برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10252          2019-08-05 15:33:49

اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی) به دادگاه احضار شد

ٖ بازگشت به صفحه اول
اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی)
از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران طی ابلاغیه ای به دادگاه احضار شد.
در این ابلاغیه اعلام شده است که ایشان باید در روز ۱۵ مرداد ماه برای رسیدگی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شود.

اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی)
روز یازدهم اردیبهشت در تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس دستگیر شد و پس از ۲۹ روز بازداشت در بند ۲ الف اوین و زندان قرچک در تاریخ ۸ خردادماه موقتاً از زندان آزاد گردید.
برای نسرین یک قرار وثیقه ۱۳۰میلیون تومانی اخذ گردید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن دادگاهی اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی) و تشکیل هرگونه پرونده قضایی و امنیتی برای کارگران دستگیر شده در مراسم روز جهانی کارگر خواهان پایان دادن به برخوردهای امنیتی با کارگران و سایر فعالین جنبش های مطالباتی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران_ ۱ مرداد ۹۸