برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10371          2019-10-24 10:52:32

پیام زندانیان سیاسی زندان اوین به خانواده نیما ابراهیم زاده

ٖ بازگشت به صفحه اول


پیام زندانیان سیاسی زندان اوین به خانواده نیما ابراهیم زاده

زندگی کوتاه و مالامال از درد و رنج نیما ابراهیم زاده و مرگ او موجب تالم و اندوه فراوان ما زندانیان بند ۸ اوین شد. بدون تردید به بندکشیدن ظالمانه پدر و فشارها و استرس های بی پایان ناشی ازحضور نیروهای امنیتی و قضایی در زندگی روزمره نیما در شرایطی که او با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد در تشدید بیماری و مرگ دردناک او نقشی انکارناپذیر داشت.

ما این ضایعه ی جان گداز را به زبیده حاجی زاده مادر فداکار و رنج دیده ی نیما،بهنام ابراهیم زاده و همه ی انسان های شریفی که سال های سال ازدور و نزدیک همراه آنان بودند تسلیت می گوییم و بدین وسیله مراتب همدردی و اندوه خودرا با این عزیزان اعلام میداریم.
یادش گرامی

اول آبان نود و هشت
زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین

جعفر عظیم زاده
محمد حبیبی
زرتشت احمدی راغب
سهیل عربی
روح الله مردانی
بهزادهمایونی
محمد کریمی
سعید شرفی نسب