برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10332          2019-09-22 14:21:24

سمینار همگام با خیزش دیماه ۹۶

ٖ بازگشت به صفحه اول

هدف سمینار: گفتگو در باره مسائل مربوط به رهایی از نظام جمهوری اسلامی و برپایی حاکمیت مردم.
زمان برگزاری سمینار: روزهای ٢٨و٢٩ سپتامبر ۲۰۱۹
محل برگزاری سمینار: شهر کلن
Jugendherberge City-Hostel Köln-Riehl
An der Schanz 14, Riehl, 50735 Köln, Deutschland –
Telefon: +49 221 9765130
koeln-riehl@jugendherberge.de