برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9619          2018-08-26 16:53:18

رویا صغیری دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز به زندان می‌رود

در ادامه صدور احکام برای دانشجویان بازداشت شده درقیام دیماه ۹۶ برای یکی دیگر از دانشجویان در دادگاه بدوی حکم صادرشد.
رویا صغیری ؛ دانشجوی دانشگاه تبریز ؛ به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است .

رویا از روز سوم شهریور ۹۷ میله های زندان را تجربه می کند هرچند که خودش در صفحه اینستاگرامش به روشنی نوشته است:
بیست وسوم مرداد ماه برای اجرای حکم احضارم کردند؛
فردا می روم تا همین آزادی کوچکم را هم در بی عدالتی و ستم آشکار تصاحب کنند و حصار اطرافم را تنگ تر .
باشد که تاریخ به قضاوتشان بنشیند.
از همه عزیزانم که همیشه و درهر شرایطی بی منت درکنارم بودند سپاسگزارم.
رویا صغیری به در بیانی شیوا و روان تاریکی اندیشه متحجران را توصیف کرده است تصاحب آزادی اش
اما نه در بیرون میله های زندان هم آزادی نیست؛ همان که تمامی مردم ایران سالیان است که درقفایش بی دریغ جان دادند.
واقعیت این است که تاریخ به قضاوت نشسته است.