برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12022          2023-11-11 22:35:12

مژگان خالقی کارگردان سینما بازداشت شد

ٖ بازگشت به صفحه اول
مژگان خالقی، کارگردان سینما پس از مراجعه به دادسرای اصفهان بازداشت شد. خانم خالقی امروز با مراجعه به دادسرا قصد داشت وسایل توقیف‌شده خود را پس بگیرد که بازداشت شد. فیلم «کاباره» این کارگردان توقیف شده است. گفته می‌شود علت بازداشت او «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است ولی تا کنون مراجع رسمی دلیل بازداشت مژگان خالقی را اعلام نکرده‌اند.