برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9718          2018-10-27 12:26:44

بیانیه گروه اتحادبازنشستگان جمعی از معلمان عدالتخواه گروه ۱۹ اسفند گروه چالش اعتراضی معلمان سراسر ایران در باره ربایش و بستری کردن هاشم خواستاربیانیه

گروه اتحادبازنشستگان

جمعی از معلمان عدالتخواه

گروه ۱۹ اسفند

گروه چالش اعتراضی معلمان سراسر ایراندر باره ربایش و بستری کردن هاشم خواستارپاسخ خواسته های برحق ما بازداشت و تیمارستان نیست!آقای هاشم خواستار معلم بازنشسته و زحمتکش به دلیل انعکاس واقعیات جامعه و بیان تبعیض و نابرابریهای غیر قابل انکار پیش از این به دو سال زندان محکوم شده بود.هاشم خواستار که طی ماه های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود روز اول آبان به دستور دادستان مشهد ربوده شد و در بخش بیماران روانی بیمارستان ابن سینای مشهد به صورت اجباری بستری شد. این عمل زشت و غیرانسانی مصداق بارز شکنجه است.

چرا مسئولین به جای پاسخگویی در برابر نیازهای معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و دیگر معترضان جامعه، با خشونت و بازداشت و... پاسخ می دهند؟

چرا مدیریت بیمارستان اخلاق حرفه ای را رعایت نکرده و اجازه داده یک انسان شریف و سلامت از بُعد جسم و روان، در بخش بیماران روانی خطرناک بستری شود؟

ما جمعی از معلمان، بازنشستگان و فعالان صنفی و مدنی خواهان آزادی هاشم خواستار این انسان شجاع و شریف هستیم و نیروهای امنیتی و قضایی مسئول حفظ سلامت جسمی و روانی او می باشند. ما نسبت به هر گونه حادثه ای به مسببان هشدار می دهیم و از تمام تشکل های مدنی و صنفی می خواهیم متحدانه از این معلم دلیر دفاع نمایند.گروه اتحادبازنشستگان

جمعی از معلمان عدالتخواه

گروه ۱۹ اسفند

گروه چالش اعتراضی معلمان سراسر ایران

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷