برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10913          2020-12-27 09:37:47

پرستاران شرکتی و معلمان خرید خدمت مقابل مجلس تجمع کردند

ٖ بازگشت به صفحه اول
پرستاران شرکتی و معلمان خرید خدمت مقابل مجلس تجمع کردند

گروهی از پرستاران شرکتی و معلمان خرید خدمات و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.


کانال‌های تلگرامی که خبرهای کارگران را پوشش می‌دهند، یکشنبه ۷ دی/۲۷ دسامبر از تجمع گروهی از پرستاران شرکتی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر دادند. پرستاران معترض خواستار رفع نابرابری در پرداخت دستمزدها و بهبود شرایط کار هستند.

پرستاران شرکتی که حدود ۳۵ درصد از جمعیت ۲۰۰ هزار نفره پرستاران شاغل در بخش دولتی و خصوصی ایران را تشکیل می‌دهند خواستار تبدیل قراردادهای کاری به قرارداد مستقیم و حذف شرکت‌های واسطه‌ای هستند.

همه‌گیری کرونا فشار کاری بر پرستاران را در ۱۰ ماه گذشته افزایش داده است. در برخی استان‌ها ساعت کار موظفی پرستاران افزایش یافته اما وعده دولت برای بهبود دستمزد و پرداخت معوقات مزدی آنها عملی نشده است.

همزمان با پرستاران شرکتی، گروهی از معلمان خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

خبرگزاری‌های ایران خواسته معلمان معترض را «تعین تکلیف وضعیت استخدامی» و «تامین امنیت شغلی» گزارش کردند.

معلمان خرید خدمت به واسطه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با قراردادهای موقت و ساعتی و دستمزد اندک اشتغال دارند.