برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10397          2019-11-14 00:19:54

یش از هزار نفر از کارگران هفت تپه در بازار هفت تپه دست به راهپیمایی زدند.

ٖ بازگشت به صفحه اول
کانال سندیکای کارگران هفت‌تپه خبر داده است بیش از هزارتن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی وهمچنین نداشتن امنیت شغلی و عدم بازگشت به کار همکاران اخراج شده خود در خارج از کارخانه دست به راه‌پیمایی اعتراضی زده‌اند.

این کارگران همچنین خواستار بازگرداندن شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش دولتی هستند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن اعلام حمایت از مطالبات کارگران این شرکت هرگونه تعرض وتهدید ومرعوب کردن کارگران را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به پرونده سازی برای کارگران شده است.

روز گذشته نیز ویدئوهای سخنرانی کارگران در صحن کارخانه از دور تازه اعتراضات این کارگران منتشر شده بود که در آن نمایندگان کارگران از مطالبات خود سخن می گفتند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی از اواخر سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. اگر چه پیش از خصوصی سازی نیز این شرکت درگیر مشکلات متعددی بوده اما، بخش عمده مشکلات کارگران این شرکت پس از این رویداد آغاز شده است.