کد خبر : 9616          2018-08-26 13:04:05

کارگران لاستیک‌سازی خوزستان در اعتراض به اخراج کارگران قراردادی تجمع کردند

ٖ بازگشت به صفحه اول

کارگران شرکت لاستیک‌سازی خوزستان در گتوند در اعتراض به اخراج کارگران پیمانی و قراردادی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، مدیران این شرکت قراداد شماری از کارگران را به دلیل آنچه که «عدم تامین مواد اولیه» اعلام شده، تمدید نکرده‌اند. در واکنش به این اقدام شماری از کارگران این شرکت یکشنبه مقابل ساختمان مدیریت کارخانه تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار خود شدند. سجاد اسماعیلی، بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی «ماندن مواد اولیه پشت سد گمرک» را علت «توقف تولید» لاستیک خوزستان اعلام کرده و گفته است: «این کارگران اخراج نشدند، بلکه پایان قرارداد آنها اعلام شده است». لاستیک خوزستان یکی از شرکت‌های تحت مالکیت بنیاد مستضعفان است که دو سال پیش نیز شماری از کارگران را به دلیل «کاهش تولید» اخراج کرد. اخراج ۲۵ کارگر و تبدیل قراردادهای دائمی به قرارداد موقت و پیمانی در فروردین ۱۳۹۵ به اعتراض چند روزه کارگران لاستیک خوزستان انجامید.