کد خبر : 9708          2018-10-17 10:43:38

کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به معوقات مزدی برای سومین روز اعتصاب کردند

ٖ بازگشت به صفحه اول

کارگران شهرداری شوشتر برای سومین روز پیاپی دست از کار کشیدند. آنها می‌گویند که از آغاز سالجاری شرکت پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری حقوقشان را پرداخت نکرده و با عدم واریز حق بیمه کارگران، تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی را غیرممکن کرده است. کارگران شهرداری شوشتر که تا دی سال گذشته به صورت مستقیم با شهرداری قرارداد داشتند، از آن زمان به یک شرکت پیمانکاری نیروی انسانی سپرده شده‌اند. این اقدام همان زمان نیز با اعتراض کارگران همراه شد اما مدیران شهرداری اعتراضات را نادیده گرفتند. خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، شمار کارگران در تجمع امروز را حدود ۴۰۰ تن از بخش‌های خدمات موتوری، اداری و فضای سبز گزارش کرده است. همزمان با اعتراض کارگران این سه بخش، کارگران بخش خدمات (جمع آوری زباله) نیز به نشانه اعتراض پاکسازی و جمع‌آوری زباله را متوقف کرده‌اند. مسئولان شهرداری شوشتر برای جلوگیری از گسترده شدن اعتراض، یک ماه دستمزد معوق کارگران بخش خدمات شهری (جمع آوری زباله) را پرداخت کرده‌اند، اما کارگران این بخش گفته‌اند که وضعیت باقیمانده مطالباتشان نامعلوم است و در همراهی با دیگر همکاران خود جمع‌آوری زباله را در برخی مناطق شهری متوقف کرده‌اند.