برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10024          2019-03-22 13:33:30

پیام اسماعیل بخشی از زندان مرکزی اهواز به مناسبت نوروز و سال جدید

ٖ بازگشت به صفحه اول
پیام اسماعیل بخشی از زندان مرکزی اهواز به مناسبت نوروز و سال جدید

"راز زندگی در سعادت است
راز سعادت در شادی
راز شادی در سلامت است
پس شاد باشید و سلامت....

زندگی چیزی جز رنج نیست
معنای زیستن را در رنج می یابیم
پس بیائید در رنج ها ،بر رنج ها بخندیم....."
سبزی ات پایدار هفت تپه،سبز بمان و آن روز که دیگر سبز نباشی ،روز مرگ من است.
همکاران عزیزم،هفته تپه,سرزمین سبزم
طبیعت در فصلی می میرد و در فصلی دیگر دوباره شقایق ها ،گل ها و سرسبزی ها قد می کشند بنگر که دگرگونی ،تغییر و ساختن فردای بهتر سرفصل روشن سال است.
از پشت میله های زندان به طبقه کارگر ،دانشجویان ،دادفران و همه عدالت طلبان و برابری خواهان درود می فرستم، نو روز را شادباش می گویم .چه بگویم که واژه ها برای قدردانی از حمایت مردم عزیز،خواهران و برادرانم، بی وزن هستند.

به امید آزادی ،برابری و عدالت

⬅️ دوستدار مهرتان/اسماعیل بخشی ؛کارگر هفت تپه از زندان مرکزی شهرستان اهواز

♦️کانال مستقل کارگران هفت تپه