برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10710          2020-07-11 16:30:44

احضار و بازداشت مریم سامقانی در دادسرای امنیت

ٖ بازگشت به صفحه اول
احضار و بازداشت مریم سامقانی در دادسرای امنیت

مریم_سامقانی شهروند گرگانی به دلیل اعتراض به فساد حاکم بر نظام جمهوری اسلامی به شش سال حبس تعزیری محکوم و بازداشت شد. وی که در دادگاه بدوی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به تحمل پنج سال حبس تعزیری و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹ در پی احضار تلفنی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

صدور چنین احکام سنگینی برای شهروندانی که برای معیشت و منزلت خود دست به اعتراض علیه نظام فاسد می‌زنند از مختصات و مشخصات جمهوری اسلامی است که حق هرگونه اعتراض، حق خواهی و نفس کشیدن را از مردم گرفته است.جمهوری اسلامی برای جان مردم هیچ ارزشی قائل نیست و در شرایط بحرانی کرونا هم اقدام به بازداشت فعالین برای نگه داشتن پایه های لرزان حکومتی می کند، جمهوری اسلامی مسئول مستقیم به خطر انداختن جان زندانیان و سلامت آنها در درون زندان ها می باشد.