برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9472          2018-06-23 10:43:26

امضای ۱۷ هزار پرستار پای نامه سرگشاده حاوی مطالبات

ٖ بازگشت به صفحه اول


نمایندگان پرستاران چهارشنبه ۳۰ خرداد نامه سرگشاده‌ای حاوی مطالبات صنفی و رفاهی پرستاران را برای پاسخگویی دولت به وزارت کشور ارائه دادند. این نامه به امضای ۱۷ هزار پرستار رسیده است.

پرستاران در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به حقوق اندک، شرایط نامناسب کار و تبعیض، اعتصاب و تجمع کرده‌اند. برخی از خواست‌های پرستاران در نامه سرگشاده‌شان به وزارت کشور عبارت است از:

اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، سامان دادن به اضافه‌کاری و کارانه، کاهش اختلاف در پرداخت‌ها بین گروه‌‌های مختلف پزشکی و پرستاری، تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم، واگذاری صلاحیت حرفه‌ای به سازمان نظام پرستاری، به رسمیت شناختن کار پرستاران به عنوان کار زیان‌آور و منظور کردن آن در بازنشستگی، اجرای قانون همسان‌سازی، تأمین مطالبات دانشجویان پرستاری و ایجاد محیط امن برای خدمت پرستاران.

پرستاران تأکید کرده‌اند در صورت بی‌توجهی مسئولان به مطالباتشان، راهی جز اعتصاب برایشان باقی نمی‌ماند.