و پيكار
آرشیو مارکس و انگلس دراینترنت
کاپیتال
مبارزان کمونيست
آرشیو اسناد سازمان وحدت کمونیستی
آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران
انتشارات جافک
زنان
شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران
جهان زن
شبکه سراسری همکاری زنان ايرانی
زنانی دیگر
مدرسه فمینیستی
بیدار زنی
بنیاد پژوهش های زنان ايران
علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زن
سازمان آزادى زن
کمیته دفاع از ملالی جویا
شش رنگ - پایگاه اطلاع رسانی لزبین ها و ترنسجندرهای ایرانی
پلهایی برای زنان
سازمان زنان هشت مارس ايران - افغانستان
ما زنان
کانون زنان ایرانی
جمعیت انقلابی زنان افغانستان - راوا
پیام زن - نشریه جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)
رادیو و تلویزیون
رادیو زمانه
رادیو همبستگی
تلویزیون برابری
رادیو پیام آزادی
راديو فرهنگ
رادیو ندا
تلویزیون اندیشه
تلويزيون راه کارگر
رادیو آلمان
راديو بي بي سى
رادیو فردا
راديو فرانسه
صداى آمريكا
من و تو - اطاق خبر
صدای روسيه
يورو نيوز
العربيه
راديو پژواک
ایران اینترنشنال
تلویزیون کانال یک
تلویزیون دموکراسی شورایی
رادیو پیام
کانال کوچه یوتیوب
رادیو ترکیه
رنگین کمان
تلویزیون دیدگاه
خبرى
برای آزادی
عصر نو
گزارشگران
تریبون زمانه
اندیشه نو
پيك ايران
اشتراک
ایران وایر
آزادی بیان
اخبار روز
بالاترین
ایران گلوبال
گويا
هرانا
سیاسی،خبری خاوران
جوانه ها
ايران امروز
ایندیپندنت فارسی
ایران کارگر
کیهان لندن
دیدگاه ها
آگاهی نیوز
پیک نت
ايران تريبون
تابناک
آفتاب
ایلنا
خبرگزاری ايسنا
کلمه
روشنگرى
ايران پرس نيوز
ایرانیان انگلستان
نامه نیوز
زیتون
نگام