برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9621          2018-08-26 22:59:05

گوگل ۳۹ کانال یوتوب و چندین بولاگ را که مخفیانه توسط حکومت اسلامی اداره می شدند مسدود کرد