برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10410          2019-11-20 10:32:54

بازداشت دو پناهنده در شهر دنیزلی ترکیه در حمایت از اعتراضات ایران

ٖ بازگشت به صفحه اول
طبق گزارشی که از منبعی موثق به سایت خبرگر رسیده است در تجمع روز سه شنبه 28 آبان ماه 98 درشهر دنیزلی دو تن از دوستان بازداشت شدند، یکی از اونها با نام عبد الرضا دهقان از زندانیان سیاسی سابق محبوس در اوین بوده و دیگری بانویی به نام مریم سادات اعرابی از کمپین نه به حجاب اجباری

اکنون این دو تن را به دادگاه انتقال دادند و معلوم نیست چه سرنوشتی را برایشان رقم خواهند زد

رفتار پلیس با اینها بسیار زننده همراه با خشونت بوده است