برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9459          2018-06-16 14:02:49

کولبر قطع عضو شده به خاطر خسارت مین منفجر شده به جریمه نقدی محکوم شد

ٖ بازگشت به صفحه اول


خبرگزاری هرانا – دادگاه شهر پیرانشهر، لقمان وحید، کولبر حدودا سی ساله اهل شین آباد پیرانشهر را که چندی پیش یک چشم و یک پایش را در اثر انفجار مین از دست داده است، به اتهام عبور غیر قانونی از مرز و خسارت مین منفجر شده به پرداخت ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز، لقمان وحید، کولبر حدودا سی ساله اهل شین آباد پیرانشهر که چندی پیش یک چشم و یک پایش را در اثر انفجار مین از دست داد، در دادگاه شهر پیرانشهر به اتهام عبور غیرقانونی از مرز و خسارت مین منفجر شده به پرداخت ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

همسر این کولبر با اشاره به وضعیت بحرانی همسرش پس از مصدوم شدن گفت: “بعد از اینکە همسرم در نزدیکی پیرانشهر روی مین رفت و یک پا و یک چشمش را از دست داد، ما تنها نان آور خانودە چهارە نفرە خود را تقریبا از دست دادیم. ما انتظار داشتیم کە مقامات دولتی هزینە معالجە شوهرم را تامین کنند و تا بهبود وی مخارج خانوادە ما را بە عنوان شهروندان این کشور پرداخت کنند. اما نە تنها هیچ مسولیتی را متقبل نشدەاند، بلکه دادگاە شوهرم را بە اتهام عبور غیرقانونی از مرز بە پرداخت ١١ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کردە و باید خسارت مینی کە پا و چشم ایشان را گرفتە است را هم پرداخت کند!”

وی در رابطه با تامین مخارج خانواده خود در این شرایط افزود: “اکنون خودم کار می کنم. هر روز ساعت ۵:٣٠ صبح سر کار می‌روم و ساعت ٧ شب بە خانە می‌رسم. در مزرعەهای کشاورزی چغندر منطقە بە کار کندن علف های هرز و برداشت نخود مشغول هستم. روزانە ۴۵ هزار تومان دستمزد می‌گیرم. مریض هستم، افسردگی گرفتەام و در وضعیت روحی بسیار بدی قرار دارم. دست‌هایم می‌لرزد و همیشە احساس ضعف می‌کنم، اما چارەای ندارم. ماهانە باید ٣۵٠ هزار تومان بابت اجارەی خانە پرداخت کنیم، ٣۵ میلیون تومان در روزهای اول هزینە معالجەهای اولیە بیمارستان شوهرم بود. الانم باید ٢٣ میلیون تومان بابت عمل جراحی قرینە چشم لقمان بە بیمارستان پرداخت کنیم. این عمل قرار است یکم ماە تیر ٩٧ انجام بگیرد. پزشکان گفتەاند اگر این عمل جراعی انجام نگیرد بە چشم دیگرش هم آسیب می رساند”.

همسر این کولبر مجروح در پایان گفت: “واقعیت این است هر چە کە داشتیم در این مدت هزینە مخارج معالجە لقمان کردەایم. بە همین خاطر مجبور شدیم کە بە دوستان و خویشان مراجعە کنیم و تقاضای کمک مالی کنیم. پرداخت ٢٣ میلیون در یک روز برای ما کە روزی ۴۵ هزار تومان درآمد داریم بسیار هزینە کلان و کمرشکنی است. اکنون ۵ میلیون تومان کسری داریم و چند روز هم بیشتر بە تاریخ عمل جراحی شوهرم نماندە است. ما یک پسر ١٢ سالە و یک دختر ٧ سالە داریم کە عملا از تامین بسیاری از نیازهایشان عاجز هستیم، اما چارەای نداریم زیرا عمل جراحی چشم لقمان در اولویت قرار دارد”.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، لقمان وحید، کولبری حدودا سی ساله، اهلِ شین آباد پیرانشهر است، کولبری که یک چشم و یک پایش را در اثر انفجار مین از دست داده، می‌گوید که “فقط انجمن‌های مدنی سراغم را گرفتند”. زندگیِ این روزهایش مکافات است، مکافاتِ بار بر پشت نهادن، کول بردن، مکافات اینکه خواسته لقمه‌ای نان از دل کوه‌های پیرانشهر بیرون بکشد تا تن بچه‌هایش لخت نماند، تا سفره‌شان، نان خالی و به قول خودش نمک داشته باشد.