برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10297          2019-09-02 15:19:40

حسن سعیدی به پنج (۵) سال زندان محکوم شده است.

ٖ بازگشت به صفحه اول
حسن سعیدی از اعضای سند یکای کارگران شرکت واحد تهران، به پنج (۵) سال زندان محکوم شده است.

حسن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر بوده و از سال ۸۴ تاکنون بارها با پرونده سازی از کار اخراج شده و آخرین بار در سال ۹۱ از کار اخراج شده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صدور آراء قضایی محکومیت برای اعضای سندیکا و دیگر فعالان (حقوق بشر) و مدافعان حقوق کارگران و معلمان را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شده است.