برای آزادی

info@barayeazadi.com

برای آزادی در فیسبوک

آرشیو | پیوندها | ملی | سایت فمینیستی | کارگری | سوسیالیسم٬ آزادی و دمکراسی | اقتصادی | نشر بیدار | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9621          2018-08-26 22:59:05

گوگل ۳۹ کانال یوتوب و چندین بولاگ را که مخفیانه توسط حکومت اسلامی اداره می شدند مسدود کرد