برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10176          2019-06-27 14:18:16

سندیکای کارگران شرکت واحد : تداوم بازداشت دستگیرشدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر را محکوم می کنیم

ٖ بازگشت به صفحه اول

سندیکای کارگران شرکت واحد