برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10919          2020-12-31 10:19:01

تسلیت خاوران

ٖ بازگشت به صفحه اول
تسلیت خاوران
با تاسف فراوان و دردی جانکاه فریده امیرشکاری عزیز از خانواده خاوران و عضو فعال دادخواهی که ۶ عزیزش را این جنایت کاران در دهه ۶۰ از او گرفتند،خواهر علی، سعید و حمید میرشکاری، و همسر جعفر ریاحی دیشب ۱۱ دی ماه ۹۹ به علت ایست قلبی در خواب از میان ما رفت.
همسر فریده جعفر ریاحی و دوبرادرش در دهه شصت اعدام شدند و برادران فریده ، علی در سال شصت و یک ( فدائیان اقلیت) اعدام شد و سعید در کردستان کشته شد و مادر میر شکاری( گل بسی سلاجقه) که خود همیشه همراه و همگام فرزندانش بود نیز سه سال قبل پرچم دادخواهی را به دیگران سپرد .
( برادر همسرش علی ریاحی ( سازمان فدائیان اقلیت )را در سال ۶۰ اعدام کردند، همسرش جعفر ریاحی وبرادرش صادق ریاحی( راه کارگر)، را در اعدام های دسته جمعی سال ۶۷ اعدام کردند.)
فریده امیر شکاری به همراه همسرش جعفر ریاحی در سال شصت و دو دستگیر و پسرش سعید را در نوزده بهمن همان سال در زندان بدنیا آورد
فریده همواره پس از آزادی از زندان درجمع مادران صلح و مادران خاوران حضوری فعال داشت .
یاد عزیزش گرامی و مانا.
تسلیت به فرزندانش سعید و علی و رضا و زری و فاطی خواهران همسرش، خانواده امیر شکاری و ریاحی.
خاوران ، روز به روز تنها تر میشود