برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10525          2020-02-09 19:36:37

محکومیت و قرار کفالت دیگری برای سپیده قلیان

ٖ بازگشت به صفحه اول
سپیده قلیان
"امروز بعد از حضورم در شعبه سوم بازپرسی اوین، بخاطر رسانه ای کردن اخبار زندانیان عرب، به "تبلیغ علیه نظام" و از بابت افشای نقش بازجو - خبرنگاری آمنه سادات ذبیح پور، به "نشر اکاذیب" متهم شده و با قرار کفالت ۱۸۰ میلیونی بطور موقت آزاد شدم"
۲۰ بهمن ۱۳۹۸