برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | مسئله ملی | زنان | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9652          2018-09-16 10:42:42

نامه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ به خامنه ای : اعتراض به دستگیری معلم اتحادیه ای، محمد حبیبی

ٖ بازگشت به صفحه اول

نامه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ به خامنه ای
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ

به رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سید علی حسینی خامنه ای

موضوع: نامه اعتراض به دستگیری معلم اتحادیه ای، محمد حبیبی

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ -ال. او., که نماینده بیش از ۹۲۰ هزار کارگر می باشد، همچنین اتحادیه کارکنان مدارس نروژ، که معلمان و کارکنان مدارس در نروژ را نمایندگی میکند، این نامه را در اعتراض به نقض فاحش حقوق اتحادیه های کارگری در کشورتان می نویسیم . تنی چند از فعالین جنبش مستقل کارگری در ایران اکنون تنها به خاطر فعالیت های کاملا مشروع و قانونی کارگری تحت آزار قرار گرفته و یا در زندان به سر می برند.
محمد حبیبی، معلمِ اتحادیه اییِ ایرانی در ۴ اوت ۲۰۱۸ محکوم به ده سال و نیم زندان شد. حکم وی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی ایران صادر شده است همچنین شامل منع از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و مسافرت برای دو سال، و ۷۴ ضربهء شلاق می باشد. حبیبی که عضو کانون صنفی معلمان تهران می باشد، یکی از چندین و چند فعالین مستقل کارگری در ایران است که به دلیل پیگیری فعالیتهای کاملا . صنفی توسط مقامات دولتی اذیت و آزار می شوند.
آقای حبیبی در ماه مه هنگام شرکت در تجمعی مسالمت آمیز دستگیر شده است و از آن زمان تا به حال در حبس و تحت شرایطی شدیداً غیر قابل تحمل به سر می برد. به شهادت اعضای خانوادهء که با وی در زندان ملاقات داشته اند، با آقای حبیبی بسیار بد رفتاری شده است و او احتیاج سریع به درمان و دکتر دارد، اما مقامات مسئول کماکان او را از معالجات فوری محروم کرده اند.
ما از مقامات ایرانی آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای حبیبی و دیگر فعالین اتحادیه ای را خواستاریم و شدیدا نگران وضعیت و سلامتی آقای حبیبی هستیم. ما به شدت نگران تحمیل شرایط سخت زندان به آقای حبیبی و در نتیجه به خطر افتادن سلامتی و جان او هستیم.
به نظر ما دولت ایران با استفاده از قوانین «امنیت ملی» به توجیه سرکوب فعالیت های صنفی و اتحادیه یی ادامه میدهد، و بدین بهانه قربانیان سرکوب را از حقِ دفاعِ قانونی محروم می سازد . چنین سیاست هایی اثراتی بسیار مخرب برای افراد حبس شده و خانوادهای آنان دارد و برای اقتصاد و جامعهء ایران نیز بسیار مضر و زیان آور است.
بنابر این ما از شما، مقام رهبری، آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، درخواست میکنیم که سریعا در این امر مداخله نموده و ترتیبی داده که مقامات مربوطه:
آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای حبیبی و دیگر فعالین اتحادیه ای کارگری را فراهم آورند.
سرکوب کارگران و فعالین اتحادیه ای را متوقف نموده و مطابق مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ «سازمان بین المللی کار» به آزادی تشکل و حقوق کارگری احترام گذارند.
ما شدیدا نگران زوال حقوق و موقعیت اتحادیه های کارگری و دیگر حقوق هایِ انسانی بنیادین در جمهوری اسلامی ایران هستیم. چنین سرکوبی تا به حال منجر به زندان بسیاری و مرگ چندین تن از فعالین کارگری در ایران شده است.
تا زمانی که دولت شما حقوق بین المللی شناخته شده سندیکاهای کارگری و دیگر حقوق بنیادی کارگری و آزادی فعالیت های اتحادیه ای را در ایران به رسمیت نشناسد و تا زمانی که دولت شما تمامی تعهدات و وظایف مربوط به عضویت در «سازمان جهانی کار» را رعایت ننماید، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری، منجلمه ال او-نروژ و اتحادیه کارکنان مدارس نروژ به کارزار جهانی خویش در اعتراض به این سرکوب های غیر قابل قبول و نکوهش پذیر ادامه خواهند داد.
ما عمیقا مصمم هستیم که به طور کامل از کارگران ایران و مطالبات بحق کارگران. از جمله آزادی تشکل و دستیابی به دیگر حقوقشان بدون هیچ آزار، اذیت و ترس از دستگیری حمایت کنیم.

با احترام:
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ: پگی هاسن فولس ویک، معاون رئیس کشوری

اتحادیه کارکنان مدارس نروژ: ان فینبورود، رئیس اتحادیه