برای آزادی

info@barayeazadi.com

برای آزادی در فیسبوک

آرشیو | پیوندها | ملی | سایت فمینیستی | کارگری | سوسیالیسم٬ آزادی و دمکراسی | اقتصادی | نشر بیدار | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9455          2018-06-13 20:42:31

کنفرانس: وضعیت و موقعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران
به دعوت سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد( ال.او ) و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت ؛ دیدار و همبستگی با فعالان جنبش مستقل و آزاد کارگری ایران!

کنفرانس: وضعیت و موقعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

در گفتگو با مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه

با آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ، لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان از ارومیه

جمعه پانزدهم ژوئن استکهلم و شنبه شانزدهم ژوئن در گوتنبرگ

زمان: استکهلم : جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ ساعت ۱۷.۰۰ - ۱۹.۳۰

مکان : ABF -Sveavägen 41

گوتنبرگ: شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ ، ساعت .۱۶.۰۰تا ۱۸۰۰

مکان : Södra allegatan 1B. Järntorget. Göteborg.