برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10202          2019-07-07 00:23:31

هشدار : ندا ناجی در اثر ضربه ایی که به سرش زدند دچار گیجی و تار بینی شده است

ٖ بازگشت به صفحه اول

طی بیست و چهار ساعت گذشته این زندانی سیاسی دو بار مورد حمله وحشیانه قرار گرفته است این حمله وحشیانه و غیرانسانی توسط ماموران زندان و بار دوم توسط زندانیان عادی اجیر شده صورت گرفته است .باید ندا توسط پزشکان متخصص خارج از زندان مورد معاینه قرار بگیرد . . ضربه ای که به سر ندا زدند نگران گننده است .به هرطریق ممکن مدد رسان و صدای زندانیان سیاسی باشیم .
امروز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸، جمال عاملی، همسر ندا ناجی از ضرب و شتم وی توسط زندانیان جرایم عادی و پرسنل زندان قرچک خبر داد.

جان ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان قرچک در خطر است”.